# ქვეყანა ინტერნეტის სიჩქარე  ინტერნეტის ფასი ეროვნულ ვატულაში   ინტერნეტის ფასი ლარში   ინტერნეტ პროვაიდერი
1. ლატვია 250 მგბ/წმ 12.95 EUR 28.6285 GEL Balcom.lv
ლატვია 500 მგბ/წმ 49.80 EUR 110.095 GEL Balcom.lv
ლატვია 5 მგბ/წმ ( ADSL ) 10.90 EUR 24.0971 GEL Lattelecom.lv
ლატვია 6 მგბ/წმ ( ADSL ) 17.91 EUR 39.2764 GEL Lattelecom.lv
ლატვია 10 მგბ/წმ (ADSL) + Public Wi-Fi 24.89 EUR 54.5806 GEL Lattelecom.lv
ლატვია 20 მგბ/წმ (ADSL) + public Wi-Fi 24.89 EUR 54.5806 GEL Lattelecom.lv
ლატვია 100 მგბ/წმ 14.90 EUR 32.6738 GEL Lattelecom.lv
ლატვია 250 მგბ/წმ + Public Wi-Fi 21.90 EUR 47.9989 GEL Lattelecom.lv
ლატვია 400 მგბ/წმ + Public Wi-Fi 28.89 EUR 63.3410 GEL Lattelecom.lv
2. რუმინეთი 200 მგბ/წმ 60 RON 29.7821 GEL UPC.Ro
რუმინეთი 500 მგბ/წმ 70 RON 34.7458 GEL UPC.Ro
რუმინეთი 100 მგბ/წმ 29 RON 14.3915 GEL rcs-rds.ro
რუმინეთი 200 მგბ/წმ 39.00 RON 19.3530 GEL rcs-rds.ro
რუმინეთი 500 მგბ/წმ 45.00 RON 22.3227 GEL rcs-rds.ro
რუმინეთი 1000 მგბ/წმ 55 RON 27.2833 GEL rcs-rds.ro
რუმინეთი 50 მგბ/წმ 27 RON 13.3932 GEL MITnet.ro
რუმინეთი 100 მგბ/წმ 40  RON 19.8418 GEL MITnet.ro
რუმინეთი 1000 მგბ/წმ 100 RON  49.5974 GEL MITnet.ro
3. მოლდოვა 2 მგბ/წმ 49 MDL 5.85908 GEL Arax.Md
მოლდოვა 20 მგბ/წმ გლობალი
100 მგბ/წმ ლოკალი
99 MDL 11.8377 GEL Arax.Md
მოლდოვა 100 მგბ/წმ გლობალი 149 MDL 17.8164 GEL Arax.Md
4. ლიტვა 100 მგბ/წმ +Wi-Fi + 300 GB Storage 29.90 LTL 18.9707 GEL TEO.LT
ლიტვა 100 მგბ/წმ +Wi-Fi + 300 GB Storage 39.90 LTL 25.3154 GEL TEO.LT
ლიტვა 500 მგბ/წმ +Wi-Fi + 300 GB Storage 69.90 LTL 44.3496 GEL TEO.LT
ლიტვა 100 მგბ/წმ 34 LTL 21.5677 GEL Skynet.lt
ლიტვა 300 მგბ/წმ გლობალი
1024 მგბ/წმ ლოკალი
99 LTL 62.8000 GEL Skynet.lt
5. ბულგარეთი 25 მგბ/წმ 15.90 BGN 17.8063 GEL Net1.Bg
ბულგარეთი 45 მგბ/წმ + 3G - 750 მბ 17.90 BGN 20.0461 GEL Net1.Bg
ბულგარეთი 65 მგბ/წმ + 3G - 750 მბ 19.90 BGN 22.2864 GEL Net1.Bg
ბულგარეთი 25 მგბ/წმ + IPTV 93 TV + 21 HD 9.95 BGN 11.1432 GEL Net1.Bg
ბულგარეთი 65 მგბ/წმ + IPTV 93 TV + 21 HD 25.90 BGN 29.0090 GEL Net1.Bg
ბულგარეთი 20 მგბ/წმ 7.90   BGN  8.84831 GEL VIVACOM.BG
