# კომპანია ID 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 სულ ჯამი
1  ”გრენა” 204931654 2,097.13 1,652.54 1,656.65 1,563.51 1,609.12 1,251.45 1,288.36 312.89 11,431.65
2 სს გლობალ ერთი 49,401.64 65,189.45 39,080.76 27,375.30 38,921.64 47,270.89 120,775.44 33,681.82 421,696.94
3 სს სილქნეტი 594,704.08 950,925.16 988,328.68 1,111,986.17 182,816.67 3,828,760.76
4 შპს 7 არხი 6,277.82 2,326.30 6,121.60 4,767.55 6,597.96 6,964.82 6,730.48 1,724.30 41,510.83
5 შპს AIR NET 72.26 72.26
6 შპს Airnet აირნეტი 5.44 34.80 40.24
7 შპს best.net 269.62 145.20 414.82
8 შპს BLACK SEA TELECOM 400.19 2.90 7.20 6.36 6.84 42.92 54.15 6.87 527.43
9 შპს BOATEXPRESS 47.09 47.09
10 შპს City Net 95.76 89.20 184.96
11 შპს FlyLink 485.10 156.07 641.17
12 შპს FlyNet 18.15 78.43 670.24 1,250.80 351.53 2,369.15
13 შპს G-Connect 13.81 38.74 52.55
14 შპს GeNet ჯინეტი 19.54 19.54
15 შპს Georgianairlink 393.50 397.41 790.91
16 შპს G-NET 1,721.95 1,526.05 282.16 3,530.16
17 შპს icom აიქომი 5.23 7.37 12.60
18 შპს iConnect 37.02 224.94 27.95 289.91
19 შპს INTERMEDIARY 51.64 111.21 248.96 151.53 563.34
20 შპს lidernet 171.48 148.57 320.05
21 შპს MAXNET 351.23 440.71 791.94
22 შპს NEO. NET 141.43 80.93 222.36
23 შპს net4you 128.56 96.87 225.43
24 შპს NEW NET 36.60 125.00 161.60
25 შპს New Net 230.51 230.51
26 შპს NEW-NET 2.02 214.76 216.78
27 შპს niknet 72.42 102.93 175.35
28 შპს NSN GRUP 25.37 25.37
29 შპს PC&I Networks 8.07 381.84 636.26 183.67 1,209.84
30 შპს POWERNET 492.51 277.43 769.94
31 შპს Profservice 244.24 116.50 360.74
32 შპს SKY FI 32.38 56.08 88.46
33 შპს SKYGROUP 194.74 166.75 361.49
34 შპს SKYNET 241.39 1,813.56 433.19 2,488.14
35 შპს Skynet 397.55 751.32 498.90 165.54 1,813.31
36 შპს TV სუპერი 9.19 193.92 62.75 265.86
37 შპს WEAVER 17.78 52.86 42.01 112.65
38 შპს WIPEX 5.77 60.51 13.16 79.44
39 შპს Xnet 104.87 488.43 136.49 729.79
40 შპს you look 1.07 81.19 64..61 146.87
41 შპს YOURNET 366.61 284.15 650.76
42 შპს აი-ეს-პი 33.98 33.98
43 შპს აირკონექტი 15.86 554.93 324.51 895.30
44 შპს აირმაქსი 145.99 703.46 273.99 1,123.44
45 შპს აირნეტი AIRNET 31.72 333.40 102.12 467.24
46 შპს ალტერნეტი 141.69 408.45 540.38 1,202.18 3,052.65 3,416.58 3,215.86 785.07 12,762.86
47 შპს ა-ნეტი 1,296.80 5,408.65 8,566.17 2,693.98 17,965.60
48 შპს ახალი ქსელები 151,446.29 103,875.99 85,790.00 137,947.15 167,800.96 149,271.41 149,016.01 37,387.73 982,535.54
49 შპს ახალნეტ 177.76 177.76
50 შპს ახტელი 88,238.86 56,821.69 47,608.06 72,933.97 93,433.92 83,703.70 82,507.17 19,004.52 544,251.89
51 შპს ბლექ სი სატი 1,401.55 8,767.68 2,491.93 12,661.16
52 შპს ბოლნისის ახალი ქსელები 563.63 883.69 298.46 260.58 605.08 737.06 901.86 244.83 4,495.19
53 შპს ბორჯომულა 130.54 294.97 65.70 491.21
54 შპს გეო ვლან 386.53 115.53 502.06
55 შპს გეოფლაი 237.42 387.91 69.63 694.96
