#
კომპანია ID საიტი 2011 2012 2013
2014
2015 2016
ჯამი 2011-2015
სულ ჯამი
1 პროსერვისი 204929168 proservice.ge
27,55% 74,83% 46,94% 39,40% 35,27% 34,66% 42,13% 41,47%
2 კავკასუს ონლაინი 211380833 co.ge 0% 0% 26,37% 30,00% 17,81% 15,68% 20,16% 19,77%
3 სერვ.ჯი 205277369 serv.ge 11,94% 22,27% 17,98% 16,99% 15,01% 13,46% 16,67% 16,39%
4 აი თი დი სი 404399664 itdc.ge 0% 0% 4,26% 6,42% 1,95% 1,72% 3,38% 3,23%
5 დელტა-ნეტი 404398503 delta-net.ge 7,04% 0% 2,39% 1,33% 1,11% 1,02% 1,76% 1,70%
6 you look 404400698 youlook.ge 0% 0,07% 1,47% 4,22% 4,47% 3,01% 3,02% 3,02%
7 ბექა ხაჭაპურიძე (პროსერვ.გე) 60001142153 proserv.ge 0% 0% 0% 1,45% 0,39% 0% 0,53% 0,49%
8 პროსერვ.ჯი (ბექა ხაჭაპურიძე) 412706086 proserv.ge 0% 0% 0% 0% 2,09% 2,57% 0,71% 0,88%
9 WEAVER 400028581 weaver.ge 0,77% 2,30% 0,29% 0% 0% 0% 0,33% 0,30%
10 სოფთლაინ საქართველო 404867998 softlinegeorgia.ge 0,94% 0,51% 0,14% 0,05% 0,01% 0% 0,16% 0,15%
11 ქვანტუმ გრუფი 206203641 quantum.ge 0% 0% 0,09% 0,08% 0,01% 0,003% 0,05% 0,04%
12 კავკასიის ციფრული ქსელი 202943182 cdn.ge 0% 0% 0,06% 0,04% 0,03% 0,04% 0,03% 0,03%
13 ალტერნეტი 204524924 alternet.ge 0% 0% 0,02% 0,01% 0,20% 0,25% 0,07% 0,09%
14 ქლაუდ ცხრა 405063755 claud9.ge 0% 0% 0% 0% 10,25% 14,21% 3,49% 4,44%
15 ექსპერტ სოლუშენს ჯორჯია 404462283 xsg.ge 0% 0% 0% 0% 7,36% 11,61% 2,51% 3,31%
16 რკინიგზის ტელეკომი 202239737 grt.ge 50,29% 0% 0% 0% 0% 0% 3,51% 3,20%
17 STARLOGIC 401972512 starlogic.ge 0% 0% 0% 0% 2,59% 1,07% 0,88% 0,90%
18 საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი 204426282 itdc.ge 0% 0% 0% 0% 0,68% 0,00% 0,23% 0,21%
19 ინტტიერ Inttier 406114155 0% 0% 0% 0% 0,49% 0% 0,17% 0,15%
20 ჯეჯე სტუდიო 200247535 1,27% 0,02% 0% 0% 0% 0% 0,09% 0,08%
21 აპეკი 0,10% 0% 0% 0% 0% 0% 0,01% 0,01%
22 ივანე ყუთულაშვილი 01011078664 0,08% 0% 0% 0% 0% 0% 0,01% 0,005%
23 სისნეტი 400157076 sisnet.ge 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0004%
24 ini.ge ჯგუფი 417877131 ini.ge 0% 0% 0% 0% 0,27% 0,68% 0,09% 0,14%
ჯამი 320 382 427 294 1 016 353 1 266 495 1 565 468 447 176
ჯამის პროცენტი 6,97% 9,30% 22,11% 27,56% 34,06%