ინტერნეტ პროვაიდერების მიერ გაყიდული საბითუმო ინტერნეტის მოცულობა და მიღებული შემოსავლები

2
წარმოგიდგენთ გლობალის შემომტანი პროვაიდერების მიერ ადგილობრივ და უცხოური პროვაიდერებისთვის მიყიდულ ინტერნეტის მოცულობას 2013 წლიდან 2014 წლის ივნისის ჩათვლით თვეების მიხედვით და მიღებულ შემოსავლებს
აქ წარმოდგენილი და დამატებით სხვა მონაცემებით აუცილებელია პროვაიდერებს დაუწესდეთ საბითუმო ინტერნეტზე ზედა ზღვრული ტარიფი რადგან კომპანიებს ბევრად იაფი უჯდებათ ყველა ხარჯის ჩათვლით და სხვა ქვეყნის ინტერნეტ პროვაიდერებს ბევრად იაფად აწვდიან საბითუმო ინტერნეტს და ამას ერთადერთი ახსნა აქვს , არ უნდათ პატარა პროვაიდერები განვითარდნენ , არ უნდათ განსაკუთრებით რეგიონებში შემცირდეს ინტერნეტის ფასები და გაიზარდოს ინტერნეტის სიჩქარე !
გლობალური ინტერნეტის შემსყიდველი კომპანიების მიერ , ადგილობრივი პროვაიდერებისთვის მიყიდული ინტერნეტის მოცულა და მიღებული შემოსავლები

კავკასუს ონლაინი

სილქნეტი

ოპტიკურ ბოჭკოვანი
ტელეკომუნიკაციის
ქსელი- ფოპტნეტი

დელტა კომმი

გაყიდული გლობალური
ინტერნეტის მოცულობა Mb/S
გაყიდული გლობალური
ინტენრეტისგან
მიღებული შემოსავლები

მოცულობა

შემოსავლები

მოცულობა შემოსავლები მოცულობა შემოსავლები
გლობალი ლოკალი გლობალი ლოკალი გლობალი ლოკალი გლობალი ლოკალი გლობალი გლობალი გლობალი გლობალი
იან.13 2,625 318 126255 37520 1,070 1,152 68675 7950 15,000 465617 800 135973
თებ.13 2,625 315 127936 40386 1,225 146 70169 7375 15,000 464577 800 124942
მარ.13 2,625 315 128096 40386 1,276 1,106 75119 7375 15,000 465701 800 126869
აპრ.13 2,625 315 127819 40386 1,053 1,106 75823 7375 15,000 562391 800 136848
მაის.13 2,625 315 92642 40386 1,082 1,106 76266 7375 15,000 559086 800 140502
ივნ.13 1,850 48533 1,043 46 77588 1782 15,000 563481 800 139103
ივლ.13 1,850 48569 1,459 246 76865 4625 15,000 566036 900 187695
აგვ.13 5,650 104549 1,110 246 74922 7290 15,000 567024 900 205372
სექ.13 650 29818 1,131 246 74352 7290 15,000 529405 900 211851
ოქტ.13 650 29898 1,276 200 75738 5508 15,000 463931 900 222379
ნოემ.13 700 28702 1,679 200 80048 5508 15,000 475052 900 244348
დეკ.13 950 38848 1,860 246 88704 7290 15,000 487528 900 252921
იან.14 950 38848 1,635 246 93176 7291 15,000 425129 900 259778
თებ.14 950 40762 1,657 796 84140 19173 15,000 471879 900 259778
მარ.14 1,250 46229 1,657 846 80971 17896 15,000 478143 1,500 270277
აპრ.14 2,500 92458 1,642 365 86133 10620 20,000 478413 1,500 279449
მაის.14 1,250 46229 2,028 421 88472 12360 20,000 478413 1,500 293598
ივნ.14 1,250 46229 2,578 270 98417 10414 20,000 477657 1,500 301973
ჯამი 33,575 1,578 1242420 199064 26,461 8,999 1445578 154497 285,000 8979463 18,000 3793656


სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ინტერნეტ პროვაიდერების რეგულირებისთვის გადახდილი საფასურის რაოდენობა წლების მიხედვით

1102670_574447989285973_909187339_o[1]

ვაქვეყნებ ინტერნეტ პროვაიდერების მიერ რეგულირებისთვის გადახდილი საფასურის რაოდენობას წლების და კომპანიების მიხედვით, 2007 წლიდან 2014 წლის 25 ივნისამდე.