ბულგარეთი 30 მგბ/წმ 8.90   BGN  9.96996 GEL VIVACOM.BG
ბულგარეთი 50 მგბ/წმ 10.90 BGN  12.2104 GEL VIVACOM.BG
ბულგარეთი 100 მგბ/წმ 18.90 BGN  21.1643 GEL VIVACOM.BG
ბულგარეთი 15 მგბ/წმ 13 BGN  14.5520 GEL Bulsat.com
ბულგარეთი 25 მგბ/წმ 14 BGN 15.6714 GEL Bulsatcom
ბულგარეთი 50 მგბ/წმ 15 BGN  16.7908 GEL Bulsat.com
ბულგარეთი 100 მგბ/წმ 19 BGN 21.2622 GEL Bulsat.com
ბულგარეთი 30 მგბ/წმ 15.90 BGN 17.7931 GEL MTEl.bg
ბულგარეთი 50 მგბ/წმ 19.90 BGN 22.2698 GEL MTEl.bg
ბულგარეთი 100 მგბ/წმ 36.90 BGN 41.2846 GEL MTEl.bg
6. ინგლისი 20 მგბ/წმ £12.50  34.9325 GEL HYPEROPTIC.com
ინგლისი 100 მგბ/წმ £25.00  69.8614 GEL HYPEROPTIC.com
ინგლისი 1024 მგბ/წმ £50.00  139.714 GEL HYPEROPTIC.com
7. ესტონეთი 5 მგბ/წმ 12.99 EUR 28.4382 GEL Starman.ee
ესტონეთი 20 მგბ/წმ 17.99 EUR 39.3865 GEL Starman.ee
ესტონეთი 100 მგბ/წმ 23.99 EUR 52.5226 GEL Starman.ee
ესტონეთი 400 მგბ/წმ 30.99 EUR 67.8568 GEL Starman.ee
ესტონეთი 10 მგბ/წმ გლობალი (ღამე 20 )
100 მგბ/წმ ლოკალი
7 EUR 15.3242 GEL Uus Program
ესტონეთი 20 მგბ/წმ გლობალი ( ღამე 30)
100 მგბ/წმ ლოკალი
9 EUR 19.6999 GEL Uus Program
ესტონეთი 30 მგბ/წმ გლობალი (ღამე 40)
100 მგბ/წმ ლოკალი
10 EUR 21.8888 GEL Uus Program
ესტონეთი 60 მგბ/წმ გლობალი ( ღამე 70)
100 მგბ/წმ ლოკალი
14.00 EUR 30.6427 GEL Uus Program
ესტონეთი 100 მგბ/წმ გლობალი 19.00 EUR 41.5866 GEL Uus Program
ესტონეთი 150 მგბ/წმ გლობალი 25.00 EUR 54.7192 GEL Uus Program
ესტონეთი 300 მგბ/წმ გლობალი 32.00 EUR 70.0366 GEL Uus Program
8. სომხეთი 4 მგბ/წმ 4000 AMD 17.0203 GEL Interactive.am
სომხეთი 5 მგბ/წმ 5000 AMD 21.2753 GEL Interactive.am
სომხეთი 10 მგბ/წმ 7000 AMD 29.7855 GEL Interactive.am
სომხეთი 15 მგბ/წმ 12000 AMD 51.0608 GEL Interactive.am
სომხეთი 4 მგბ/წმ 4000 AMD 17.0203 GEL Beeline.am
სომხეთი 8 მგბ/წმ 6000 AMD 25.5304 GEL Beeline.am
სომხეთი 10 მგბ/წმ 8000 AMD 34.0405 GEL Beeline.am
სომხეთი 15 მგბ/წმ 12000 AMD 51.0608 GEL Beeline.am
სომხეთი 5 მგბ/წმ 6000 AMD 25.5304 GEL ucom.am
სომხეთი 12 მგბ/წმ 8000 AMD 34.0405 GEL ucom.am
სომხეთი 15 მგბ/წმ 12000 AMD 51.0608 GEL ucom.am
