# სამცხე-ჯავახეთი შინამეურნეობა სულადობა Fiber xDSL Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი Wi-Fi მომხ სოფელში სოფლის რაოდენობა ოჯახები სოფლებში სულადობა სოფლებში 1 --- 99 ოჯახ სულ 100-- 199 ოჯახ სულ 200 --- მეტი ოჯახ სულ დაუსახლებელი
1 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 4 651 16 429 248 561 101 15 101 55 4 002 14 730 13 212 849 15 549 2 161 27 3 241 11 720
2 დაბა ადიგენი 283 781 5 561
3 დაბა აბასთუმანი 366 918 0 0
4 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2 876 10 347 0 485 271 15 261 24 2 072 7 554 5 81 268 3 133 428 16 1 858 6 858
5 დაბა ასპინძა 804 2 793 0 485 10
6 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 11 092 45 070 0 1 396 1 580 36 1 286 64 8 882 36 775 3 35 149 10 370 1 413 51 8 477 35 213
7 ქ. ახალქალაქი 2 210 8 295 0 1 396 294
8 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 11 398 38 778 1 563 2 624 1 367 33 1 046 46 5 123 17 297 5 111 364 6 305 923 34 4 707 16 010 1
9 ქ. ახალციხე 5 175 17 838 1 001 2 624 87
10 ქ. ვალე 1 100 3 643 161 0 234
11 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 7 936 25 194 205 2 592 415 14 251 39 2 930 10 048 8 93 246 4 189 639 19 2 648 9 163 8
12 ქ. ბორჯომი 3 559 10 530 135 2 592 54
13 დაბა ახალდაბა 501 1 586 0 0
14 დაბა ბაკურიანი 585 1 879 0 0 77
15 დაბა ბაკურიანის ანდეზიტი 100 352 0 0 14
16 დაბა წაღვერი 261 799 0 0 19
17 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 6 028 24 302 4 972 955 24 941 31 4 750 19 347 2 40 157 4 130 563 24 4 580 18 627 1
18 ქ. ნინოწმინდა 1 278 4 955 4 972 14
სამცხე-ჯავახეთი ჯამი 43 981 160 120 2 020 8 630 4 689 137 3 886 259 27 759 105 751 36 572 2 033 42 1 676 6 127 171 25 511 97 591 10