56 შპს გლობალ ნეთვორქი 515.32 662.09 1,177.41
57 შპს გლობალკომი 318.82 619.47 1.767.02 2,569.18 3,495.18 973.11 9,742.78
58 შპს გლობალ ნეტ-2014 0.00
59 შპს გრანდნეტ 0.00
60 შპს გრიინეტი Ltd Greenet 8.92 8.92
61 შპს გუდაურის განვითარების სააგენტო 14.27 7.62 21.89
62 შპს გურია-ნეტი 53.02 53.02
63 შპს დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მეგა-ტვ 221.31 58.52 527.31 444.98 347.91 333.72 246.71 100.10 2,280.56
64 შპს დელტა კომმი 2,874.21 10,992.76 18,777.05 7,889.62 40,533.64
65 შპს დელტა-ნეტი 2,696.68 9,948.35 26,235.77 9,261.77 48,142.57
66 შპს ეარ ლაინი 68.68 340.81 854.54 229.51 1,493.54
67 შპს ეარ ლინქი 48.59 48.59
68 შპს ეარლინკი 137.91 420.20 671.47 235.20 1,464.78
69 შპს ეარნეტი 33.68 619.76 1,110.13 1,385.02 493.47 3,642.06
70 შპს ეარნეტი 76.31 163.59 239.90
71 შპს ეკვანტ ჯორჯია 492.82 66.37 79.69 2,589.22 8,906.60 2,247.59 14,382.29
72 შპს ექსპრეს ნეთვორქ 164.93 164.93
73 შპს ექსტრანეტ 604.21 1,188.00 410.36 2,202.57
74 შპს ვარიდ ტელეკომ ჯორჯია 8.22 10.26 2.23 20.71
75 შპს ვიტელ ჯორჯია 5,751.98 9,432.35 22,240.13 28,717.50 28,396.29 6,158.88 100,697.13
76 შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქ 121.84 1,963.39 2,190.15 869.89 5,145.27
77 შპს ზანეტი 326.64 817.61 985.49 362.34 2,492.08
78 შპს თებელაინი 0.15 0.15
79 შპს თელნეტი 352.05 66.56 418.61
80 შპს თრია-ნეტ 15.23 9.82 25.05
81 შპს ივერია ინტერ.მედია 26.42 473.43 1,141.44 191,11 1,832.40
82 შპს ივერია ქსელი 3,558.87 2,053.59 2,563.95 2,312.73 2,787.88 2,568.57 2,392.28 580.31 18,818.18
83 შპს იმერნეტი 4.96 692.82 776.14 252.35 1,726.27
84 შპს იმპულსი 8.63 178.07 339.79 120.71 647.20
85 შპს ინტერკომი 501.39 2,103.98 310.03 2,915.40
86 შპს ინტერკომი 447.12 287.59 734.71
87 შპს ინფორმაციული ტექნოლოგიების
 კონსულტაცია და მომსახურება
6.50 17.43 23.41 17.90 2.28 67.52
88 შპს კავკასიის ციფრული ქსელი 13,455.89 5,400.47 5,285.56 7,102.36 9,644.19 9,502.26 7,573.78 1,781.50 59,746.01
89 შპს კავკასუს ონლაინი 50,595.70 398,298.82 148,121.48 238,144.99 451,821.84 469,438.71 551,244.58 148,448.27 2,456,114.39
90 შპს კონექტი 2,088.76 1,706.25 1,044.80 97.50 4,937.31
91 შპს ლაივ ნეტ 52.13 99.10 151.23
92 შპს ლომისი 2011 181.08 662.00 1,267.61 392.50 2,503.19
93 შპს ლუკნეტ (LukNet) 39.74 207.34 608.18 306.86 1,162.12
94 შპს მაგთიკომი 2,454,256.35 2,437,487.02 1,579,275.38 1,844,466.60 2,110,512.50 2,086,730.90 2,184,486.03 541,341.98 15,238,556.76
95 შპს მაკროკომი 1,155.40 1,263.56 556.99 123.78 3,099.73
96 შპს მაქსლინკი 32.81 58.75 91.56
97 შპს მაქსნეტი 9.03 24.28 73.05 106.36
98 შპს მაქსნეტი Max.net 65.52 65.52
99 შპს მაქსტელკომ + 51.58 80.53 104.24 236.35
100 შპს მაქსტელკომი 610.76 185.24 197.43 162.76 1,156.19
101 შპს მიკრონეტი 59.77 368.52 1,412.31 2,407.99 4,496.95 1,596.13 10,341.67
102 შპს მმ ნეთვორქს (''MM Networks'') 64.17 723.99 504.69 1,292.85
