8,523 ნახვა

ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობის დეტალური მონაცემები რაიონების მიხედვით

 • Wi-fi

  კიდევ ერთი დეტალური მონაცემები რაიონების მიხედვით ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა, სოფლების რაოდენობა, მოსახლეობის რაოდენობა, ოჯახების რაოდენობა და ასევე დავითვალე დეტალურად სოფლები სადაც ცხოვრობს 100 მდე ადამიანი , 100 დან 200 მდე და 200 ზე მეტი ადამიანი ,
  საქართველოში ოკუპირებული აფხაზეთის , ცხინვალის რეგიონის და ახალგორის რაიონის გარდა გარდა 3421 სოფელი ( 2079377ადამიანი / 587124 ოჯახი ) არის 2002 წლის მონაცემებით .

  142 სოფელში მოსახლეობა აღარ ცხოვრობს ,
  843 სოფელში 1 დან 100 მდე ადამიანი ცხოვრობს, ჯამში (36659 ადამიანი/13375 ოჯახი )
  462 სოფელში 101 დან 199 მდე ადამიანი ცხოვრობს, ჯამში ( 68739 ადამიანი/21410 )
  2116 სოფელში 200 და მეტი ადამიანი ცხოვრობს , ჯამში ( 1973979 ადამიანი /552339 ოჯახი )
  დღევანდელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით საქართველოში ყველა დასახლებულ ტერიტორიაზე სადაც 200 და მეტი ადამიანი ცხოვრობს უნდა მოხდეს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალის მიყვანა 2017 წლის ბოლომდე

  იხილეთ დეტალური მონაცემები რეგიონების და რაიონების მიხედვით , სპოილერში ჩასმული მაქვს ყველა რაიონის სოფლები და არსებულ სოფლებში Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობაც 🙂
  საქართველო

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი ) Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Otic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფელი 100-199 მდე ადამიანით სოფელი 200 და მეტი ადამიანით სოფელი დაუსახლებელი სოფელი
  საქართველო 4369579 1242639 42720 735 — ( 22394 ) 210457 228862 3421 — (2 079 377 / 587124 ოჯახი ) 843 —(36659 /13375 ოჯახი ) 462 — ( 68739 / 21410 ოჯახი ) 2116 — ( 1 973 979 /552339 ოჯახი ) 142

  თბილისი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი DSL Fiber-Optic
  თბილისი 1073345 311643 2442 88165 189862
  დაბა წყნეთი 8187 2 171 0 0 0
  ახალდაბა 147 43 0 0

  აჭარა

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფელი დაუსახლებელი სოფელი
  აჭარა 376016 91886 4821 27 ( 1287 მომხმარებელი ) 25058 6152 332 — (209618 / 46971 ოჯახი
  )
  29 — ( 1974 / 462 ოჯახი ) 51 — ( 7879 / 1845 ოჯახი ) 252 — ( 199765 / 44664 ოჯახი
  )
  2
  აჭარა დეტალურად

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფელი დაუსახლებელი სოფელი
  ქ.ბათუმი 121806 33425 2552 22832 5665
  ქედის
  რაიონი
  20024 4278 0 63 —( 18780 /3959 ოჯახი ) 5 — (432 /90 ოჯახი ) 16 — ( 2495 / 596 ოჯახი ) 42 — (15853 / 3273 ოჯახი
  დაბა ქედა 1244 319 0 0 0
  ქობულეთის
  რაიონი
  88063 21574 1012 5 — ( 434 მომხმარებელი ) 48 — ( 56381 /13435
  ოჯახი)
  7 — (374 / 99 ოჯახი
  )
  3 — ( 454 /123 ოჯახი ) 37 — ( 55553 / 13213 ოჯახი ) 1
  ქ.ქობულეთი 18556 5073 424 2226 487
  დაბა ოჩხამური 5026 1143 0 0 0
  დაბა ჩაქვი 8100 1923 154 0 0
  შუახევის
  რაიონი
  21850 5022 0 67 — ( 20870/ 4702
  ოჯახი
  7 — ( 500 /199 ოჯახი ) 14 — (2006 / 465 ოჯახი ) 46 — (18364 / 4118 ოჯახი ) 1
  დაბა შუახევი 980 320 0 0 0
  ხელვაჩაურის
  რაიონი
  90843 20347 1257 22 — ( 853 მომხმარებელი ) 76 — ( 81299 / 17948 ოჯახი
  )
  4 — (311 / 71 ოჯახი ) 8 — (1335 / 287 ოჯახი ) 64 — ( 79653 / 17590 ოჯახი )
  დაბა მახინჯაური 3401 899 392 0 0
  დაბა ხელვაჩაური 6143 1500 12 0 0
  ხულოს
  რაიონი
  33430 7240 0 78 — ( 32288 / 6927 ოჯახი ) 5 — ( 357 / 83 ოჯახი ) 10 — (1589 / 374 ოჯახი ) 63 — ( 30342 / 6470 ოჯახი )
  დაბა ხულო 1142 313 0 0
  ქედის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ქობულეთის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  შუახევის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ხელვაჩაურის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ხულოს რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]

