საქართველოში ორგანიზაციებისთვის ინტერნეტის ფასები

Internet-Web[1]

საქართველოში  ბევრ  ქვეყნებთან და მათ შორის განვითარებად ქვეყნებთან  შედარებით  სახლის ინტერნეტის ფასი ძალიან მაღალია და ეს დასტურდება ჩემს მიერ სხვადასხვა ქვეყნის ინტერნეტ პროვაიდერების ინტერნეტის სიჩქარის და ფასების გვერდზე გამოქვეყნებით რომლის გადამოწმებაც ყველას შეუძლია

ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ საქართველოში  მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე ინტერნეტ პროვაიდერების ,  კავკასუს ონლაინის და სილქნეტის   მიერ                                                                           ოპტიკურ-ბოჭკოვანი  ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები  ორგანიზაციებისთვის

1. Caucasus Online ს ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები 

 1. 6   მგბ/წმ ლოკალი და 0.73 მგბ/წმ გლობალი (1PC) —- 55 ლარი
 2. 8   მგბ/წმ  ლოკალი და 1 მგბ/წმ გლობალი —-   75 ლარი
 3. 10 მგბ/წმ ლოკალი და 2 მგბ/წმ გლობალი —- 145 ლარი

გლობალი =ლოკალი  ს საშუალო ფასი 

 1. 10 მგბ/წმ   —– 1500-2000 ლარი
 2. 50 მგბ/წმ   —– 5000 ლარი
 3. 100 მგბ/წმ —– 8000 ლარი 

2. Silknet ს  ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები 

 1. 10 მგბ/წმ გლობალი/ლოკალი გარანტირებული სიჩქარე –  800 GEL
 2. 20 მგბ/წმ გლობალი/ლოკალი გარანტირებული სიჩქარე –  1600 GEL
 3. 50 მგბ/წმ გლობალი/ლოკალი გარანტირებული სიჩქარე –   4000 GEL
 4. 100 მგბ/წმ გლობალი/ლოკალი გარანტირებული სიჩქარე – 8000 GEL
 5. 10 მგბ/წმ გლობალი და 100 მგბ/წმ ლოკალის გარანტირებული სიჩქარე – 1700 GEL
 6. 50 მგბ/წმ გლობალი და 100 მგბ/წმ ლოკალის გარანტირებული სიჩქარე – 4500 GEL
 7. 100 მგბ/წმ გლობალი და 1 გბტ/წმ ლოკალის გარანტირებული სიჩქარე – 14000 GEL
 8. 1 გბტ/წმ გლობალის და ლოკალის გარანტირებული სიჩქარე – 70 000 GEL

3. დელტა კომმის საკუთრებაში არსებული დელტა-ნეტის სიჩქარე და ფასები 

 1. 10 მგბ/წმ გლობალი / 20 მგბ/წმ ლოკალი — 1450 ლარი
 2.  20 მგბ წმ გლობალი —     2700 ლარი
 3.  50 მგბ/წმ გლობალი —    6000 ლარი
 4.  100 მგბ/წმ გლობალი — 12000 ლარი

ფიზიკური პირებისთვის როგორც იცით ინტერნეტის 100 მგბ/წმ ს ფასი არის 100 ლარი  და ორგანიზაციებისთვის კი 8000 ლარი , სხვაობა კატასტროფულად მაღალია

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად უფლებამოსიალია ბაზრის შესაბამის სეგმენტზე გამოავლინოს მნიშვნელოვანი საბაზრო წილის მქონე ოპერატორები და თავისი გადაწყვეტილებით დააკისროს მათ სპეციფიკური ვალდებულებები, მათ შორის დაუწესოს ზედა ზღვრული ტარიფები .

