კავშირი ოფშორული სამოთხიდან – ”ინტერნეტ პროვაიდერები”

business

 

” კავშირი ოფშორული სამოთხიდან” –  ”ინტრნეტ პროვაიდერების  მფლობელები ”

 

კავკასუს ონლაინი

„კავკასუს ონლაინს“ ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული ფიქტიური კომპანია International Online Networks Limited ფლობს. ამ უკანასკნელის აქციების 50% ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებულ კიდევ ერთი კომპანია Nelgado Limited-ს ეკუთვნის, რომლის ბენეფიციარი მფლობელების ვინაობაც უცნობია; ¹  აქციების 19.994%-ს კუნძულ ჯერზიზე რეგისტრირებული ბრიტანული საინვესტიციო ფონდი Growth Master Holdings ფლობს; ² დანარჩენი 30.006% კი „კავკასუს ონლაინის“ დამფუძნებელს, მამია სანადირაძეს ეკუთვნის.
2012 წლის ოქტომბერში, მთავრობის ცვლილების შემდეგ, სანადირაძემ განაცხადა, რომ 2010 წლის მარტში მას კომპანიის 50%-ის GMC ჯგუფისათვის მიყიდვა აიძულეს. ამ მოვლენამდე ნახევარი წლით ადრე, „კავკასუს ონლაინს“ მთავრობასთან ბევრი პრობლემა ჰქონდა. მთავრობამ კომპანიას სხვადასხვა დარღვევების გამო, რამდენიმე ეტაპად 11.6 მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა. სანადირაძის თქმით, ამან კომპანია გაკოტრების პირას მიიყვანა. ³
„კავკასუს ონლაინი“ რამდენიმე საინფორმაციო ვებსაიტს აკონტროლებდა, მათ შორის presa.ge-ს, Internet.ge-ს და ონლაინ ტელევიზიას ITV-ს. 2010 წელს „კავკასუს ონლაინის“ მფლობელობის შეცვლის შემდეგ, სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

კავშირი ოფშორული სამოთხიდან – ”მობილური ოპერატორები”

International Finance

” კავშირი ოფშორული სამოთხიდან” –  მობილური ოპერატორების მფლობელები 

 

”ინტერნეტის თავისუფლება – ვინ აკონტროლებს საქართველოს ტელეკომუნიკაციების სექტორს ? ”  —  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“
რამდენიმე მსხვილი ქართული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მფლობელობა კვლავ ბურუსითაა მოცული. მათ უმეტესობას ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე, ბელიზში და აშშ-ს შტატ დელავერში მდებარე ფიქტიური კომპანიები აკონტროლებენ, რომლებსაც მხოლოდ საფოსტო ყუთი აქვთ და ოფისი და თანამშრომლები არ გააჩნიათ. ამ ეგზოტიკურ თუ ნაკლებად ეგზოტიკურ ადგილებში კომპანიის რეგისტრაცია ან ვინაობის გადამოწმების გარეშეა შესაძლებელი, ან ადგილობრივი კანონმდებლობა მფლობელებს დამალვის შესაძლებლობას აძლევს.
ყველა მსხვილ ქართულ სატელეკომუნიკაციო კომპანიას – „ჯეოსელს,“ „მაგთიკომს,“ „ბილაინს,“ „სილქნეტს,“ „კავკასუს ონლაინს“ დ „ახალ ქსელებს“ – ოფშორული, ფიქტიური კომპანიები ფლობენ. როგორც წესი ძალიან რთულია, ხშირად შეუძლებელიც კი, ბენეფიციარი მფლობელების ვინაობის საჯარო დოკუმენტებიდან დადგენა. „ჯეოსელის“ მფლობელი „ტელიასონერა“ და „ბილაინის“ აქციების 51%-ის მფლობელი „ვიმპელკომი“ მსხვილ ბირჟებზე კვოტირებული კომპანიებია, ამიტომ მათი მფლობელობის სტრუქტურა გარკვეულია. სხვა ოპერატორები არც საკუთარ ვებ-გვერდებზე და არც საქართველოს კომპანიების რეესტრში არ ამხელენ ბენეფიციარი მფლობელების ვინაობას. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ“ კომპანიებს ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება სთხოვა, რაზეც „კავკასუს ონლაინმა“ უარი განაცხადა. თხოვნას „მაგთიკომი“ და „სილქნეტი“ დათანხმდნენ, „ბილაინმა“ კი ორგანიზაციას არ უპასუხა; მისი აქციების მცირე წილის მფლობელის ვინაობა კვლავ უცნობი რჩება.