სომხეთი 22 მგბ/წმ 15000 AMD 63.8260 GEL ucom.am
სომხეთი 6 მგბ/წმ 6000 AMD 25.5304 GEL Rtarmenia.am
სომხეთი 10 მგბ/წმ 7000 AMD 29.7855 GEL Rtarmenia.am
სომხეთი 14 მგბ/წმ 9000 AMD 38.2956 GEL Rtarmenia.am
სომხეთი 17 მგბ/წმ 12000 AMD 51.0608 GEL Rtarmenia.am
9. აზერბაიჯანი 2 მგბ/წმ 10 AZN 22.3092 GEL Azeronline.com
აზერბაიჯანი 4 მგბ/წმ 15 AZN 33.4638 GEL Azeronline.com
აზერბაიჯანი 8 მგბ/წმ 25 AZN 55.7730 GEL Azeronline.com
აზერბაიჯანი 12 მგბ/წმ 35 AZN 78.0822 GEL Azeronline.com
აზერბაიჯანი 16 მგბ/წმ 45 AZN 100.391 GEL Azeronline.com
აზერბაიჯანი 20 მგბ/წმ 55 AZN 122.701 GEL Azeronline.com
აზერბაიჯანი 1 მგბ/წმ (ADSL ) 10 AZN 22.3092 GEL Azeronline.com
აზერბაიჯანი 2 მგბ/წმ (ADSL ) 15 AZN 33.4638 GEL Azeronline.com
აზერბაიჯანი 4 მგბ/წმ (ADSL ) 20 AZN 44.6184 GEL Azeronline.com
აზერბაიჯანი 6 მგბ/წმ ( ADSL ) 30 AZN 66.9276 GEL Azeronline.com
აზერბაიჯანი 8 მგბ/წმ (ADSL ) 40 AZN 89.2368 GEL Azeronline.com
აზერბაიჯანი 3 მგბ/წმ 14 AZN 31.2329 GEL Alfanet.az
აზერბაიჯანი 8 მგბ/წმ (ღამე 16 მგბ/წმ ) 18 AZN 40.1566 GEL Alfanet.az
აზერბაიჯანი 2 მგბ/წმ (ADSL ) 12 AZN 26.7710 GEL Alfanet.az
აზერბაიჯანი 8 მგბ/წმ (ADSL ) +
IPTV (200 არხი )
20 AZN 44.6184 GEL Alfanet.az
აზერბაიჯანი 12 მგბ/წმ (ADSL ) +
IPTV (210 + 10HD არხი )
30 AZN 66.9276 GEL Alfanet.az
აზერბაიჯანი 16 მგბ/წმ (ADSL) +
IPTV (220 +25HD +3D არხი )
40 AZN 89.2368 GEL Alfanet.az
10 ბელგია 50 მგბ/წმ ( 100 GB ტრაფიკი ) +
(9.90 EUR ულიმიტო )
29.90 EUR 65.4197 GEL Numericable.be
ბელგია 100 მგბ/წმ (150 GB ტრაფიკი ) +
(9.90 EUR ულიმიტო )
49.90 EUR 107.218 GEL Numericable.be
ბელგია 200 მგბ/წმ ულიმიტო 59.90 EUR 131.068 GEL Numericable.be
11. ჩეხეთი 40 მგბ/წმ 379 CZK 29.8258 GEL UPC.CZ
ჩეხეთი 120 მგბ/წმ 529 CZK 41.6302 GEL UPC.CZ
ჩეხეთი 240 მგბ/წმ 929 CZK 73.0900 GEL UPC.CZ
ჩეხეთი 240 მგბ/წმ +
IPTV (100 არხი/20HD)
999 CZK 78.5973 GEL UPC.CZ
ჩეხეთი 120 მგბ/წმ (სტუდენტური ) 449 CZK 35.3253 GEL UPC.CZ
ჩეხეთი 240 მგბ/წმ (სტუდენტური ) 599 CZK 47.1276 GEL UPC.CZ
ჩეხეთი 30 მგბ/წმ 350 CZK 27.5370 GEL PODA.CZ