  გურია

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  გურია 143357 40445 502 26 ( 417 მომხმარებელი ) 2070 3 186 --- ( 105826 / 29982 ოჯახი ) 21 --- ( 1315 /467 ოჯახი ) 19 --- ( 2869 /858 ოჯახი ) 146 --- (101642 / 28657 ოჯახი )
  გურია დეტალურად

  გურია მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტიადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  ლანჩხუთის რაიონი 40507 11265 385 20 ( 333 მომხმარებელი ) 55 —(32634 / 9016 ოჯახი ) 3 —(179 / 55 ოჯახი ) 3 — (487/ 135 ოჯახი ) 49 — ( 31968/ 8826 ოჯახი
  ქ. ლანჩხუთი 7873 2250 52 626 1
  ოზურგეთის რაიონი 78760 22021 117 6 ( 84 მომხმარებელი ) 70 (51232 / 14475 ოჯახი ) 3 (208 / 60 ოჯახი ) 8 (1215 /3563 ოჯახი ) 59 — (49809 /14059 ოჯახი)
  ქ. ოზურგეთი 18705 5479 25 1444 2
  დაბა ლაითური 3556 817 3 0 0
  დაბა ნარუჯა 1295 276 5 0 0
  დაბა ნასაკირალი 2550 532 0 0 0
  დაბა ურეკი 1422 442 0 0 0
  ჩოხატაურის რაიონი 24090 7159 0 61 — ( 21960 / 6491 ოჯახი ) 15 — ( 928 / 352 ოჯახი ) 8 — ( 1167 /367 ოჯახი 38 —( 19865 / 5772 ოჯახი )
  დაბა ჩოხატაური 2130 668 0 0 0
  ლანჩხუთის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ოზურგეთის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ჩოხატაურის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]

  იმერეთი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  იმერეთი 699666 206 489 8598 223 ---(5439 მომხმარებელი ) 38266 4079 543 --- ( 375874 /110604 ოჯახი ) 78 --- (4171 / 1531 ოჯახი ) 61 --- ( 9350 / 3173 ოჯახი ) 404 --- ( 362353 / 105900 ოჯახი ) 3
  იმერეთი დეტალურად

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  ქ. ქუთაისი 185965 54807 86 25397 4051
  ბაღდათის რაიონი 29235 9004 741 14 ( 647 მომხმარებელი ) 22 —( 24511 / 7604 ოჯახი ) 4 — ( 247 / 91 ოჯახი ) 2 —( 328 / 117 ოჯახი 16 — ( 23936 / 7396 ოჯახი
  ქ. ბაღდათი 4724 1400 94 419 0
  ვანის რაიონი 34464 10092 610 31 ( 558 მომხმარებელი ) 42 — ( 29823 / 8769 ოჯახი ) 3 — (71 /100 ოჯახი 1 — ( 192 /582006 ოჯახი ) 38 — (29560 /8611 ოჯახი )
  ქ. ვანი 4641 1323 52 520 0
  ზესტაფონის რაიონი 76208 23205 1034 33 ( 911 მომხმარებელი ) 57 — ( 50453 / 15165 ოჯახი ) 5 —(337 / 131 ოჯახი ) 5 — (769 / 276 ოჯახი ) 47 — (49347 / 14758 ოჯახი
  ქ. ზესტაფონი 24158 7572 69 3726 5
  დაბა შორაპანი 1597 468 54 0 0
  თერჯოლის რაიონი 45496 12 776 930 22 ( 521 მომხმარებელი ) 45 (40007 / 11253 ოჯახი ) 3 — (252/72 ოჯახი ) 2 — (345/102 ოჯახი ) 40 — (39410/11079 ოჯახი)
  ქ. თერჯოლა 5489 1523 409 582 0
  სამტრედიის რაიონი 60456 17326 1377 29 (513 მომხმარებელი ) 54 ( 28733/ 8387 ოჯახი ) 26 — (341/107 ოჯახი ) 8 — (1402/444 ოჯახი ) 40 — (26990 /7836) ოჯახი )
  ქ. სამტრედია 29761 8384 760 2283 15
  დაბა კულაში 1962 555 104 0 0
  საჩხერის რაიონი 46846 13160 505 25 ( 290 მომხმარებელი ) 51 (40186 / 11371 ოჯახი ) 8— (380/104 ოჯახი ) 4— (661/178 ოჯახი ) 39— (39145/11089 ოჯახი ) 1
  ქ. საჩხერე 6660 1789 215 616 0 1
  ტყიბულის რაიონი 31132 9772 926 11 — ( 194 მომხმარებელი ) 46 — ( 16668 / 5163 ოჯახი ) 14— (780/289 ოჯახი ) 9 — (1311 /445 ოჯახი ) 23 — (14577/4429 ოჯახი )
  ქ. ტყიბული 14464 4609 732 521 2
  წყალტუბოს რაიონი 73889 20505 1553 31 ( 1440 მომხმარებელი ) 49 ( 57048 / 15374 ოჯახი ) 6 — (181/69 ოჯახი ) 5 — (645/207 ოჯახი ) 38 — (56222/15098 ოჯახი ) 2
  ქ. წყალტუბო 16841 5131 113 1967 4
  ჭიათურის რაიონი 56341 17434 311 0 61 ( 42506 / 13193 ოჯახი ) 3 — (211/71 ოჯახი ) 6 — (833/300 ოჯახი ) 52 — (41462/12822 ოჯახი )
  ქ. ჭიათურა 13835 4241 311 1503 2
  ხარაგაულის რაიონი 27885 9037 54 12 ( 54 მომხმარებელი ) 77 ( 25505 / 8274 ოჯახი ) 16 — (861/329 ოჯახი) 12 — (1789/682 ოჯახი ) 49 — (22855/7263ოჯახი )
  დაბა ხარაგაული 2380 763 0 0 0
  ხონის რაიონი 31749 9371 461 15 ( 311 მომხმარებელი ) 39 — ( 20434/6051 ოჯახი ) 10— (510/168ოჯახი ) 7 — (1075/364 ოჯახი ) 22 — (18849/5519 ოჯახი )
  ქ. ხონი 11315 3320 150 732 0
  ბაღდათის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ვანის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ზესტაფონის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  თერჯოლის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  სამტრედიის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  საჩხერის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ტყიბულის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  წყალტუბოს რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ჭიათურის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ხარაგაულის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ხონის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]