ჯეოსელი

სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ინტერნეტ პროვაიდერების და მობილური ოპერატორების შემოსავლები

Business-Ranks[1]

ინტერნეტ პროვაიდერების და მობილური ოპერატორების 2012-2013 წლის შემოსავლები

კომპანია 2013 2012
მლნ ლარი მლნ ლარი
მაგთიკომი 304,477,126 288,846,322
ჯეოსელი 238,450,217 250,394,619
სილქნეტი 172,803,208 151,274,589
მობიტელი (ბილაინი ) 146,660,612 129,326,597
კავკასუს ონლაინი 72,663,107 64,720,744
 ახალი ქსელები 21,862,377 19,991,597
გლობალ ერთი 17,005,703 6,767,934
ახტელი 10,841,795 11,090,857
სისტემ ნეტ 10,262,797 9,314,284
ოპტიკურ ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი-ფოპტნეტი 9,617,858 12,355,263
რკინიგზის ტელეკომი 8,847,673 7,001,945
საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია ( სიჯისი) 8,275,815 8,103,631
მაიფონი 4,49,6839 1,016,247
დელტა-ნეტი 3,707,247 1,694,379
ვიტელ ჯორჯია 3,289,739 3,154,068
დელტა კომმი 2,647,168 1,146,678
ჯეონეთი 1,804,637 1,678,677
სერვისნეტ 1,800,624 1,531,328
ა-ნეტი 1,246,038 ?

*** დღგ – ს და აქციზის  გარეშე 

წყარო :საქართველოს  კომუნიკაციების ეროვნული  კომისიის წლიური ანგარიში 

პროვაიდერების მიერ შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ფასები

 

ინტერნეტ პროვაიდერების მიერ შეძენილი გლობალური ინტერნეტის მოცულობა, გლობალურ ინტერნეტში გადახდილი ფასები  და ადგილობრივ და სხვა ქვეყნის ავტორიზებულ პირებზე გაყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ფასები

გლობალური ინტერნეტის შეძენა

წარმოდგენილი ინფორმაციის მიხედვით 2011 წლის და 2012 წლის 9 თვის საანალიზო/საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში კომპანიების მიერ შესყიდული გლობალური ინტერნეტის საშუალო თვიური მოცულობა შეადგენს 67,39 გგბტ/წმ-ს. ამასთან, მოცემულ პერიოდში შესყიდული ინტერნეტის მინიმალური მოცულობა შეადგენდა 52,25 გგბტ/წმ-ს, ხოლო მაქსიმალური მოცულობა 106,25 გგბტ/წმ-ს, შესყიდული ინტერენტის მოცულობა მოცემული პერიოდის განმავლობაში გაიზარდა 75%-ით.

 

გრაფიკი N1

1
მოცემული პერიოდის განმავლობაში შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობის ზრდასთან ერთად შემცირდა შესყიდული ინტერნეტის დანახარჯები ერთ გგბტ/წმ-ზე ლარებში. შესყიდული გლობალური
ინტერნეტის მოცულობის 75%-იანმა ზრდამ (60,87 გგბტ/წმ-დან 106,75 გგბტ/წმ-მდე), გამოიწვია გლობალური ინტერნეტის შესყიდვის ღირებულების 236%-იანი შემცირება (42,416 ლარიდან 12,619 ლარამდე – ერთ გგბტ/წმ-ზე).

გრაფიკი N2

სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ინტერნეტ პროვაიდერების DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა

ინტერნეტ პროვაიდერების  DSL  ინტენრეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით

სილქნეტი 157307
კავკასუს ონლაინი 4638
ახალი ქსელები 30587
ახტელი 13897
სიჯისი 1958
 ივერია ქსელი 1110
ა-ნეტი 302
რკ/ ტელეკომი 281
სერვისნეტი 208
გლობალ-ერთი 141
სხვა 30

