ინტერნეტ პროვაიდერების შემოსავლები Fiber-Optic – 2010-2016 – ფიზიკური პირები

1

წარმოგიდგენთ 2010-2016 წლებში ინტერნეტ პროვაიდერების Fiber-Optic ინტერნეტის მომხმარებლებისგან შემოსავლებს, ფიზიკური პირებისგან (დღგ-ს გარეშე) პროვაიდერების მიხედვით

———————————————————————————————————
———————————————————————————————————

2010 წელი — 10 პროვაიდერი – შემოსავალი – 19 948 066 ლარი
2011 წელი — 14 პროვაიდერი – შემოსავალი – 27 537 132 ლარი
2012 წელი — 14 პროვაიდერი – შემოსავალი – 36 889 192 ლარი
2013 წელი — 16 პროვაიდერი – შემოსავალი – 49 200 194 ლარი
2014 წელი — 20 პროვაიდერი – შემოსავალი – 63 798 726 ლარი
2015 წელი — 26 პროვაიდერი – შემოსავალი – 81 168 555 ლარი
2016 წელი — 39 პროვაიდერი – შემოსავალი – 90 626 067 ლარი

2010-2016 წელი — 45 პროვაიდერის ჯამური შემოსავალი 369 167 934 ლარი

———————————————————————————————————

მაგთის და კავკასუსის 2016 წლის შემოსავალი საერთოა

Fiber შემოსავლები 2010-2016

ინტერნეტ პროვაიდერების Fiber-optic ინტერნეტის შემოსავლები ფიზიკური პირებისგან 2010-2016 წლებში დღგს გარეშე

ინტერნეტ პროვაიდერების შემოსავლები – 2010-2016 წლებში – ფიზიკური პირები

1

წარმოგიდგენთ 2010-2016 წლებში ინტერნეტ პროვაიდერების შემოსავლებს ფიზიკური პირებისგან (დღგ-ს გარეშე) პროვაიდერების მიხედვით
(მხოლოდ ინტერნეტ მომსახურებისგან მიღებული შემოსავლები )

———————————————————————————————————
———————————————————————————————————

2010 წელი — 37 პროვაიდერი – შემოსავალი – 56 581 503 ლარი
2011 წელი — 70 პროვაიდერი – შემოსავალი – 74 727 546 ლარი
2012 წელი — 88 პროვაიდერი – შემოსავალი – 85 699 625 ლარი
2013 წელი — 126 პროვაიდერი – შემოსავალი – 100 495 288 ლარი
2014 წელი — 148 პროვაიდერი – შემოსავალი – 119 196 786 ლარი
2015 წელი — 167 პროვაიდერი – შემოსავალი – 139 999 409 ლარი
2016 წელი — 172 პროვაიდერი – შემოსავალი – 147 481 733 ლარი

2010-2016 წელი — 215 პროვაიდერის ჯამური შემოსავალი 724 181 890 ლარი

———————————————————————————————————
ახალ რეგისტრირებული პროვაიდერი წლების მიხედვით და მათი შემოსავლები პირველივე წელს
2011 წელი – 33 პროვაიდერი – შემოსავალი — 678 731 ლარი
2012 წელი – 25 პროვაიდერი – შემოსავალი — 540 601 ლარი
2013 წელი – 41 პროვაიდერი – შემოსავალი — 1 032 083 ლარი
2014 წელი – 28 პროვაიდერი – შემოსავალი — 766 118 ლარი
2015 წელი – 32 პროვაიდერი – შემოსავალი — 805 045 ლარი
2016 წელი – 19 პროვაიდერი – შემოსავალი — 277 312 ლარი

ახალ რეგისტრირებული პროვაიდერების ჯამური შემოსავალები 2011-2016 წლებში
1. 2011 წელი – 33 პროვაიდერის შემოსავალი — 35 402 694 ლარი
2. 2012 წელი – 25 პროვაიდერის შემოსავალი — 10 877 019 ლარი
3. 2013 წელი – 41 პროვაიდერის შემოსავალი — 11 900 810 ლარი
4. 2014 წელი – 28 პროვაიდერის შემოსავალი — 6 229 796 ლარი
5. 2015 წელი – 32 პროვაიდერის შემოსავალი — 2 501 675 ლარი
6. 2016 წელი – 19 პროვაიდერის შემოსავალი — 277 312 ლარი

საერთო შემოსავლები 2016

ინტერნეტ პროვაიდერების შემოსავლები ფიზიკური პირებისგან 2010-2016 წლებში დღგს გარეშე (მხოლოდ ინტერნეტ მომსახურება )