  კახეთი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-OPtic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფლები
  კახეთი 407182 126 173 4962 87 ( 4039 ) 10558 1183 274 --- 322355 / 100945 ოჯახი ) 45 --- (1806/768 ოჯახი ) 31 --- (4269/1397 ოჯახი ) 198--- (316280/98780 ოჯახი ) 6
  კახეთი დეტალურად

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  ახმეტის რაიონი 41641 11702 599 18 (473 მომხმარებელი ) 0 56 — ( 33070 /9260 ოჯახი ) 22— (612/254 ოჯახი ) 9 — (1305/408 ოჯახი ) 25 — (31153/8598 ოჯახი ) 4
  ქ. ახმეტა 8571 2442 126 933 0
  გურჯაანის რაიონი 72618 25862 1115 12 ( 1115 მომხმარებელი ) 30 — ( 62589 / 22798 ოჯახი ) 2— (137/85 ოჯახი ) 1— (114/47 ოჯახი ) 27— (62338/22666 ოჯახი )
  ქ. გურჯაანი 10029 3064 0 1407 127
  დედოფლისწყაროს რაიონი 30811 9778 0 15 — ( 23087/ 7400 ოჯახი ) 0— (0 / 0 ) 2 — (337/103 ოჯახი ) 13— (22750/7297 ოჯახი )
  ქ. დედოფლისწყარო 7724 2378 0 0 643 1
  თელავის რაიონი 70589 21 263 1656 25 ( 1348 მომხმარებელი ) 29 — ( 48784 /14810 ოჯახი ) 3 — (28/14 ოჯახი ) 2 — (264/87 ოჯახი ) 24 — (48492/14709 ოჯახი
  ქ. თელავი 21805 6453 308 3899 670
  ლაგოდეხის რაიონი 51066 14408 345 2 ( 345 მომხმარებელი ) 63 — ( 44191 / 12361 ოჯახი ) 5 — (375/139 ოჯახი ) 11 —(1475/467 ოჯახი ) 47 — (42341/11755 ოჯახი )
  ქ. ლაგოდეხი 6875 2047 0 888 2
  საგარეჯოს რაიონი 59212 16 651 525 5 ( 114 მომხმარებელი ) 41 ( 46646 / 13355 ოჯახი ) 11 — (545/232 ოჯახი ) 4 — (477/197 ოჯახი ) 26 — (45624/12926 ოჯახი ) 2
  ქ. საგარეჯო 12566 3299 411 773 372
  სიღნაღის რაიონი 43587 12 769 301 11 ( 283 ოჯახი ) 19 — (35375 / 10263 ოჯახი ) 0 — (0/0 ) 1 — (148/39 ოჯახი ) 18 — (35227/10224 ოჯახი )
  ქ. სიღნაღი 2146 727 0 1130 8
  ქ. წნორი 6066 1779 18 0 0
  ყვარლის რაიონი 37658 13 740 421 14 ( 361 მომხმარებელი ) 21 —( 28613/ 10698 ოჯახი ) 2 — (109/44) 1 — (149/49 ოჯახი ) 18 — 28355/10605 ოჯახი )
  ქ. ყვარელი 9045 3042 60 885 3
  ახმეტის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  გურჯაანის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  დედოფლისწყაროს რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  თელავის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ლაგოდეხის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  საგარეჯოს რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  სიღნაღის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ყვარლის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]