ხარისხიანი ინტერნეტის ხელმისაწვდომის პრობლემა საქართველოში

1

ინტერნეტი ის პროდუქტია რომელიც ყველასთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და არ შეიძლება ხარისხიანნ ინტერნეტზე ისეთი ტარიფები იყოს დაწესებული რომელსაც უმრავლესობა ვერ გადაიხდის ! ინტერნეტ პროვაიდერს არ უნდა ქონდეს უფლება მოსახლეობა ძარცვონ და ქვეყნის რეალურ განვითარებას ხელი შეუშალონ ! უმრავლესობა ქვეყანაში ხარისხიანი ინტერნეტი ბევრად იაფია და მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია , მათ შორის განვითარებად ქვეყნებშიც ! საქართველოში კი უმრავლესობისთვის არ არის ხარისხიანი ინტერნეტი ხელმისაწვდომი, ეს დასტურდება ტექნოლოგიების მიხედვით ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობით და ფასებით , სამწუხაროდ ინტერნეტ პროვაიდერებს ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ინტერნეტის პაკეტების მიხედვით გასაიდუმლოებული აქვთ და ეს ინფორმაცია საჯარო რომ იყოს ყველასთვის ნათელი გახდებოდა უმრავლესობისთვის ტარიფი დიდ გავლენას რომ ახდენს და მინიმინიმალური პაკეტი რომ აქვთ არჩეული არა იმიტომ რო მათ არ სჭირდებათ სწრაფი ინტერნეტი არამედ უმრავლესობას არ შეუძლია ინტერნეტში 50 ლარი და მეტი გადაიხადოს , რეგიონებში კი უხარისხო DSL ინტერნეტის 8მგბ/წმ მდე სიჩქარეზე 116 ლარი აქვს დაწესებული სილქნეტს, ოპტიკური ინტერნეტი კი მხოლოდ 11 ქალაქშია ხელმისაწვდომი და 11 ქალაქიდან სრულად არცერთი არ არის დაქსელილი , მაგალითად ბათუმში DSL ინტენრეტი მიეწოდება 22832 მომხმარებელს და მხოლოდ 5665 მომხმარებელს მიეწოდება ოპტიკური ინტერნეტი,
ქუთაისშიDSL ინტერნეტი 25397 მომხმარებელს მიეწოდება და მხოლოდ 4051 ს ოპტიკური ინტერნეტი , მხოლოდ 2 ქალაქია სადაც ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა მეტია DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობას და ეს ქალაქებია თბილისი და რუსთავი მაგრამ აქაც პრობლემებია რადგან თბილისში 88165 მომხმარებელს მიეწოდება DSL ინტერნეტი და რუსთავში 3919  მომხმარებელს

ინტერნეტ პროვაიდერების ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა

ინტერნეტ პროვაიდერების ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით

Caucasus Online 141354
Silknet 54444
ახტელი 1435
ახალი ქსელები 6400
დელტა-ნეტი 1812
ა-ნეტი 3272
სიჯისი 19958
Xnet 124
ჯეონეთი 38
სხვა 27

DSL ს და ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა საქართველოში

1

ინტერნეტ პროვაიდერები გვიმტკიცებენ თითქოს   მათვის პრიორიტეტი  არის ხარისხიანი ინტენრეტის  მიწოდება მომხმარებლისთვის და ქალაქების დაქსელვა ოპტიკური ინტერნეტით,

 

ეს არის მონაცემები რომლის მიხედვითაც დასტურდება მათვის პრიორიტეტი რომ არ არის ხარისხიანი ინტერნეტი მიაწოდონ რეგიონებში მოსახლეობას !

2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით სადენიანი  ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ტექნოლოგიების მიხედვით საქართველოში

DSL ს და  ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა საქართველოში

ქალაქი DSL Fiber-Optic
თბილისი 88165 189864
ბათუმი 22832 5665
ქუთაისი 25397 4051
რუსთავი 3919 24786
გორი 5879 1803
ხაშური 5090 4
ფოთი 6030 525
აბაშა 519 1
ამბროლაური 302 0
ახალქალაქი 1462 2
ახალციხე 2817 397
ახმეტა 933 0
ბაღდათი 419 0
ბოლნისი 882 2
ბორჯომი 2399 9
გარდაბანი 1277 17
გურჯაანი 1407 127
დედოფლისწყარო 643 1
დმანისი 309 0
დუშეთი 933 4
ვანი 520 0
ზესტაფონი 3726 5
ზუგდიდი 5268 15
თეთრი წყარო 256 0
თელავი 3899 670
თერჯოლა 582 0
კასპი 1945 2
ლაგოდეხი 888 2
ლანჩხუთი 626 1
მარნეული 1900 4
მარტვილი 90 1
მცხეთა 145 6
ნინოწმინდა 902 1
ოზურგეთი 1444 2
საგარეჯო 773 372
სამტრედია 2283 15
საჩხერე 616 0
სენაკი 2341 4
სიღნაღი 1130 8
ტყიბული 521 2
ქარელი 851 0
ქობულეთი 2226 487
ყვარელი 885 3
წალენჯიხა 243 0
წალკა 240 0
წყალტუბო 1967 4
ჭიათურა 1503 2
ხობი 341 0
ხონი 732 0
ჯვარი 3 0
ჯამი  210 461 228 865