ინტერნეტ პროვაიდერების შემოსავლები – 2010-2016 – xDSL – ორგანიზაციები

1

წარმოგიდგენთ 2010-2016 წლებში ინტერნეტ პროვაიდერების xDSL ინტერნეტის, იურიდიული პირებისგან შემოსავლებს დღგ ს გარეშე , პროვაიდერების მიხედვით

———————————————————————————————————
———————————————————————————————————

2010 წელი — 7,821,954 ლარი
2011 წელი — 9,561,765 ლარი
2012 წელი — 11,137,547 ლარი
2013 წელი — 11,616,305 ლარი
2014 წელი — 6,834,647 ლარი
2015 წელი — 5,518,213 ლარი
2016 წელი — 4,957,257 ლარი
ჯამი 2010-2016 — 57,447,689 ლარი

———————————————————————————————————

xDSL - 2016

xDSL ინტერნეტის შემოსავლები 2010-2016 – იურიდიული პირები

ინტერნეტ პროვაიდერების შემოსავლები – 2010-2016 – xDSL – ფიზიკური პირები

1

წარმოგიდგენთ 2010-2016 წლებში ინტერნეტ პროვაიდერების xDSL ინტერნეტის ფიზიკური პირებისგან შემოსავლებს დღგ ს გარეშე , პროვაიდერების მიხედვით

———————————————————————————————————
———————————————————————————————————

2010 წელი — 33,669,381.50 ლარი
2011 წელი — 42,939,127.11 ლარი
2012 წელი — 42,208,991.49 ლარი
2013 წელი — 41,017,030.03 ლარი
2014 წელი — 40,505,927.10 ლარი
2015 წელი — 40,281,656.36 ლარი
2016 წელი — 34,686,424.48 ლარი
ჯამი — 275,308,538 ლარი

———————————————————————————————————

xDSL - 2016

xDSL ინტერნეტის შემოსავლები 2010-2016 – ფიზიკური პირები

xDSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 2016 – ორგანიზაციები

1

წარმოგიდგენთ 2016 წლის ნოემბრის მდგომარეობით xDSL ინტერნეტის იურიდიული პირების მომხმარებელთა რაოდენობას ქალაქების და პროვაიდერების მიხედვით

სამწუხაროდ დღემდე 6 767 ორგანიზაციას უხარისხო და ძვირი ინტერნეტი მიეწოდება და ინტერნეტ პროვაიდერები არ ფიქრობენ დროულად , ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტით ჩანაცვლებას

———————————————————————————————————

xDSL - 2016

xDSL ინტერნეტის მომხმარებელი – ორგანიზაციები – 2016 წლის ნოემბერი

DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 2016 წელს

1

წარმოგიდგენთ 2016 წლის ნოემბრის მდგომარეობით xDSL ინტერნეტის ფიზიკური პირების მომხმარებელთა რაოდენობას ქალაქების და პროვაიდერების მიხედვით

———————————————————————————————————

xDSL - 2016

xDSL მომხმარებელი 2016 ნოემბერი

ევროკავშითან ასოცირების ხელშეკრულება – სატელეკომუნიკაციო მომსახურება

წარმოგიდგენთ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით , საქართველოს  შესასრულებელ ვალდებულებებს

 ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელები და მომსახურებას 
მუხლი 104 
გამოყენების სფერო და ტერმინთა განმარტება

სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ქართული ჰოსტინგ პროვაიდერის შემოსავლები 2011-2016 წლებში

google-datacenter-technews24h[1]

დიდი პაუზის შემდეგ, წარმოგიდგენთ საქართველოში რეგისტრირებული ჰოსტინგ პროვაიდერის შემოსავლებს წლების მიხედვით , სამწუხაროდ ჰოსტინგ პროვაიდერების მომხმარებელთა რაოდენობა უცნობია, ასევე უცნობია .GE დომენებზე აქტიური საიტების რაოდენობაც რომლის შესახებ ინფორმაცია აქვს კავკასუს ონლაინს მაგრამ არ ასაჯაროებს , უცნობი არის ქართულ ჰოსტინგ პროვაიდერების მიერ დაჰოსტილი .COM დომენებზე არსებული საიტების რაოდენობაც

2011 წელს — 11 ჰოსტინგ პროვაიდერი — შემოსავალი — 320 382 ლარი
2012 წელს — 6 ჰოსტინგ პროვაიდერი — შემოსავალი — 427 294 ლარი
2013 წელს — 11 ჰოსტინგ პროვაიდერი — შემოსავალი — 1 016 353 ლარი
2014 წელს — 11 ჰოსტინგ პროვაიდერი — შემოსავალი — 1 266 495 ლარი
2015 წელს — 18 ჰოსტინგ პროვაიდერი — შემოსავალი — 1 565 468 ლარი
2016 წელს — (3 თვის მონაცემები) — შემოსავალი — 447 176 ლარი
სულ შემოსავალი 2011-2016 წლის მარტის ჩათვლით — 5 043 167 ლარი