ჩეხეთი 100 მგბ/წმ 500 CZK 39.3441 GEL PODA.CZ
ჩეხეთი 100 მგბ/წმ  + IPTV (74 არხი) 540 CZK 42.4916 GEL PODA.CZ
ჩეხეთი 100 მგბ/წმ + IPTV (108 არხი) 830 CZK 65.3112 GEL PODA.CZ
12 ბელარუსი 5 მგბ/წმ 125000 BYR 20.4050 GEL Beltelecom.by
ბელარუსი 10 მგბ/წმ 150000 BYR 24.4860 GEL Beltelecom.by
ბელარუსი 15 მგბ/წმ 175000 BYR 28.5670 GEL Beltelecom.by
ბელარუსი 20 მგბ/წმ 200000 BYR 32.6407 GEL Beltelecom.by
ბელარუსი 50 მგბ/წმ 330000 BYR 53.8571 GEL Beltelecom.by
ბელარუსი 100 მგბ/წმ 390000 BYR 63.6494 GEL Beltelecom.by
ბელარუსი 1 მგბ/წმ (ADSL ) 42300 BYR 6.90346 GEL Beltelecom.by
ბელარუსი 2 მგბ/წმ (ADSL ) 89850 BYR 14.6637 GEL Beltelecom.by
ბელარუსი 3 მგბ/წმ (ADSL) 116100 BYR 18.9478 GEL Beltelecom.by
ბელარუსი 6 მგბ/წმ (ADSL ) 198000 BYR 32.3140 GEL Beltelecom.by
ბელარუსი 8 მგბ/წმ (ADSL ) 216000 BYR 35.2516 GEL Beltelecom.by
ბელარუსი 10 მგბ/წმ (Ethernet ) (ღამე 20 მგბ/წმ ) 200 GB ტრაფიკი 100000 BYR 16.3202 GEL MTS.By
ბელარუსი 25 მგბ/წმ (Ethernet) (ღამე 50 მგბ/წმ ) ( 300 GB ტრაფიკი) 130 000 BYR 21.2163 GEL MTS.By
ბელარუსი 50 მგბ/წმ (Ethernet) (ღამე 100 მგბ/წმ ) ( 400 GB ტრაფიკი) 185 000 BYR 30.1980 GEL MTS.By
ბელარუსი 75 მგბ/წმ (Ethernet) (ღამე 150 მგბ/წმ ) ( 500 GB ტრაფიკი) 225 000 BYR 36.7204 GEL MTS.By
ბელარუსი 1 მგბ/წმ (ADSL ) 78 450 BYR 12.8062 GEL MTS.By
ბელარუსი 2 მგბ/წმ (ADSL ) 116 100 BYR 18.9522 GEL MTS.By
13 უნგრეთი 10 მგბ/წმ + IPTV 4050 HUF 28.7662 GEL Telekom.HU
უნგრეთი 20 მგბ/წმ + IPTV 4425 HUF 31.4298 GEL Telekom.HU
უნგრეთი 30 მგბ/წმ + IPTV 5175 HUF 36.7516 GEL Telekom.HU
უნგრეთი 50 მგბ/წმ + IPTV 5925 HUF 42.0779 GEL Telekom.HU
უნგრეთი 100 მგბ/წმ + IPTV 7425 HUF 52.7406 GEL Telekom.HU
უნგრეთი 30 მგბ/წმ 3590 HUF 25.5002 GEL UPC.hu
უნგრეთი 60 მგბ/წმ 4690 HUF 33.3136 GEL UPC.hu
უნგრეთი 120 მგბ/წმ 6290 HUF 44.6863 GEL UPC.hu
უნგრეთი 240 მგბ/წმ 8290 HUF 58.8950 GEL UPC.hu
14 ყაზახეთი 5 მგბ/წმ გლობალი
1024 მგბ/წმ ლოკალი
2400 KZT 23.2010 GEL ALMATV.kz
ყაზახეთი 15 მგბ/წმ გლობალი
1024 მგბ/წმ ლოკალი
3200 KZT 30.9346 GEL ALMATV.kz
ყაზახეთი 25 მგბ/წმ გლობალი
1024 მგბ/წმ ლოკალი