დელტა-ნეტის ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები ორგანიზაციებისთვის

i

კიდევ ერთი ინტერნეტ პროვაიდერის  დელტა კომმის საკუთრებაში არსებული  დელტა-ნეტის ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები ორგანიზაციებისთვის

 

 1. 10 მგბ/წმ გლობალი / 20 მგბ/წმ ლოკალი — 1450 ლარი
 2.  20 მგბ წმ გლობალი —     2700 ლარი
 3.  50 მგბ/წმ გლობალი —    6000 ლარი
 4.  100 მგბ/წმ გლობალი — 12000 ლარი

სომხეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები ორგანიზაციებისთვის

Internet

სომხეთში ინტერნეტის ფასები არ არის იაფი    მაგრამ იყო დრო როდესაც 8 მგბ/წმ  იანი პაკეტი ფიზიკური პირებისთვის ჩვენთან არსებულზე იაფი ღირდა

ეს არის ინტერნეტ პროვაიდერ Ucom ს   ინტერნეტის სიჩქარე და  ფასები  ორგანიზაციებისთვის რომელიც ბევრად იაფია საქართველოში ორგანიზაციებისთვის ინტერნეტზე არსებულ ფასებზე

3 PC

3 მგბ/წმ – 15000 AMD – 64.9654 GEL
5 მგბ/წმ – 24000 AMD – 103.945 GEL
6 მგბ/წმ – 34000 AMD – 147.255 GEL
8 მგბ/წმ – 55000 AMD – 238.206 GEL

10 PC
5 მგბ/წმ 45000 AMD – 194.896 GEL
6 მგბ/წმ + IP Phone – 65000 AMD – 281.517 GEL
8 მგბ/წმ + IP Phone + IPTV — 96000 AMD – 415.778 GEL
12 მგბ/წმ + IP Phone + IPTV — 134000 AMD- 580.357 GEL

10 ზე მეტი PС

8 მგბ/წმ + IP Phone +   IPTV  —  105.000 ADM – 454.758 GEL
12 მგბ/წმ + IP Phone + IPTV — 198.000 AMD – 857.543 GEL
20 მგბ/წმ + IP Phone + IPTV — 384.000 AMD – 1,663.11 GEL

Source : ISP Ucom.am

 

4G ინტერნეტი ევროკავშირის ქვეყნებში

 

მეოთხე თაობის 4G (LTE ) უკაბელო ინტერნეტი   მსოფლიოს უმრავლესობა ქვეყანაში  უკვე ხელმისაწვდომია ,  ქვეყნის დაფარვა და ფასები ყველგან სხვადასხვაა და ძალიან ბევრი ქვეყნის მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა მაღალხარისხიანი 4G ინტერნეტი გამოიყენონ

ახლა მინდა წამოგიდგინოთ მეოთხე თაობის  4G ( LTE ) ინტერნეტის დაფარვა ევროკავშირის ქვეყნებში  2013 წლის მონაცემებით , ცხილში ნაჩვენებია პროცენტული მაჩვენებელი სრულად და სოფლად დაფარვის

 

 

1545089_640064332756392_2102666223546713940_n[1]

 

 

 

 

სლოვაკეთში ორგანიზაციებისთვის ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები

 

i

 

სლოვაკეთში      ინტერნეტ პროვაიდერ  UPC SK  ს მიერ, 

ორგანიზაციებისთვის  შეთავაზებული

ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები : 

 1. 30    მგბ/წმ Down – UP  4   მგბ/წმ —-  27 EUR
 2. 100 მგბ/წმ Down – UP   8   მგბ/წმ —- 31  EUR
 3. 150 მგბ/წმ Down – UP  10 მგბ/წმ —-  33 EUR

Source : ISP UPC SK

 

ეს ფასები კი  ფიზიკურ პირებზე

 1. 50    მგბ/წმ    — 11.90 EUR
 2. 100  მგბ/წმ   — 16.90  EUR
 3. 150  მგბ/წმ   — 25.90  EUR
 4. 300   მგბ/წმ  — 36.90  EUR

 Source : ISP UPC SK