შენიშვნა

ინტერნეტ პროვაიდერების მფლობელები 2014 წლის მდგომარეობით

business

 

 

 

 

 

ინტერნეტ პროვაიდერების და მობილური ოპერატორების მფლობელების მონაცემები 2014 წლის 16 ოქტომბრის მდგომარეობით , ეს არის ოფიციალური მონაცემები მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან

146 კომპანიიდან
1.კავკასუს ონლაინის მფლობელები — გაურკვეველია !
2.სილქნეტის მფლობელები — გაურკვეველია!
3.რკინიგზის ტელეკომის მფლობელები — გაურკვეველია !
4.ახალი ქსელების 46.2380% ს მფლობელი — გაურკვეველია !
5.სი-ჯი-სი ს 26% ს მფლობელები ნაწილობრივ გაურკვეველია
6.შპს მობიტელი (ბილაინი) ს 49% ს მფლობელი გაურკვეველია !
6.შპს სერვისლაინი (i-max)ს 70% წილის მფლობელები გაურკვეველია
7.შპს BLACK SEA TELECOM ს მფლობელები გაურკვეველია

ინტერნეტ და მობილური ოპერატორებს მომხმარებლებლის პირად ინფორმაციებზე მიუწვდებათ ხელი , კომპანიებს აქვთ შესაძლებლობა მოუსმინონ მომხმარებლებს, დაადგინენ ადგილმდებარეობა, წაიკითხონ SMS შეტყობინებები, ნახონ რომელ საიტებზე შედის მომხმარებელი , რამდენხანს რჩერდება და ა.შ
მომხმარებლებმა კი არ იციან კომპანიის რეალური მფლობელებიც კი !
ინტერნეტ პროვაიდერებმა და მობილურმა ოპერატორებმა უნდა:
1. გაამჟღავნონ ბენეფიციარი აქციონერების ვინაობა და მფლობელობის სტრუქტურა საკუთარ ვებ-გვერდებზე გამოაქვეყნონ !
2. აცნობონ მომხმარებლებს იმის შესახებ, თუ რა შემთხვევაში და როგორ აგროვებს, მართავს, ინახავს, იცავს და აზიარებს კომპანია მონაცემებს მომხმარებლების შესახებ ან როდის და რა შემთხვევაში უმჟღავნებს მონაცემებს სხვა კომპანიებს და ხელისუფლებას !

დეტალურად ყველა კომპანიის მფლობელები :
სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ინტერაქტიური ციფრული ტელევიზია (IPTV ) ს მოხმარებელთა რაოდენობა საქართველოში

iptv3[1]
IPTV-ციფრული ინტერაქტიური ტელევიზიაა, რომლის სიგნალიც აბონენტს IP ქსელის დახმარებით მიეწოდება. მისი მთავარი უპირატესობა საკაბელო და თანამგზავრულ მაუწყებლობასთან შედარებით ინტერაქტიურობა და სხვადასხვა დამატებითი სერვისების (Video on Demand (VoD), TVoIP, Time Shifted TV, Network Personal Video Recorder, Electronic Program Guide, Near Video on Demand) ფართო არჩევანია, იმდენად რამდენადაც IP პროტოკოლის შესაძლებლობები პროვაიდერ კომპანიას საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, არა მარტო ვიდეომომსახურებები, არამედ დამატებითი სერვისების გაცილებით ფართო პაკეტი შესთავაზოს. ამასთან, იგი Triple Play-ს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ელემენტსაც წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოში საკმაოდ სწრაფად იზრდება აღნიშნული პროდუქტის მომხმარებელთა რიცხვიც.
წარმოგიდგენთ საქართველოში IPTV ს მომხმარებელთა რაოდენობას ქალაქებისა და პროვაიდერების მიხედვით 2013 წლის დეკემბრის მდგომარეობით

IPTV --- 2013

IPTV ს მომხმარებელთა რაოდენობა 2013 წლის დეკემბერში

საქართველოში შინამეურნეობების და ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ტექნოლოგიების მიხედვით

Internet-Service-providers-in-Sierra-Leone[1]

კიდევ ერთი დეტალური მონაცემები ქალაქებსა და დაბებში ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობის შესახებ. შინამეურნეობების რაოდენობა, Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის და DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა
# კერძო შინამეურნეობების რიცხვი Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა
ქ. თბილისი 311643 2442 189864 88165 18
დაბა წყნეთი 2171 0 0