საქართველოში რეგისტრირებული ჰოსტინ პროვაიდერების შემოსავლები 2011 -2016 წლებში

შემოსავლები თვეების მიხედვით 2011 წლის იანვრიდან 2016 წლის მარტის ჩათვლით

შემოსავლების პროცენტული წილი წლების მიხედვით 2011-2015

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა სოფლებში

97921399[1]
წამოგიდგენთ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობას სოფლების და პროვაიდერების მიხედვით
ჯამში 2014 წლის დეკემბერში 3421 სოფლიდან 81 სოფელში არის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი 8123 მომხმარებელით

მეორე ცხრილში კი ქალაქების და დაბების მიხედვით არსებული მომხმარებელთა რაოდენობა 2014 და 2013 წლის დეკემბრის მონაცემებით
2013 წლის დეკემბერში, არცერთ სოფელში არ ფიქსირდებოდა ოპტიკური ინტერნეტი კომუნიკაციების მარეგულირებლის ინფორმაციით

სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა დეტალურად ( ახალი მონაცემები )

1

წარმოგიდგენთ 2014 წლის დეკემბრის მდგომარეობით , რაიონების მიხედვით დეტალურ მონაცემებს ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობაზე ტექნოლოგიების და პროვაიდერების მიხედვით , Wi-Fi სოფლების რაოდენობას და სოფლებში Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობას,
დავითვალე რაიონების მიხედვით სოფლების რაოდენობაც სადაც 2017 წლის ბოლომდე სამთავრობო პროგრამით ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი უნდა გახდეს ხელმისაწვდომი !
ცხრილში დეტალური მონაცემებია როგორც პროვაიდერების DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობაზე ასევე დასახლებული ტერიტორიების მიხედვით , ოპტიკის და Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობა
ჯამში საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით
3421 სოფლიდან
1122 სოფელში არის Wi-Fi ინტერნეტი 32509 მომხმარებლით
81 სოფელში არის ოპტიკური ინტერნეტი 8123 მომხმარებელით
1927 სოფელში რომელშიც ცხოვრობს 200 და მეტი ადამიანი 2002 წლის მონაცემებით ,
2017 წლის ბოლომდე იქნება ოპტიკური ინტერნეტი !
სამწუხაროდ 1486 სოფელში 2002 წლის მონაცემებით 200 ზე ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს და
არსებულ პროგრამაში ვერ მოხვდნენ ,
დარჩენილი 217 სოფელი რომელშიც ცხოვრობს 200 და მეტი ადამიანი სამწუხაროდ არ მოხვდა სამთავრობო პროგრამის სიაში
მაგრამ ვფიქრობ 217 სოფელიც დაემატება 1927 სოფელს

სამწუხაროდ რაიონებში დღემდე დიდი პრობლემა არის ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა , განსაკუთრებით

ამბროლაურის , დედოფლის წყაროს, სტეფანწმინდის , შუახევის, ხულოს , მესტიის , ონის რაიონების არცერთ არცერთ სოფელში არ ფიქსირდება
Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებელი !
თქვენც შეგიძლიათ დეტალურად ნახოთ რაიონების მიხედვით და დარწმუნდებით ძალიან ცუდი მდგომარეობა რომ არის !

Fiber=optic 2014Fiber-Optic 2013

Fiber-Optic მომხმარებელი 2014 დეკემბერი

Fiber-Optic მომხმარებელი 2013 დეკემბერი

DSL - 2014 DSL - 2013DSL - 2016

DSL მომხმარებელი 2014 დეკემბერი

DSL მომხმარებელი 2013 დეკემბერი

DSL მომხმარებელი 2016 დეკემბერი

ეს კი რაიონების მიხედვით სრული მონაცემები
ლურჯი ფერით არის ის ქალაქები და დაბები აღნიშნული სადაც იქნება ოპტიკა 2017 წლის ბოლოს
წითელი ფერით კი ის ქალაქები და დაბები სადაც სამთავრობო პროგრამით არ იქნება ოპტიკა სამთავრობო პროგრამით


სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ქართული ჰოსტინგ პროვაიდერების შემოსავლები 2013-2014 წლებში

google-datacenter-technews24h[1]

წარმოგიდენთ საქართველოში ავტორიზირებული ჰოსტინგ პროვაიდერების 2013-2014 წლის შემოსავლებს თვეების მიხედვით.