3800 KZT 36.7341 GEL ALMATV.kz
ყაზახეთი 55 მგბ/წმ გლობალი
1024 მგბ/წმ ლოკალი
4900 KZT 47.3676 GEL ALMATV.kz
ყაზახეთი 20 მგბ/წმ - ( ღამე 30 მგბ/წმ ) 3830 KZT 37.0239 GEL DTV.KZ
ყაზახეთი 30 მგბ/წმ - ( ღამე 100 მგბ/წმ ) 4600 KZT 44.4673 GEL DTV.KZ
ყაზახეთი 10 მგბ/წმ - 2999 KZT 28.9908 GEL Beeline.KZ
ყაზახეთი 50 მგბ/წმ 3899 KZT 37.6909 GEL Beeline.KZ
ყაზახეთი 70 მგბ/წმ 4499 KZT 43.4910 GEL Beeline.KZ
ყაზახეთი 100 მგბ/წმ 5999 KZT 57.9912 GEL Beeline.KZ
15 სერბეთი 4 მგბ/წმ 890 RSD 16.4001 GEL RADIJUS VEKTOR
სერბეთი 8 მგბ/წმ 1190 RSD 21.9282 GEL RADIJUS VEKTOR
სერბეთი 20 მგბ/წმ 1590 RSD 29.2990 GEL RADIJUS VEKTOR
სერბეთი 50 მგბ/წმ 2490 RSD 45.8833 GEL RADIJUS VEKTOR
სერბეთი 100 მგბ/წმ 4990 RSD 91.9509 GEL RADIJUS VEKTOR
სერბეთი 25 მგბ/წმ 1690 RSD 31.1417 GEL SBB.RS
სერბეთი 40 მგბ/წმ 2690 RSD 49.5687 GEL SBB.RS
სერბეთი 60 მგბ/წმ 3690 RSD 67.9958 GEL SBB.RS
სერბეთი 100 მგბ/წმ 4690 RSD 86.4228 GEL SBB.RS
სერბეთი 120 მგბ/წმ 5690 RSD 104.850 GEL SBB.RS
სერბეთი 2 მგბ/წმ (ADSL ) 970 RSD 17.8742 GEL Beotel.NET
სერბეთი 5 მგბ/წმ (ADSL ) 1170 RSD 21.5596 GEL Beotel.NET
სერბეთი 10 მგბ/წმ - (ADSL ) 1990 RSD 36.6698 GEL Beotel.NET
სერბეთი 2 მგბ/წმ (ADSL ) 1020 RSD 18.7956 GEL POŠTANET.rs
სერბეთი 5 მგბ/წმ (ADSL ) 1440 RSD 26.5349 GEL POŠTANET.rs
სერბეთი 6 მგბ/წმ (ADSL ) 1500 RSD 27.6406 GEL POŠTANET.rs
სერბეთი 10 მგბ/წმ (ADSL) 1920 RSD 35.3799 GEL POŠTANET.rs
სერბეთი 20 მგბ/წმ (ADSL) 2820 RSD 51.9643 GEL POŠTANET.rs
სერბეთი 2 მგბ/წმ (Cable ) 900 RSD 16.5843 GEL POŠTANET.rs
სერბეთი 6 მგბ/წმ (Cable ) 1200 RSD 22.1124 GEL POŠTANET.rs
სერბეთი 10 მგბ/წმ ( Cable ) 1620 RSD 29.8518 GEL POŠTANET.rs
სერბეთი 20 მგბ/წმ (Cable ) 2520 RSD 46.4361 GEL POŠTANET.rs
სერბეთი 24 მგბ/წმ 1599 RSD 29.4648 GEL targotelekom.rs
სერბეთი 32 მგბ/წმ 1899 RSD 34.9929 GEL targotelekom.rs
სერბეთი 42 მგბ/წმ 2199 RSD 40.5211 GEL targotelekom.rs
16. სლოვაკეთი 25 მგბ/წმ 9.90 EUR 21.6906 GEL UPC.sk
სლოვაკეთი 50 მგბ/წმ 12.90 EUR 28.2595 GEL UPC.sk
სლოვაკეთი 100 მგბ/წმ 17.90 EUR 39.2168 GEL UPC.sk