2010 წლიდან ვითხოვ   შესწავლილ იქნეს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ინტერნეტის ფასები ,  შესწავლილ იქნეს საქართველოში მოქმედი ინტერნეტ პროვაიდერების  მიერ მომხმარებლისთვის მიწოდებული ინტერნეტის თვითღირებულება  და დადგინდეს ზღვრული ტარიფი მაგრამ ეს დღემდე ვერა და ვერ მოხერხდა , კიდევ ერთხელ  საჯაროდ მივმართავ  კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და მოვითხოვ დაუყოვნებლივ  დაწესდეს ინტერნეტზე ზღვრული ტარიფი რადგან  ინტერნეტ პროვაიდერებს არ ქონდეთ შესაძლებლობა ინტერნეტ მომხმარებლები ძარცვონ და  ხელი შეუშალონ ქვეყნის განვითარებას !

 

 

 

სერბეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები (5)

int

სერბეთში     ინტერნეტ პროვაიდერ  TARGO Telekom  ს მიერ, 

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული

ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები :

 

 1.  24 მგბ/წმ — 1599 RSD = 33.2141 GEL
 2. 32 მგბ/წმ —  1899 RSD = 39.4457 GEL
 3. 42 მგბ/წმ —  2199 RSD = 45.6772 GEL

 

Source : ISP www.targotelekom.rs

სლოვაკეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები (3)

1375663_667018836651411_856583500_n[1]

სლოვაკეთში ინტერნეტ პროვაიდერ SWAN ს მიერ,

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული

ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები :

 

Fiber-Optic

 1. 40 მგბ/წმ — 10.99 EUR 
 2. 60 მგბ/წმ — 14.99 EUR 
 3. 80 მგბ/წმ — 19.99 EUR 

ADSL ინტერნეტი სიჩქარე და ფასები 

 1. Down  5   მგბ/წმ  — UP 0.5 მგბ/წმ  —-  12.50 EUR 
 2. Down  10 მგბ/წმ  — UP  1   მგბ/წმ   —-   17.50 EUR 

 

Source : ISP SWAN

გაერო ინტერნეტით სარგებლობას ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებად აცხადებს

united_nations_f[1]

გაერო ინტერნეტით სარგებლობას ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებად აცხადებს.

ვითვალისწინებთ, რომ ინტერნეტი გახდა ადამიანის ცხოვრების შეუცვლელი ნაწილი, ეს არის ინსტრუმენტი ადამიანის უფლებების დასაცავად, უთანაწორობასთან საბრძოლველად, პროგრესისა და განვითარების ტემპების დასაჩქარებლად. ინტერნეტით მოქალაქეების უზრუნველყოფა ყველა სახელმწიფოს პრიორიტეტი უნდა იყოს“, – ნათქვამია ფრენკ ლა რიუს სპეციალურ მოხსენებაში.

ლა რიუ ინტერნეტს სხვა მედიასაშუალებებისგან განსხვავებით როგორიცაა რადიო, პრესა, ტელევიზია და ა.შ. ,,რევოლუციურს” უწოდებს, რადგან ინტერნეტი დაფუძნებულია ,,ინფორმაციის მრალვამხრივი   გადაცემის გადაცემის პრინციპებზე.”

პარალელურად ინტერნეტის, როგორც ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებაზე საუბრისა ლა რიუ ამბობს, რომ ეს ყოველთვის და ყველა ქვეყანაში ფიზიკურად განხორციელებადი არ არის.
ხელისუფლებამ კი ყოველთვის უნდა იზრუნოს მოსახლეობისთვის იაფი ინტერნეტის მიწოდებაზე.

ესტონეთის რეგიონების ელ-ჩართულობა და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა: გასათვალისწინებელი პრინციპები

ავტორი: ერიკ ჯექსონი, სტაჟიორი ამერიკული საბჭოების უცხოური პროფესიული და კულტურათაშორისი სწავლების პროგრამის ფარგლებში

 

