ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა საქართველოში

4

2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით Fiber-Optic  ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქების და ინტერნეტ პროვაიდერების მიხედვით

DSl ინტერნეტისგან განსხვაბით  ოპტიკურ ინტერნეტი  54 ქალაქიდან  ძირითადად 11 ქალაქშია და 228 747  მომხმარებელია   ,  26 ქალაქის საერთოდ მომხმარებელთა რაოდენობა კი 117  არის,  26 ქალაქიდან ყველაზე მეტი გარდაბანშია 17 მომხმარებელით 

 

1.ქალაქების მიხედვით  ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 

ქალაქი  რაოდენობა 
თბილისი 189864
რუსთავი 24786
ბათუმი 5665
ქუთაისი 4051
გორი 1803
თელავი 670
ფოთი 525
ქობულეთი 487
ახალციხე 397
საგარეჯო 372
გურჯაანი 127
გარდაბანი  17
სხვა 25  ქალაქის საერთო რაოდენობა   100

2.კომპანიების მიხედვით  მომხმარებელთა პროცენტული რაოდენობა

  სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქების და პროვაიდერების მიხედვით

1
2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქების და ინტერნეტ პროვაიდერების მიხედვით

 

სილქნეტი 74.75%
კავკასუს ონლაინი 2.20%
ახალი ქსელები 14.53%
ახტელი 6.60%
სი-ჯი-სი 0.93%
გლობალ-ერთი 0.07%
ა-ნეტი 0.14%
ივერია ქსელი 0.53%
რკინიგზის ტელეკომი 0.13%
სერვისნეტ 0.10%
სხვა 0.01%

სილქნეტი 51 ქალაქიდან 35 ქალაქში DSL ინტერნეტის ერთადერთი მიმწოდებელი პროვაიდერია ,  დარჩენილი 16 ქალაქიდან

8 ქალაქში ბაზრის 90% ზე მეტი უკავია
8 ქალაქში ბაზრის 50 დან 90% მდე ,
3 ქალაქში 35 დან 45 % მდე

სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ინტერნეტი ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს — მარკ ცუკერბერგი

5

 

 

 

 

 

 

მსოფლიოს ყველაზე დიდი სოციალური ქსელის Facebook-ის შემქმნელი მარკ ცუკერბერგი აცხადებს, რომ ინტერნეტი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სერვისია და მასზე წვდომა მსოფლიოს აბსოლუტურად ყველა მოსახლეს უნდა ჰქონდეს. ის ისეთივე იოლად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის, როგორც სასწრაფო დახმარების ტელეფონით გამოძახება.

ცუკერბერგმა თავის ხედვაზეც ისაუბრა, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს გეგმა. ამჟამად მსოფლიოს მხოლოდ ერთ მესამედს აქვს ინტერნეტზე წვდომა. დანარჩენი შემთხვევაში კი ორი მიზეზია: სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ინტერნეტ პროვაიდერების  ,  ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები

”სილქნეტი” – ს ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები 
ინტერნეტის გლობალურ  რესურსთან დაშვებისათვის მოთხოვნილი გამტარუნარიანობის  სიმძლავრის მოცულობა გამოხატული მბ/წმ ერთეულში ინტერნეტის გლობალურ
რესურსთან 1 მგბ/წმ
გამტარუნარიანობის
სიმძლავრით დაშვების
საფასური,  დღგ-ს ჩათვლით (აშშ-დოლარი)
1- 5 72.73
5- 10 64.90
10 – 25 60.61
25- 50 48.48
50- 100 36.36
100 – 250 33.33
250 – 500 24.10
500 – 1000 23.03
1000 და მეტი 21.21
”კავკასუს ონლაინის” – ს ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები 
ინტერნეტის გლობალურ  რესურსთან დაშვებისათვის მოთხოვნილი გამტარუნარიანობის  სიმძლავრის მოცულობა გამოხატული მბ/წმ ერთეულში ინტერნეტის გლობალურ
რესურსთან 1 მბ/წმ
გამტარუნარიანობის
სიმძლავრით დაშვების
საფასური ლარში დღგ-ს
ჩათვლით
1– 10 120
11– 25 100
26– 50 80
51– 100 60
101 –150 55
151 — 200 50
201 — 500 45
501 — 1000 43
1001 – 5000 40
5001 – 10 000 35
”სისტემ ნეტ” -ის  ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები
ინტერნეტის გლობალურ  რესურსთან დაშვებისათვის მოთხოვნილი გამტარუნარიანობის  სიმძლავრის მოცულობა გამოხატული მბ/წმ ერთეულში ინტერნეტის გლობალურ
რესურსთან 1 მბ/წმ
გამტარუნარიანობის
სიმძლავრით დაშვების
საფასური ,  არ შეიცავს დღგ-ს(აშშ-დოლარი )
1- 10 34.09
10- 20 32.78
20 – 50 31.47
50 – 100 30.16
100 – 500 28.85
500 – 1000 28.06
1000 – 2000 27.54
2000 – 5000 24.78
5000 – 10 000 20.52
10 000 და  მეტი 17.10