სლოვაკეთი 300 მგბ/წმ 27.90 EUR 61.1256 GEL UPC.sk
სლოვაკეთი 8 მგბ/წმ 14.99 EUR 32.6606 GEL Orange.SK
სლოვაკეთი 250 /15 მგბ/წმ 18.98 EUR 41.6039 GEL Orange.SK
სლოვაკეთი 250 /100 მგბ/წმ 23.97 EUR 52.5438 GEL Orange.SK
სლოვაკეთი 250/250 მგბ/წმ 33.97 EUR 74.4644 GEL Orange.SK
სლოვაკეთი 2 მგბ/წმ (ADSL ) 6.99 EUR 15.3225 GEL Orange.SK
სლოვაკეთი 5 მგბ/წმ (ADSL ) 14.99 EUR 32.8610 GEL Orange.SK
სლოვაკეთი 10 მგბ/წმ (VDSL ) 16.99 EUR 37.2454 GEL Orange.SK
სლოვაკეთი 20 მგბ/წმ (VDSL ) 21.99 EUR 48.2033 GEL Orange SK
სლოვაკეთი 50 მგბ/წმ (VDSL ) 23.99 EUR 52.6161 GEL Orange.SK
სლოვაკეთი 40 მგბ/წმ 10.99 EUR 24.1040 GEL SWAN.SK
სლოვაკეთი 60 მგბ/წმ 14.99 EUR 32.8771 GEL SWAN.SK
სლოვაკეთი 80 მგბ/წმ 19.99 EUR 43.8454 GEL SWAN.SK
სლოვაკეთი 5 მგბ/წმ (ADSL ) 12.50 EUR 27.4171 GEL SWAN.SK
17. უკრაინა 10 მგბ/წმ 65 UAH 8.77925 GEL ukrtelecom.ua
უკრაინა 50 მგბ/წმ 80 UAH 10.8052 GEL ukrtelecom.ua
უკრაინა 100 მგბ/წმ 100 UAH 13.5065 GEL ukrtelecom.ua
უკრაინა 10 მგბ/წმ 40 UAH 5.40260 GEL miit.ua
უკრაინა 30 მგბ/წმ - გლობალი
100 მგბ/წმ ლოკალი
60 UAH 8.10390 GEL miit.ua
უკრაინა 100 მგბ/წმ 110 UAH 14.8572 GEL miit.ua
უკრაინა 100 მგბ/წმ გლობალი
1000 მგბ/წმ ლოკალი
230 UAH 31.0649 GEL miit.ua
უკრაინა 1 მგბ/წმ გლობალი
100 მგბ/წმ ლოკალი
40 UAH 5.40260 GEL miit.ua
უკრაინა 10 მგბ/წმ 50 UAH 6.75325 GEL airbites.net.ua
უკრაინა 50 მგბ/წმ 70 UAH 9.45455 GEL airbites.net.ua
უკრაინა 100 მგბ/წმ 100 UAH 13.5065 GEL airbites.net.ua
უკრაინა 15 მგბ/წმ გლობალი
100 მგბ/წმ ლოკალი
60 UAH 8.10390 GEL ФРИНЕТ
უკრაინა 30 მგბ/წმ გლობალი
100 მგბ/წმ ლოკალი
70 UAH 9.45455 GEL ФРИНЕТ
უკრაინა 60 მგბ/წმ გლობალი (ღამე 100 )
100 მგბ/წმ ლოკალი
85 UAH 11.4805 GEL ФРИНЕТ
უკრაინა 100 მგბ/წმ გლობალი
100 მგბ/წმ ლოკალი
120 UAH 16.2078 GEL ФРИНЕТ
საბერძნეთი 24 მგბ/წმ (ADSL ) 17 EUR 37.2832 GEL hol.gr
საბერძნეთი 50 მგბ/წმ (VDSL ) +
სალაპარაკო 300 წუთი
32 EUR 70.1802 GEL hol.gr
საბერძნეთი 24 მგბ/წმ 17 EUR 37.2880 GEL wind.gr
საბერძნეთი 50 მგბ/წმ (VDSL ) +
300MB მობილურზე
27 EUR 59.2221 GEL wind.gr
19. საქართველო 10 მგბ/წმ 25 GEL 25 GEL Caucasus Online