ესტონეთი პოსტსაბჭოთა ბალტიური ქვეყანაა 1.3 მილიონიანი მოსახლეობით, რომელსაც აღმოსავლეთით რუსეთი ესაზღვრება. უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში ესტონეთმა ელ-მმართველობის მრავალმხრივი პოლიტიკა გაატარა, რამაც ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა სოფლის მოსახლეობის 70%-ითვის უზრუნველყო (Statistics Estonia, 2012). 2012 წელს გაეროს საჯარო ადმინისტრაციის პროგრამაში ესტონეთმა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალი, ხოლო მთლიანობაში მე-20 ადგილი დაიკავა ელ-მმართველობის საშუალებების განვითარების კუთხით. ონლაინ ელ-მმართველობის სერვისებმა ესტონური საზოგადოების ყველა ასპექტი გააერთიანა: ექიმებს დაუყოვნებლივ შეუძლიათ იხილონ ონლაინ სამედიცინო საბუთები; მოქალაქეებს ელექტრონულად შეუძლიათ არჩევნებში ხმის მიცემა; მეწარმეებს ოც წუთში შეუძლიათ ბიზნესის დარეგისტრირება, და იმის გათვალისწინებით, რომ ესტონელების 90%-ს გააჩნია ელ-იდენტიფიცირების ბარათები, სამთავრობო სერვისები მოქალაქეების უმრავლესობამდე აღწევს. ეს მაგალითები აჩვენებს, რომ მცირე პოსტსაბჭოთა ქვეყანას შეუძლია ელ-მმართველობის სერვისების მიწოდება სოფლის მოსახლეობისათვის, რომელიც მოსახლეობის მესამედით დასახლებულ დედაქალაქ ტალინის ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს.
სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ინტერნეტ-დომენური სახელების რეგულაცია შესაძლოა მარეგულირებელი კომისიის ფუნქცია გახდეს 2010 წელი

ინტერნეტ-დომენური სახელების რეგულაცია შესაძლოა მარეგულირებელი კომისიის ფუნქცია გახდეს
17:36 21-12-2010
ინტერნეტ-დომენური სახელების რეგულაცია შესაძლოა მარეგულირებელი კომისიის ფუნქცია გახდეს ინტერნეტ-დომენური სახელების რეგისტრაცია და რეგულაცია, შესაძლოა კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის პრეროგატივა გახდეს .
ამასთან დაკავშირებით ცვლილების შეტანა “ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” კანონში იგეგმება, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია, თუმცა მისი განხილვა საგაზაფხულო სესიაზე დაიწყება.
კანონპროექტის თანახმად, ინტერნეტ-დომენური სახელების რეგისტრაციის, მინიჭებისა და მართვის სამართლებრივი რეგულირება, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია იქნება.
ამჟამად ინტერნეტ-დომენებს შპს “კავკასუს ონლაინი” გასცემს და არანაირი რეგულაცია არ არსებობს. კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში კი, როგორც პროექტის განმარტებით ბარათშია ნათქვამი, კომისია მიიღებს შესაბამის დადგენილებას და განსაზღვრავს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ქართული დომენური სახელების რეგისტრაცია.
“მოწესრიგდება ქართული დომენების, მათ შორის ქართულ ანბანზე აგებული დომენების გაცემა-რეგისტრაციის პროცესი, დომენების გაცემისას აღიკვეთება სუბუექტური დაუსაბუთებელი მიდგომა”, – ნათქვამია კანონპროექტში.
კანონპროექტის ავტორები და ინიციატორები დეპუტატები პავლე კუბლაშვილი, გიორგი მელაძე, ზვიად კუკავა და ჩიორა თაქთაქიშვილი არიან.
http://www.interpressnews.ge/ge/politika/154839-internet-domenuri-sakhelebis-regulacia-shesadzloa-maregulirebeli-komisiis-funqcia-gakhdes.html?ar=A

მიმოხილვა – საბერძნეთის დომენების რეესტრი

domainname[1]