103 შპს მობიტელი 17,629.48 75,714.80 164,728.36 411,249.65 786,521.60 955,598.10 1,088,902.80 160,321.69 3,660,666.48
104 შპს ნატექსი 189.78 779.99 1,539.83 471.87 2,981.47
105 შპს ნეტ სითი 24.75 731.85 564.34 1,320.94
106 შპს ნეტსერვისი NetService 3.75 3.75
107 შპს ოპტიკურ ბოჭკოვანი
 ტელეკომუნიკაციების ქსელი-ფოპტნეტი
44,228.84 87,788.27 41,650.69 40,390.52 72,913.95 92,777.02 74,198.56 17,719.94 471,667.79
108 შპს ორდუნეტ 183.41 730.59 914.00
109 შპს პრონეტ PRONET 134.35 97.85 232.20
110 შპს პროსერვისი 491.18 2,310.04 3,194.48 1,234.74 7,230.44
111 შპს რეალკომ 201.55 89.24 155.55 82.50 41.25 45.00 11.25 626.34
112 შპს რეალნეტი 84.62 431.28 212.58 728.48
113 შპს რკინიგზის ტელეკომი 26,874.30 45,475.97 55,625.52 56,255.92 58,181.45 54,069.15 49,258.52 15,069.98 360,810.81
114 შპს საბნეტი 362.71 842.90 640.06 1,845.67
115 შპს სამეცნიერო ტექნიკური 
ასოციაცია ''ინტეროპტიკა''
5,257.44 3,945.42 2,147.45 1,123.17 1,026.38 1,200.62 320.75 15,021.23
116 შპს სამნეტ (samnet) 173.57 350.33 345.66 126.98 996.54
117 შპს საქართველოს ცენტრალური
 კავშირგაბმულობის კორპორაცია
25,307.11 18,099.05 16,774.55 27,144.80 45,613.92 53,610.86 61,442.80 15,428.68 263,421.77
118 შპს სერვ.ჯი 207.16 1,030.49 1,206.05 517.78 2,961.48
119 შპს სერვისი 1,593.05 2,560.46 2,496.17 5,160.35 5,451.11 1,259.18 460.94 475.96 19,457.22
120 შპს სერვისლაინი 134.95 960.58 753.46 1,178.07 1,103.61 951.75 190.43 5,272.85
121 შპს სერვისნეტ 4,631.80 9,934.82 14,792.20 1,073.23 30,432.05
122 შპს სიმნეტი 267.96 500.84 131.75 900.55
123 შპს სისტემ ნეტ 255.70 13,242.57 20,547.44 59,751.03 62,861.91 73,071.05 18,422.34 248,152.04
124 შპს სიტას ფილიალი საქართველოში 2,373.60 559.44 3,088.71 1,864.35 5,191.17 6,920.94 3,112.44 3,208.50 26,319.15
125 შპს სკაი სერვისი 200.18 390,88 73.77 664.83
126 შპს სკაილაინ 192.68 772.78 266.48 1,231.94
127 შპს სკაინეტ 4,807.26 1,085.64 5,892.90
128 შპს სკაინეტ 273.62 3,283.44 820.86 4,377.92
129 შპს სოფთლაინ საქართვლეო 22.20 13.65 9.89 1.12 46.86
130 შპს სპიდლაინი 8.94 8.94
131 შპს სტარ ნეთვორქსი 17.81 52.26 70.07
132 შპს სტერეო + 33.90 953.99 3,038.69 2,298.70 711.76 7,037.04
133 შპს სუფსა ტექნოკომი 184.41 78.55 284.98 23.52 6.30 577.76
134 შპს სქაი სერვისი-Sky Service 3.78 10.99 14.77
135 შპს სქაიტელეკომი-Skytelecom LTD 52.84 52.84
136 შპს სხარტი 30.95 5.39 68.04 39.00 7.42 150.80
137 შპს ტვ XXI + 65.07 65.07
138 შპს ულტრა სერვისი 30.60 68.78 45.74 145.12
139 შპს ულტრანეტ 200.48 713.38 108.64 1,022.50
140 შპს ფასტ ნეტ 12.33 510.19 901.71 1,333.55 2,757.78
141 შპს ფრინეტი 166..18 748.06 2,031.91 1,004.41 3,950.56
142 შპს ქართული სატელეკომუნიკაციო კომპანია ჯტს 7,789.73 6,665.50 9,687.29 4,868.52 7,723.30 16,167.29 7,244.52 717.93 60,864.08
143 შპს ჯენეტ 695.13 2,779.40 4,250.70 1,339.79 9,065.02