საქართველო 30 მგბ/წმ 35 GEL 35 GEL Caucasus Online
საქართველო 50 მგბ/წმ 45 GEL 45 GEL Caucasus Online
საქართველო 100 მგბ/წმ 100 GEL 100 GEL Caucasus Online
საქართველო 3 მგბ/წმ (DSL ) 50 GEL 50 GEL Caucasus Online
საქართველო 8 მგბ/წმ (DSL ) 70 GEL 70 GEL Caucasus Online
საქართველო 5 მგბ/წმ 20 GEL 20 GEL Silknet
საქართველო 15 მგბ/წმ 27 GEL 27 GEL Silknet
საქართველო 25 მგბ/წმ 30 GEL 30 GEL Silknet
საქართველო 40 მგბ/წმ 40 GEL 40 GEL Silknet
საქართველო 100 მგბ/წმ 100 GEL 100 GEL Silknet
საქართველო 1 მგბ/წმ (DSL) 18 GEL 18 GEL Silknet
საქართველო 2 მგბ/წმ (DSL) 27 GEL 27 GEL Silknet
საქართველო 3 მგბ/წმ (DSL) 37 GEL 37 GEL Silknet
საქართველო 4 მგბ/წმ (DSL) 45 GEL 45 GEL Silknet
საქართველო 6 მგბ/წმ (DSL) 55 GEL 55 GEL Silknet
საქართველო 8 მგბ/წმ (DSL) 65 GEL 65 GEL Silknet
საქართველო 0.192 - 0.512 მგბ/წმ (DSL) -რეგიონები 18 GEL 18 GEL Silknet
საქართველო 0.256 - 0.64 მბ/წმ(DSL) - რეგიონები 27 GEL 27 GEL Silknet
საქართველო 0.512 - 1 მგბ/წმ (DSL) - რეგიონები 37 GEL 37 GEL Silknet
საქართველო 1- 4 მგბ/წმ (DSL) - რეგიონები 56 GEL 56 GEL Silknet
საქართველო 2 - 6 მგბ/წმ (DSL) - რეგიონები 76 GEL 76 GEL Silknet
საქართველო 4 - 8 მგბ/წმ (DSL) - რეგიონები 116 GEL 116 GEL Silknet
საქართველო 5 მგბ/წმ 19 GEL 19 GEL ახალი ქსელები
საქართველო 28 მგბ/წმ 29 GEL 29 GEL ახალი ქსელები
საქართველო 40 მგბ/წმ 39 GEL 39 GEL ახალი ქსელები
საქართველო 50 მგბ/წმ 49 GEL 49 GEL ახალი ქსელები
საქართველო 70 მგბ/წმ 69 GEL 69 GEL ახალი ქსელები
საქართველო 100 მგბ/წმ 99 GEL 99 GEL ახალი ქსელები
საქართველო 2 მგბ/წმ გლობალი (ADSL)
5 მგბ/წმ ლოკალი (ADSL)
19 GEL 19 GEL ახალი ქსელები
საქართველო 3 მგბ/წმ გლობალი (ADSL)
5 მგბ/წმ ლოკალი (ADSL)
29 GEL 29 GEL ახალი ქსელები
საქართველო 4 მგბ/წმ გლობალი (ADSL)
5 მგბ/წმ ლოკალი (ADSL)
39 GEL 39 GEL ახალი ქსელები
საქართველო 5 მგბ/წმ გლობალი (ADSL)
8 მგბ/წმ ლოკალი (ADSL)
49 GEL 49 GEL ახალი ქსელები
საქართველო 6 მგბ/წმ გლობალი (ADSL)
8 მგბ/წმ ლოკალი (ADSL)
69 GEL 69 GEL ახალი ქსელები
საქართველო 7 მგბ/წმ გლობალი (ADSL)
8 მგბ/წმ ლოკალი (ADSL)
99 GEL 99 GEL ახალი ქსელები