საქართველოში დომენების სახელების ოფიციალური რეესტრი არის კავკასუს ონლაინი, რომელიც ახორციელებს .GE დომენების დარეგისტრირებას და მენეჯმენტს.
საერთაშორისო ორგანიზაციეიბის IANA-ს (Internet Assigned Numbers Authority) და  ICANN -ის (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ინფორმაციებზე დაყრდნობით, ყველა ქვეყანას შესაძლებელია ქონდეს მხოლოდ ერთი რეესტრი, რომელიც არეგისტრირებს Top level ქვეყნის კოდის დომენურ სახელებს და ადგენს მათი მოხმარების წესებს. საქართველოს შემთხვევაში ასეთი ორგანიზაცია არის Caucasus Online. იმავე ორგანიზაციების ინფორმაციის მიხედვით, რეესტრის გარდა შესაძლებელია არსებობდეს აკრედიტირებული რეგისტრატორები, რომლებიც ფუნქციაც დომენების მართვა და დარეგისტრირებაა რეესტრში, რეესტრის წესების მიხედვით.

საქართველოში რეესტრიც და აკრედიტირებული რეგისტრატორიც Caucasus Online-ია და ყველა დომენური სახელის დარეგისტრირება ხორციელდება www.registration.ge მეშვეობით. დომენების მოხმარების წესები კი შეგიძლიათ იხილოთ აქ

აღსანიშნავია, რომ www.registration.ge -ს სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

სლოვაკეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები (2)

10411395_784591371560823_7844218329952713731_n

სლოვაკეთში      ინტერნეტ პროვაიდერ  Orange SK  ს მიერ, 

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული

ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები 

 

 1. 250/15       მგბ/წმ  — 18.98 EUR 
 2. 250/100     მგბ/წმ — 23.97  EUR 
 3. 250/250     მგბ/წმ —  33.97 EUR
 4. **Down/UP 

 

Source : ISP Orange SK

სლოვაკეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები

 

in

სლოვაკეთში      ინტერნეტ პროვაიდერ  UPC SK  ს მიერ, 

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული

ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები :
50    მგბ/წმ    — 11.90 EUR
100  მგბ/წმ   — 17.90  EUR
150  მგბ/წმ   — 26.90  EUR
300   მგბ/წმ  — 36.90  EUR

 

Source : ISP UPC.sk

 

სერბეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები (4)

 

internet

სერბეთში     ინტერნეტ პროვაიდერ  POŠTANET  ს მიერ, 

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული

ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები :

 

ADSL

 1. 2   მგბ/წმ  —  1020 RSD = 21.0631 GEL
 2. 5    მგბ/წმ —  1440 RSD = 29.7361 GEL
 3. 6    მგბ/წმ —  1500 RSD = 30.9751 GEL
 4. 10 მგბ/წმ —  1920  RSD = 39.6482 GEL
 5. 20 მგბ/წმ —  2820  RSD = 58.2332 GEL

———————————————————

DOCIS

 1. 2   მგბ/წმ  — 900     RSD = 18.5862 GEL  
 2. 6   მგბ/წმ  —  1200 RSD  = 24.7816 GEL
 3. 10 მგბ/წმ —  1620 RSD  = 33.4551 GEL

Source : ISP POŠTANET.rs

სერბეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები (3 )

Internet

 

სერბეთში     ინტერნეტ პროვაიდერ  BeotelNet   ს მიერ, 

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული

ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები :

ADSL ინტერნეტი

 1. 2    მგბ/წმ  —  970    RSD =  20.0329 GEL
 2. 5    მგბ/წმ  —  1170  RSD = 24.1634 GEL
 3. 10 მგბ/წმ  —  1370   RSD = 28.2939 GEL

 

Source : ISP BeotelNET

 

 

სერბეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები (2)

original[1]

სერბეთში     ინტერნეტ პროვაიდერ  SBB   ს მიერ, 

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული

ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები :

 

 1. 20    მგბ/წმ  — 1690  RSD = 34.9098 GEL
 2. 35    მგბ/წმ  — 2690  RSD = 55.5665 GEL
 3. 70    მგბ/წმ  — 4690  RSD = 96.8799 GEL
 4. 120 მგბ/წმ  — 7690  RSD = 158.835 GEL 

Source : ISP SBB.RS