# რაიონი Fiber მომხმარებელი Fiber სოფელი Fiber პროვაიდერი
1 აჭარა 315 12 3
2 ქობულეთის რაიონი 35 1 1
3 ხელვაჩაურის რაიონი 280 11 2
4 გურია
1 1 1
5 ლანჩხუთის რაიონი 1 1 1
6 იმერეთი 153 18 4
7 ბაღდათის რაიონი 28 6 2
8 ვანის რაიონი 1 1 1
9 ზესტაფონის რაიონი 25 2 2
10 სამტრედიის რაიონი 97 7 2
11 წყალტუბოს რაიონი 1 1 1
12 ხონის რაიონი 1 1 1
13 კახეთი 10384 134 2
14 ახმეტის რაიონი 547 10 1
15 გურჯაანის რაიონი 2035 21 1
16 თელავის რაიონი 2594 22 2
17 ლაგოდეხი 1652 45 1
18 საგარეჯო 1378 15 1
19 სიღნაღი 943 11 1
20 ყვარლის რაიონი 1235 10 1
21 მცხეთა-მთიანეთი 3834 30 2
22 დუშეთის რაიონი 3 1 1
23 მცხეთის რაიონი 3831 29 2
24 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 3 1 1
25 ამბროლაურის რაიონი 3 1 1
26 სამეგრელო-ზემო სვანეთი 154 8 1
27 სენაკის რაიონი 153 7 1
28 ხობის რაიონი 1 1 1
29 სამცხე-ჯავახეთი 714 26 1
30 ადიგენის რაიონი 243 7 1
31 ახალციხის რაიონი 401 16 1
32 ბორჯომის რაიონი 70 3 1
33 ქვემო ქართლი 3660 38 2
34 ბოლნისის რაიონი 86 3 1
35 გარდაბნის რაიონი 2790 19 1
36 თეთრი წყაროს რაიონი 275 2 1
37 მარნეულის რაიონი 509 14 2
38 შიდა ქართლი 695 16 2
39 გორის რაიონი 170 5
40 კასპის რაიონი 374 10 1
41 ქარელის რაიონი 151 1 1
ჯამი 19913 284 11