იმერეთი

კერძო შინამეურნეობების რიცხვი Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა
ქ. ქუთაისი 54807 86 4051 25397 5 2 3
ქ.ტყიბული 4609 732 2 521 4 1 1
ქ.წყალტუბო 5131 113 4 1967 4 1 1
ქ.ჭიათურა 4241 311 2 1503 2 1 1
ქ.ბაღდათი 1400 94 0 419 3 0 1
ქ.ვანი 1323 52 0 520 2 0 1
ქ.ზესტაფონი 7572 69 5 3726 4 1 3
დაბა შორაპანი 468 54 0 0 2 0 0
ქ.თერჯოლა 1523 409 0 582 5 0 2
ქ.სამტრედია 8384 760 15 2283 5 2 3
დაბა კულაში 555 104 0 0 2 0 0
ქ.საჩხერე 1789 215 0 616 3 0 1
დაბა ხარაგაული 763 0 0 0 0 0 0
ქ.ხონი 3320 152 0 732 3 0 1
სულ 95885 3151 4079 38266 18

სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

საქართველოში Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებლეთა რაოდენობა და დეტალური მონაცემები

Wi-fi
საქართველოში Wi-Fi/ Wi-Max ს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა

საქართველოში 2014 წლის თებერვლის მდგომარეობით 98 Wi-Fi / Wi-MAX პროვაიდერია , მომხმარებელთა რაოდენობა კი 42 800 ,
დეტალურად რეგიონებში 2002 წლის მონაცემებით ოჯახების რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით , 2014 წლის თებერვლის მონაცემებით Wi-Fi/Wi-Max ს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით , Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერების რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით და სხვა დამატებითი მონაცემები
დეტალურად სპოილერებში არსებული ცხრილები

შინამეურნეობების საერთო რაოდენობა ქალაქებში შინამეურნეობების რაოდენობა დაბაში შინამეურნეობების რაოდენობა სოფლად შინამეურნეობების რაოდენობა Wi-Fi ინტერნეტის საერთო მომხმარებელთა რაოდენობა (ფიზიკური პირები ) ქალაქში Wi-Fi ინტერნეტ მომხმარებლის რაოდენობა დაბებში ინტერნეტ მომხმარებლის რაოდენობა სოფლებში ინტენრეტის მომხმარებელთა რაოდენობა Wi-Fi პროვაიდერის რაოდენობა ქალაქში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა დაბაში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა სოფლებში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა ქალაქის რაოდენობა დაბის რაოდენობა სოფლის რაოდენობა ქალაქის რაოდენობა Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით დაბის რაოდენობა Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით სოფლის რაოდენობა Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით
თბილისი 311643 311643 2442 2442 18
იმერეთი 206489 94099 1786 110604 8589 2934 158 5497 18 18 4 11 11 3 543 11 2 224
გურია 40445 7729 2735 29981 502 77 8 417 7 4 1 5 2 5 186 2 2 26
კახეთი 126173 25231 232 100710 4972 929 0 4043 11 7 0 8 9 1 280 5 0 86
შიდა ქართლი 91370 28027 3516 59827 2929 1054 359 1516 13 9 4 10 4 2 581 4 2 100
ქვემო ქართლი 133215 47062 5326 80827 8470 2319 527 5624 14 5 3 13 7 8 346 6 4 107
აჭარა 91886 38498 6417 46971 4821 2976 558 1287 12 8 5 8 2 7 333 2 3 27
სამცხე-ჯავახეთი 56679 14867 3391 38421 1695 352 97 1246 9 6 3 8 5 7 253 4 5 54
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 126807 46635 2233 77939 5746 4581 60 1105 16 12 2 9 8 2 487 7 1 110
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 17965 2420 547 14998 345 275 0 70 4 2 0 3 3 2 263 3 0 3
მცხეთა-მთიანეთი 37753 4203 3885 29665 2221 357 202 1662 11 5 2 9 2 5 602 1 1 50
დაბა წყნეთი 2171 2171 43 0 0 1
ჯამი 1,242,596 620,414 32,239 589,986 42,752 18,296 1,969 22,487 98 (+ 8 მარტო იურიდული) 0 0 0 54 43 3875 46 20 786

რეგიონებში ინტერნეტ პროვაიდერები და მომხმარებელთა რაოდენობა

თბილისი
იმერეთი
გურია
კახეთი
შიდა ქართლი
ქვემო ქართლი
აჭარა
სამცხე-ჯავახეთი
სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
მცხეთა-მთიანეთი