წყარო : GNCC

ინტერნეტის გაცვლის წერტილები /Internet Exchange Points

internet_map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Packet Clearing House ს მონაცემებით ინტერნეტის გაცვლის წერტილები ( Internet Exchange Points ) ქვეყნების მიხედვით და მათი   რაოდენობა ქვეყნებში

სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

საქართველოს საჯარო სკოლებში ინტერნეტის სიჩქარე

4_899048561[1]

  • დღეის მდგომარეობით ინტერნეტი მიეწოდება ყველა საჯარო სკოლას
  • სსიპ  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა სკოლებთან კავშირს უზრუნველყოფს ორი პროვაიდერის – შპს ,,მაგთიკომისა” და შპს ,,დელტა კომმის მეშვეობით:
  • შპს ,,დელტა კომმი ” 553 საჯარო სკოლასთან კავშირს ახორციელებს  ოპტიკური არხებით, სკოლის კავშირის სიჩქარე შეადგენს 50 მგბ/წმ-მდე 
  • შპს ,,მაგთიკომი” – 1512 საჯარო სკოლასთან EVDO ტექნოლოგიით,19 საჯარო სკოლასთან – სატელიტით. შპს ,,მაგთიკომით” ჩართული სკოლების სიჩქარეა :
  1. 256  კბ/წმ-მდე  — 632  სკოლა
  2. 512 კბ/წმ-მდე   — 737 სკოლა
  3. 1    მგბ/წმ -მდე — 162 სკოლა
  4. 50  მგბ/წმ-მდე  — 553 სკოლა  ( დელტა კომმი )

სკოლების ინტერნეტით უზრუნველყოფისათვის, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ ინტერნეტ პროვაიდერებისათვის ყოველთვიურად გადახდილი  თანხები:

სკოლების რაოდენობა თითოეულ  წერტილზე ინტერნეტის სიჩქარე თითოეულ წერტილზე მომსახურების ყოველთვიური გადასახადი,დღგ-ს ჩათვლით ყოველთვიურად ყველა სკოლისთვის გადახდილი თანხა (ათასი ლარი ) ინტერნეტ პროვაიდერი
632 256 კბ/წმ-მდე 138.10 ლარი 87279.2 შპს „მაგთიკომი“
737 512 კბ/წმ-მდე 163.90 ლარი 142904.3 შპს „მაგთიკომი“
162 1   მგბ/წმ-მდე 196.60 ლარი 31849.2 შპს „მაგთიკომი“
553 50 მგბ/წმ-მდე 188.80 ლარი 104406.4 შპს „დელტა კომმი“

საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის ინტერნეტის უზრუნველყოფისთვის  ყოველთვიურად სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან გადახდილი თანხა 366 439 ლარი  ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადახდილი თანხა 4  397 269 ლარი საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის სია და სკოლებში ინტერნეტი ტექნოლოგიების მიხედვით 

სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

კავშირი ოფშორული სამოთხიდან – ”ინტერნეტ პროვაიდერები”

business

 

” კავშირი ოფშორული სამოთხიდან” –  ”ინტრნეტ პროვაიდერების  მფლობელები ”

 

კავკასუს ონლაინი

„კავკასუს ონლაინს“ ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული ფიქტიური კომპანია International Online Networks Limited ფლობს. ამ უკანასკნელის აქციების 50% ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებულ კიდევ ერთი კომპანია Nelgado Limited-ს ეკუთვნის, რომლის ბენეფიციარი მფლობელების ვინაობაც უცნობია; ¹  აქციების 19.994%-ს კუნძულ ჯერზიზე რეგისტრირებული ბრიტანული საინვესტიციო ფონდი Growth Master Holdings ფლობს; ² დანარჩენი 30.006% კი „კავკასუს ონლაინის“ დამფუძნებელს, მამია სანადირაძეს ეკუთვნის.
2012 წლის ოქტომბერში, მთავრობის ცვლილების შემდეგ, სანადირაძემ განაცხადა, რომ 2010 წლის მარტში მას კომპანიის 50%-ის GMC ჯგუფისათვის მიყიდვა აიძულეს. ამ მოვლენამდე ნახევარი წლით ადრე, „კავკასუს ონლაინს“ მთავრობასთან ბევრი პრობლემა ჰქონდა. მთავრობამ კომპანიას სხვადასხვა დარღვევების გამო, რამდენიმე ეტაპად 11.6 მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა. სანადირაძის თქმით, ამან კომპანია გაკოტრების პირას მიიყვანა. ³
„კავკასუს ონლაინი“ რამდენიმე საინფორმაციო ვებსაიტს აკონტროლებდა, მათ შორის presa.ge-ს, Internet.ge-ს და ონლაინ ტელევიზიას ITV-ს. 2010 წელს „კავკასუს ონლაინის“ მფლობელობის შეცვლის შემდეგ, სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

