# ქალაქი სილქნეტი კავკასუს ონლაინი ახტელი ახალი ქსელები ომარი კუპრაშვილი ჯამი
1 თბილისი 60299 31807 112 76 92294
2 ბათუმი 5014 34 5048
3 ქუთაისი 2180 3 61 112 2356
4 გორი 1135 1135
5 რუსთავი 726 1073 1799
6 თელავი 957 957
7 ხაშური 761 761
8 ფოთი 600 32 60 692
9 ზუგდიდი 456 456
10 კასპი 419 419
11 ქობულეთი 417 417
12 ახალციხე 410 410
13 ზესტაფონი 374 1 65 440
14 გურჯაანი 229 229
15 ქარელი 222 222
16 ლანჩხუთი 206 206
17 საგარეჯო 183 183
18 მცხეთა 176 176
19 წყალტუბო 169 169
20 სამტრედია 150 150
21 ბორჯომი 142 142
22 სენაკი 138 138
23 გარდაბანი 70 70
24 მარნეული 21 21
25 აბაშა 14 14
26 თერჯოლა 11 11
27 დუშეთი 3 3
28 სიღნაღი 3 3
29 ბოლნისი 1 1
30 ნინოწმინდა 1 1
31 ყვარელი 1 1
32 სულ ჯამი 75477 32950 112 273 112 108924