11 პროვაიდერის ჯამური შემოსავლები :
2013 წელს 1 016 358 ლარი
2014 წელს 1 231 763 ლარი

სამწუხაროდ ჰოსტინგ პროვაიდერების დეტალური სტატისტიკური მონაცემები ვერ მოვიპოვე და იმედია მოვიპოვებ და გამოვაქვეყნებ

2013

2013

2014

2014

2015

2015

ინტერნეტ პროვაიდერების მიერ გაყიდული საბითუმო ინტერნეტის მოცულობა და მიღებული შემოსავლები

2
წარმოგიდგენთ გლობალის შემომტანი პროვაიდერების მიერ ადგილობრივ და უცხოური პროვაიდერებისთვის მიყიდულ ინტერნეტის მოცულობას 2013 წლიდან 2014 წლის ივნისის ჩათვლით თვეების მიხედვით და მიღებულ შემოსავლებს
აქ წარმოდგენილი და დამატებით სხვა მონაცემებით აუცილებელია პროვაიდერებს დაუწესდეთ საბითუმო ინტერნეტზე ზედა ზღვრული ტარიფი რადგან კომპანიებს ბევრად იაფი უჯდებათ ყველა ხარჯის ჩათვლით და სხვა ქვეყნის ინტერნეტ პროვაიდერებს ბევრად იაფად აწვდიან საბითუმო ინტერნეტს და ამას ერთადერთი ახსნა აქვს , არ უნდათ პატარა პროვაიდერები განვითარდნენ , არ უნდათ განსაკუთრებით რეგიონებში შემცირდეს ინტერნეტის ფასები და გაიზარდოს ინტერნეტის სიჩქარე !
გლობალური ინტერნეტის შემსყიდველი კომპანიების მიერ , ადგილობრივი პროვაიდერებისთვის მიყიდული ინტერნეტის მოცულა და მიღებული შემოსავლები

კავკასუს ონლაინი

სილქნეტი

ოპტიკურ ბოჭკოვანი
ტელეკომუნიკაციის
ქსელი- ფოპტნეტი

დელტა კომმი

გაყიდული გლობალური
ინტერნეტის მოცულობა Mb/S
გაყიდული გლობალური
ინტენრეტისგან
მიღებული შემოსავლები

მოცულობა

შემოსავლები

მოცულობა შემოსავლები მოცულობა შემოსავლები
გლობალი ლოკალი გლობალი ლოკალი გლობალი ლოკალი გლობალი ლოკალი გლობალი გლობალი გლობალი გლობალი
იან.13 2,625 318 126255 37520 1,070 1,152 68675 7950 15,000 465617 800 135973
თებ.13 2,625 315 127936 40386 1,225 146 70169 7375 15,000 464577 800 124942
მარ.13 2,625 315 128096 40386 1,276 1,106 75119 7375 15,000 465701 800 126869
აპრ.13 2,625 315 127819 40386 1,053 1,106 75823 7375 15,000 562391 800 136848
მაის.13 2,625 315 92642 40386 1,082 1,106 76266 7375 15,000 559086 800 140502
ივნ.13 1,850 48533 1,043 46 77588 1782 15,000 563481 800 139103
ივლ.13 1,850 48569 1,459 246 76865 4625 15,000 566036 900 187695
აგვ.13 5,650 104549 1,110 246 74922 7290 15,000 567024 900 205372
სექ.13 650 29818 1,131 246 74352 7290 15,000 529405 900 211851
ოქტ.13 650 29898 1,276 200 75738 5508 15,000 463931 900 222379
ნოემ.13 700 28702 1,679 200 80048 5508 15,000 475052 900 244348
დეკ.13 950 38848 1,860 246 88704 7290 15,000 487528 900 252921
იან.14 950 38848 1,635 246 93176 7291 15,000 425129 900 259778
თებ.14 950 40762 1,657 796 84140 19173 15,000 471879 900 259778
მარ.14 1,250 46229 1,657 846 80971 17896 15,000 478143 1,500 270277
აპრ.14 2,500 92458 1,642 365 86133 10620 20,000 478413 1,500 279449
მაის.14 1,250 46229 2,028 421 88472 12360 20,000 478413 1,500 293598
ივნ.14 1,250 46229 2,578 270 98417 10414 20,000 477657 1,500 301973
ჯამი 33,575 1,578 1242420 199064 26,461 8,999 1445578 154497 285,000 8979463 18,000 3793656


სრულად წაკითხვა… / Continue reading …