4,739 ნახვა

ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობის დეტალური მონაცემები რაიონების მიხედვით

 • Wi-fi

  კიდევ ერთი დეტალური მონაცემები რაიონების მიხედვით ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა, სოფლების რაოდენობა, მოსახლეობის რაოდენობა, ოჯახების რაოდენობა და ასევე დავითვალე დეტალურად სოფლები სადაც ცხოვრობს 100 მდე ადამიანი , 100 დან 200 მდე და 200 ზე მეტი ადამიანი ,
  საქართველოში ოკუპირებული აფხაზეთის , ცხინვალის რეგიონის და ახალგორის რაიონის გარდა გარდა 3421 სოფელი ( 2079377ადამიანი / 587124 ოჯახი ) არის 2002 წლის მონაცემებით .

  142 სოფელში მოსახლეობა აღარ ცხოვრობს ,
  843 სოფელში 1 დან 100 მდე ადამიანი ცხოვრობს, ჯამში (36659 ადამიანი/13375 ოჯახი )
  462 სოფელში 101 დან 199 მდე ადამიანი ცხოვრობს, ჯამში ( 68739 ადამიანი/21410 )
  2116 სოფელში 200 და მეტი ადამიანი ცხოვრობს , ჯამში ( 1973979 ადამიანი /552339 ოჯახი )
  დღევანდელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით საქართველოში ყველა დასახლებულ ტერიტორიაზე სადაც 200 და მეტი ადამიანი ცხოვრობს უნდა მოხდეს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალის მიყვანა 2017 წლის ბოლომდე

  იხილეთ დეტალური მონაცემები რეგიონების და რაიონების მიხედვით , სპოილერში ჩასმული მაქვს ყველა რაიონის სოფლები და არსებულ სოფლებში Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობაც 🙂
  საქართველო

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი ) Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Otic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფელი 100-199 მდე ადამიანით სოფელი 200 და მეტი ადამიანით სოფელი დაუსახლებელი სოფელი
  საქართველო 4369579 1242639 42720 735 — ( 22394 ) 210457 228862 3421 — (2 079 377 / 587124 ოჯახი ) 843 —(36659 /13375 ოჯახი ) 462 — ( 68739 / 21410 ოჯახი ) 2116 — ( 1 973 979 /552339 ოჯახი ) 142

  თბილისი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი DSL Fiber-Optic
  თბილისი 1073345 311643 2442 88165 189862
  დაბა წყნეთი 8187 2 171 0 0 0
  ახალდაბა 147 43 0 0

  აჭარა

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფელი დაუსახლებელი სოფელი
  აჭარა 376016 91886 4821 27 ( 1287 მომხმარებელი ) 25058 6152 332 — (209618 / 46971 ოჯახი
  )
  29 — ( 1974 / 462 ოჯახი ) 51 — ( 7879 / 1845 ოჯახი ) 252 — ( 199765 / 44664 ოჯახი
  )
  2
  აჭარა დეტალურად

  გურია

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  გურია 143357 40445 502 26 ( 417 მომხმარებელი ) 2070 3 186 — ( 105826 / 29982 ოჯახი ) 21 — ( 1315 /467 ოჯახი ) 19 — ( 2869 /858 ოჯახი ) 146 — (101642 / 28657 ოჯახი )
  გურია დეტალურად

  იმერეთი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  იმერეთი 699666 206 489 8598 223 —(5439 მომხმარებელი ) 38266 4079 543 — ( 375874 /110604 ოჯახი ) 78 — (4171 / 1531 ოჯახი ) 61 — ( 9350 / 3173 ოჯახი ) 404 — ( 362353 / 105900 ოჯახი ) 3
  იმერეთი დეტალურად

  კახეთი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-OPtic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფლები
  კახეთი 407182 126 173 4962 87 ( 4039 ) 10558 1183 274 — 322355 / 100945 ოჯახი ) 45 — (1806/768 ოჯახი ) 31 — (4269/1397 ოჯახი ) 198— (316280/98780 ოჯახი ) 6
  კახეთი დეტალურად

  მცხეთა-მთიანეთი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Otic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  მცხეთა-მთიანეთი 125443 37 753 2211 51 – ( 1652 მომხმარებელი) 1078 10 440 — (88045/26610 ოჯახი ) 299 — (10000/3652 ოჯახი ) 53 — (7864/2522 ოჯახი ) 88 — (70181/20436 ოჯახი ) 44
  მცხეთა-მთიანეთი დეტალურად

  რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

  რაჭა, ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-OPtic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  რაჭა, ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 50969 17 965 345 3 ( 70 მომხმარებელი ) 302 0 250 — (41382/14998 ოჯახი ) 122 — ( 6263/2699 ოჯახი ) 59 — (8640/3223 ოჯახი ) 69 — (26479/9076 ოჯახი )
  რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი დეტალურად

  სამეგრელო და ზემო სვანეთი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  სამეგრელო და ზემო სვანეთი 466100 126 807 5746 110 ( 1105 მომხმარებელი ) 14835 546 466 — (282967/77939 ოჯახი ) 89 — (4026/1138 ოჯახი ) 50 — (7598/2092 ოჯახი ) 327 — (271343/74709 22
  სამეგრელო და ზემო სვანეთი დეტალურად

  სამცხე-ჯავახეთი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Otic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  სამცხე-ჯავახეთი 207598 56 679 1695 53 — ( 1246 მომხმარებელი ) 7580 409 248 — (142063/38421 ოჯახი ) 21 — (1345/368 ოჯახი ) 44 — (6547/1757 ოჯახი ) 183 — (134171/ 36296 ოჯახი ) 9
  სამცხე-ჯავახეთი დეტალურად

  ქვემო ქართლი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  ქვემო ქართლი 497530 133215 8470 107 — ( 5624 მომხმარებელი ) 8780 24809 333 — (311025/80827 ოჯახი ) 62 — (2839/1170 ოჯახი ) 38 — (5630/1838 ოჯახი ) 233 — (302556/77819 ოჯახი ) 15
  ქვემო ქართლი დეტალურად

  შიდა ქართლი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი ) Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  შიდა ქართლი 314039 91370 2928 99 — ( 1515 მომხმარებელი ) 13765 1809 349 — (200222/59827 ოჯახი ) 77 — (2920/1120 ოჯახი ) 56 — (8093/2705 ოჯახი ) 216 — (189209/56002 ოჯახი ) 41
  შიდა ქართლი დეტალურად