კავშირი ოფშორული სამოთხიდან – ”მობილური ოპერატორები”

International Finance

” კავშირი ოფშორული სამოთხიდან” –  მობილური ოპერატორების მფლობელები 

 

”ინტერნეტის თავისუფლება – ვინ აკონტროლებს საქართველოს ტელეკომუნიკაციების სექტორს ? ”  —  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“
რამდენიმე მსხვილი ქართული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მფლობელობა კვლავ ბურუსითაა მოცული. მათ უმეტესობას ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე, ბელიზში და აშშ-ს შტატ დელავერში მდებარე ფიქტიური კომპანიები აკონტროლებენ, რომლებსაც მხოლოდ საფოსტო ყუთი აქვთ და ოფისი და თანამშრომლები არ გააჩნიათ. ამ ეგზოტიკურ თუ ნაკლებად ეგზოტიკურ ადგილებში კომპანიის რეგისტრაცია ან ვინაობის გადამოწმების გარეშეა შესაძლებელი, ან ადგილობრივი კანონმდებლობა მფლობელებს დამალვის შესაძლებლობას აძლევს.
ყველა მსხვილ ქართულ სატელეკომუნიკაციო კომპანიას – „ჯეოსელს,“ „მაგთიკომს,“ „ბილაინს,“ „სილქნეტს,“ „კავკასუს ონლაინს“ დ „ახალ ქსელებს“ – ოფშორული, ფიქტიური კომპანიები ფლობენ. როგორც წესი ძალიან რთულია, ხშირად შეუძლებელიც კი, ბენეფიციარი მფლობელების ვინაობის საჯარო დოკუმენტებიდან დადგენა. „ჯეოსელის“ მფლობელი „ტელიასონერა“ და „ბილაინის“ აქციების 51%-ის მფლობელი „ვიმპელკომი“ მსხვილ ბირჟებზე კვოტირებული კომპანიებია, ამიტომ მათი მფლობელობის სტრუქტურა გარკვეულია. სხვა ოპერატორები არც საკუთარ ვებ-გვერდებზე და არც საქართველოს კომპანიების რეესტრში არ ამხელენ ბენეფიციარი მფლობელების ვინაობას. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ“ კომპანიებს ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება სთხოვა, რაზეც „კავკასუს ონლაინმა“ უარი განაცხადა. თხოვნას „მაგთიკომი“ და „სილქნეტი“ დათანხმდნენ, „ბილაინმა“ კი ორგანიზაციას არ უპასუხა; მისი აქციების მცირე წილის მფლობელის ვინაობა კვლავ უცნობი რჩება.

ჯეოსელი

სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ინტერნეტ პროვაიდერების და მობილური ოპერატორების შემოსავლები

Business-Ranks[1]

ინტერნეტ პროვაიდერების და მობილური ოპერატორების 2012-2013 წლის შემოსავლები

კომპანია 2013 2012
მლნ ლარი მლნ ლარი
მაგთიკომი 304,477,126 288,846,322
ჯეოსელი 238,450,217 250,394,619
სილქნეტი 172,803,208 151,274,589
მობიტელი (ბილაინი ) 146,660,612 129,326,597
კავკასუს ონლაინი 72,663,107 64,720,744
 ახალი ქსელები 21,862,377 19,991,597
გლობალ ერთი 17,005,703 6,767,934
ახტელი 10,841,795 11,090,857
სისტემ ნეტ 10,262,797 9,314,284
ოპტიკურ ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი-ფოპტნეტი 9,617,858 12,355,263
რკინიგზის ტელეკომი 8,847,673 7,001,945
საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია ( სიჯისი) 8,275,815 8,103,631
მაიფონი 4,49,6839 1,016,247
დელტა-ნეტი 3,707,247 1,694,379
ვიტელ ჯორჯია 3,289,739 3,154,068
დელტა კომმი 2,647,168 1,146,678
ჯეონეთი 1,804,637 1,678,677
სერვისნეტ 1,800,624 1,531,328
ა-ნეტი 1,246,038 ?