144 შპს ჯეო ნეტი 49.57 34.20 83.77
145 შპს ჯეონეთი 11,784.04 5,816.21 3,657.70 6,658.25 10,542.00 11,108.90 13,088.26 2,917.83 65,573.19
146 შპს ჯეოსელი 2,080,463.03 1,481,429.41 1,320,248.21 1,472,947.94 1,855,293.02 1,857,902.75 1,757,772.20 383,567.23 12,209,623.79
147 შპს ჯეო-ტივი 187.85 421.25 392.00 103.45 1,104.55
148 შპს ჰაილაინი 4.91 58.91 63.82
149 ინდ.მეწარმე ბესიკი წაქაძე 130073873 15,70 333,40 527,96 99,64 976.70
150 ინდ.მეწარმე ბექა ხაჭაპურიძე 6.27 6.27
151 ინდ.მეწარმე თეიმურაზი აბულაძე 36.08 218.17 112.22 366.47
152 ინდ.მეწარმე თინა გოზალიშვილი 30.39 204.01 439.27 189.76 863.43
153 ინდ.მეწარმე თორნიკე ანთია 286.81 803.21 859.10 80.44 2,029.56
154 ინდ.მეწარმე ნათია კუპატაძე 67.86 251.59 165.64 36.64 521.73
155 ინდ.მეწარმე ნუგზარ ლაფანაშვილი 67.68 66.27 133.95
156 ინდ.მეწარმე ოლეგი უგრეხელიძე 44.50 9.50 49.50 3.50 4.28 111.28
157 ინდ.მეწარმე რუსლან ინასარიძე 41.48 88.71 54.15 184.34
158 ინდ.მეწარმე ცირა სორდია 286.81 568.54 855.35
159 ინდ.მეწარმე გელა ბარაბაძე W M C 0.00
160 ინდ.მეწარმე გრიგორ ღევენიან 0.00
161 ინდ.მეწარმე დავით გოდერძიშვილი 0.00
162 ინდ.მეწარმე იური სარჯველაძე 0.00
163 ინდ.მეწარმე მირზა აბულაძე 0.00
164 ინდ.მეწარმე ოვანეს სუკისიანი 0.00
165 ინდ.მეწარმე რობერტ მანველიან 0.00
166 ინდ.მეწარმე სოსო ჯოხაძე 0.00
167 შპს New Generation Aim 0.00
168 შპს FlyLine ფლაილაინი 0.00
169 შპს GOLDNET 0.00
170 შპს ICT Solutions 0.00
171 შპს IVERIA SAT ივერია სატ 0.00
172 შპს Netflex ნეტფლექსი 0.00
173 შპს TAO TELECOM 0.00
174 შპს აიეტი 0.00
175 შპს აი-თაჩი 0.00
176 შპს აილინკ 0.00
177 შპს აიჯიეს ნეთვორქი 0.00
178 შპს ალიონი-ს 0.00
179 შპს ალფა-1 0.00
180 შპს ამპლუსი 0.00
181 შპს არქადა-ნეტ 0.00
182 შპს აჭარანეტ 0.00
183 შპს ბლექსინეტ 0.00
184 შპს ბრეძა 0.00
185 შპს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო და სადისტრიბუციო კომპანია 0.00
186 შპს გეთ სქაი 0.00
187 შპს გრინ-Green 0.00
188 შპს დანი კომპიუტერსი 0.00
189 შპს ელექტროსისტემა 0.00
190 შპს ენჯი სისტემსი 0.00
191 შპს ვანეტი 0.00
192 შპს ვებზენ 0.00
193 შპს ვესტნეტი 0.0
194 შპს ვიფი ლინე 0.00
195 შპს ვიფინეტი wifinet 0.00
196 შპს თერნეტი 0.00
197 შპს თრიალეთი-ნეტი 0.00
198 შპს ინტტიერ Inttier 0.00
199 შპს ლაინ ნეტი 0.00
200 შპს მარინ ნეტ Marine Net 0.00
201 შპს მედია-კონტენტი 0.00
202 შპს ნადინეტ 0.00
203 შპს ნეტ ტელეკომ ჯორჯია 0.00
204 შპს ნეტკომი 0.00
205 შპს ნიუნეტი 0.00
206 შპს ოდიში ნეტ 0.00
207 შპს პისი მაქსი 0.00
208 შპს პროლაინი 0.00
209 შპს რეგიონ ონლაინ-Region online 0.00
210 შპს რედნეტი 0.00
211 შპს სითი ტელეკომი 0.00
212 შპს სქაინეტი 0.00
213 შპს სხივი 0.0
214 შპს სხივი 0.00
215 შპს ფ.ა.ი.ნეტ (F.A.I.net) 0.00
216 შპს ქიზიყი 0.00
217 შპს ჩინი 0.00
218 შპს ჯენკოლაინი 0.00
219 შპს ჯიკონეკტი 0.00
220 შპს ჰეშტია-2011 0.00
# ჯამი 5,045,951.06 4,800,619.04 3,560,465.60 4,996,332.47 6,797,712.20 7,070,641.08 7,533,499.66 1,641,399.63 41,446,620.8