წარმოდგენი 220 ავტორიზებული და ლიცენზიის მფლობელი კომპანიიდან მხოლოდ 159 კომპანიას აქვს რეგულირების თანხა გადახდი , ჯამში 2007 წლიდან 2014 წლის 25 ივნისის ჩათვლით გადახდია 41,446,620.80 ლარი
წლების მიხედვით კი :
2007 — 5,045,951.06 ლარი
2008 — 4,800,619.04 ლარი
2009 — 3,560,465.60 ლარი
2010 — 4,996,332.47 ლარი
2011 — 6,797,712.20 ლარი
2012 — 7,070,641.08 ლარი
2013 — 7,533,499.66 ლარი
2014 — 1,641,399.63 ლარი (25 ივნისამდე )
სულ — 41,446,620.80 ლარი

შეგახსენებთ

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” და „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონების თანახმად, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზებული პირებისა და ლიცენზიის მფლობელების მიერ გადახდილი რეგულირების საფასური.
რეგულირების საფასურის ოდენობაა:
– ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული პირის მიერ განხორციელებული და რეგულირებას დაქვემდებარებული საქონლის (მომსახურების) მიწოდების ან/და შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულების (დღგ-ის გარეშე) 0.75 პროცენტი
– მაუწყებლობის სფეროში ლიცენზიის მფლობელის ან ავტორიზებული პირის მიერ განხორციელებული და რეგულირებას დაქვემდებარებული საქონლის (მომსახურების) მიწოდების ან/და შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულების (დღგ-ის გარეშე) 0.5 პროცენტი

2007-2014

რეგულირების გადასახადი

ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობის დეტალური მონაცემები რაიონების მიხედვით

 • Wi-fi

  კიდევ ერთი დეტალური მონაცემები რაიონების მიხედვით ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა, სოფლების რაოდენობა, მოსახლეობის რაოდენობა, ოჯახების რაოდენობა და ასევე დავითვალე დეტალურად სოფლები სადაც ცხოვრობს 100 მდე ადამიანი , 100 დან 200 მდე და 200 ზე მეტი ადამიანი ,
  საქართველოში ოკუპირებული აფხაზეთის , ცხინვალის რეგიონის და ახალგორის რაიონის გარდა გარდა 3421 სოფელი ( 2079377ადამიანი / 587124 ოჯახი ) არის 2002 წლის მონაცემებით .

  142 სოფელში მოსახლეობა აღარ ცხოვრობს ,
  843 სოფელში 1 დან 100 მდე ადამიანი ცხოვრობს, ჯამში (36659 ადამიანი/13375 ოჯახი )
  462 სოფელში 101 დან 199 მდე ადამიანი ცხოვრობს, ჯამში ( 68739 ადამიანი/21410 )
  2116 სოფელში 200 და მეტი ადამიანი ცხოვრობს , ჯამში ( 1973979 ადამიანი /552339 ოჯახი )
  დღევანდელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით საქართველოში ყველა დასახლებულ ტერიტორიაზე სადაც 200 და მეტი ადამიანი ცხოვრობს უნდა მოხდეს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალის მიყვანა 2017 წლის ბოლომდე

  იხილეთ დეტალური მონაცემები რეგიონების და რაიონების მიხედვით , სპოილერში ჩასმული მაქვს ყველა რაიონის სოფლები და არსებულ სოფლებში Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობაც 🙂
  საქართველო

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი ) Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Otic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფელი 100-199 მდე ადამიანით სოფელი 200 და მეტი ადამიანით სოფელი დაუსახლებელი სოფელი
  საქართველო 4369579 1242639 42720 735 — ( 22394 ) 210457 228862 3421 — (2 079 377 / 587124 ოჯახი ) 843 —(36659 /13375 ოჯახი ) 462 — ( 68739 / 21410 ოჯახი ) 2116 — ( 1 973 979 /552339 ოჯახი ) 142

  სრულად წაკითხვა… / Continue reading …