*** დღგ – ს და აქციზის  გარეშე 

წყარო :საქართველოს  კომუნიკაციების ეროვნული  კომისიის წლიური ანგარიში 

პროვაიდერების მიერ შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ფასები

 

ინტერნეტ პროვაიდერების მიერ შეძენილი გლობალური ინტერნეტის მოცულობა, გლობალურ ინტერნეტში გადახდილი ფასები  და ადგილობრივ და სხვა ქვეყნის ავტორიზებულ პირებზე გაყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ფასები

გლობალური ინტერნეტის შეძენა

წარმოდგენილი ინფორმაციის მიხედვით 2011 წლის და 2012 წლის 9 თვის საანალიზო/საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში კომპანიების მიერ შესყიდული გლობალური ინტერნეტის საშუალო თვიური მოცულობა შეადგენს 67,39 გგბტ/წმ-ს. ამასთან, მოცემულ პერიოდში შესყიდული ინტერნეტის მინიმალური მოცულობა შეადგენდა 52,25 გგბტ/წმ-ს, ხოლო მაქსიმალური მოცულობა 106,25 გგბტ/წმ-ს, შესყიდული ინტერენტის მოცულობა მოცემული პერიოდის განმავლობაში გაიზარდა 75%-ით.

 

გრაფიკი N1

1
მოცემული პერიოდის განმავლობაში შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობის ზრდასთან ერთად შემცირდა შესყიდული ინტერნეტის დანახარჯები ერთ გგბტ/წმ-ზე ლარებში. შესყიდული გლობალური
ინტერნეტის მოცულობის 75%-იანმა ზრდამ (60,87 გგბტ/წმ-დან 106,75 გგბტ/წმ-მდე), გამოიწვია გლობალური ინტერნეტის შესყიდვის ღირებულების 236%-იანი შემცირება (42,416 ლარიდან 12,619 ლარამდე – ერთ გგბტ/წმ-ზე).

გრაფიკი N2

სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ინტერნეტ პროვაიდერების DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა

ინტერნეტ პროვაიდერების  DSL  ინტენრეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით

სილქნეტი 157307
კავკასუს ონლაინი 4638
ახალი ქსელები 30587
ახტელი 13897
სიჯისი 1958
 ივერია ქსელი 1110
ა-ნეტი 302
რკ/ ტელეკომი 281
სერვისნეტი 208
გლობალ-ერთი 141
სხვა 30

ხარისხიანი ინტერნეტის ხელმისაწვდომის პრობლემა საქართველოში

1

ინტერნეტი ის პროდუქტია რომელიც ყველასთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და არ შეიძლება ხარისხიანნ ინტერნეტზე ისეთი ტარიფები იყოს დაწესებული რომელსაც უმრავლესობა ვერ გადაიხდის ! ინტერნეტ პროვაიდერს არ უნდა ქონდეს უფლება მოსახლეობა ძარცვონ და ქვეყნის რეალურ განვითარებას ხელი შეუშალონ ! უმრავლესობა ქვეყანაში ხარისხიანი ინტერნეტი ბევრად იაფია და მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია , მათ შორის განვითარებად ქვეყნებშიც ! საქართველოში კი უმრავლესობისთვის არ არის ხარისხიანი ინტერნეტი ხელმისაწვდომი, ეს დასტურდება ტექნოლოგიების მიხედვით ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობით და ფასებით , სამწუხაროდ ინტერნეტ პროვაიდერებს ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ინტერნეტის პაკეტების მიხედვით გასაიდუმლოებული აქვთ და ეს ინფორმაცია საჯარო რომ იყოს ყველასთვის ნათელი გახდებოდა უმრავლესობისთვის ტარიფი დიდ გავლენას რომ ახდენს და მინიმინიმალური პაკეტი რომ აქვთ არჩეული არა იმიტომ რო მათ არ სჭირდებათ სწრაფი ინტერნეტი არამედ უმრავლესობას არ შეუძლია ინტერნეტში 50 ლარი და მეტი გადაიხადოს , რეგიონებში კი უხარისხო DSL ინტერნეტის 8მგბ/წმ მდე სიჩქარეზე 116 ლარი აქვს დაწესებული სილქნეტს, ოპტიკური ინტერნეტი კი მხოლოდ 11 ქალაქშია ხელმისაწვდომი და 11 ქალაქიდან სრულად არცერთი არ არის დაქსელილი , მაგალითად ბათუმში DSL ინტენრეტი მიეწოდება 22832 მომხმარებელს და მხოლოდ 5665 მომხმარებელს მიეწოდება ოპტიკური ინტერნეტი,
ქუთაისშიDSL ინტერნეტი 25397 მომხმარებელს მიეწოდება და მხოლოდ 4051 ს ოპტიკური ინტერნეტი , მხოლოდ 2 ქალაქია სადაც ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა მეტია DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობას და ეს ქალაქებია თბილისი და რუსთავი მაგრამ აქაც პრობლემებია რადგან თბილისში 88165 მომხმარებელს მიეწოდება DSL ინტერნეტი და რუსთავში 3919  მომხმარებელს