  მცხეთა-მთიანეთი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Otic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  მცხეთა-მთიანეთი 125443 37 753 2211 51 - ( 1652 მომხმარებელი) 1078 10 440 --- (88045/26610 ოჯახი ) 299 --- (10000/3652 ოჯახი ) 53 --- (7864/2522 ოჯახი ) 88 --- (70181/20436 ოჯახი ) 44
  მცხეთა-მთიანეთი დეტალურად

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Otic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  დუშეთის რაიონი 33636 10562 350 12 ( 148 მომხმარებელი ) 271 — (22809/7354 ოჯახი ) 216 — (6586/2327 ოჯახი ) 27 — (4013/1293 ოჯახი ) 28 — (12210/3734 17
  ქ. დუშეთი 7315 2081 0 933 4
  დაბა ჟინვალი 1929 611 202 0 0
  დაბა ფასანაური 1583 516 0 0 0
  თიანეთის რაიონი 14014 4843 0 0 77 — (9978/3528 ოჯახი ) 46 — (1975/792 ოჯახი ) 15 — (2108/721 ოჯახი ) 16 — (5895/2015 ოჯახი ) 4
  დაბა თიანეთი 3598 1174 0 0 0 0
  დაბა სიონი 438 141 0 0 0 0
  მცხეთის რაიონი 64829 18 145 1861 39 — ( 1504 მომხმარებელი ) 67 — (51780/14572 ოჯახი ) 22 — (917/353 ოჯახი ) 8 — (1248/364 ოჯახი ) 37 — (49615/13855 ოჯახი ) 3
  ქ. მცხეთა 7718 2122 357 145 6
  დაბა ზაჰესი 5331 1451 0 0 0
  ყაზბეგის რაიონი 5261 1709 0 25 — (3478/1156 ოჯახი ) 15 — (522/180 ოჯახი ) 3 — (495/144 ოჯახი) 7 — (2461/832 ოჯახი) 20
  დაბა ყაზბეგი 1783 553 0 0 0
  ახალგორის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  დუშეთის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  თიანეთის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  მცხეთის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ყაზბეგის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]

  რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

  რაჭა, ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-OPtic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  რაჭა, ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 50969 17 965 345 3 ( 70 მომხმარებელი ) 302 0 250 --- (41382/14998 ოჯახი ) 122 --- ( 6263/2699 ოჯახი ) 59 --- (8640/3223 ოჯახი ) 69 --- (26479/9076 ოჯახი )
  რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი დეტალურად

  რაჭა, ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-OPtic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  ამბროლაურის რაიონი 16079 6168 82 2 —( 2 მომხმარებელი ) 69 —( 13534 / 5379 ოჯახი ) 18 — (2663/1183 ოჯახი ) 13 — (4926 / 1826 ოჯახი ) 25 — (9397/3457 ოჯახი )
  ქ. ამბროლაური 2541 786 80 302 0
  დაბა ხარისთვალა 4 3 0 0 0
  ლენტეხის რაიონი 8991 2666 68 1 —( 68 მომხმარებელი ) 59 — (7252/2122 ოჯახი ) 32 — (1564/484 ოჯახი 18 — (2612/736 ოჯახი ) 9— (3076/902 ოჯახი)
  დაბა ლენტეხი 1739 544 0 0 0
  ონის რაიონი 9277 3 589 110 64 — (5935/2535 ოჯახი ) 49 — (2204/1062 ოჯახი ) 7 — (965/428 ოჯახი ) 8 — (2766/1045 ოჯახი )
  ქ. ონი 3342 1 054 110 0 0
  ცაგერის რაიონი 16622 5 542 85 58 — (14661/4962 ოჯახი ) 15 — (1021/414 ოჯახი ) 16 — (2400/876 ოჯახი) 27 —(11240/3672 ოჯახი )
  ქ. ცაგერი 1961 580 85 0 0
  ამბროლაურის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ლენტეხის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ონის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ცაგერის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]

  სამეგრელო და ზემო სვანეთი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  სამეგრელო და ზემო სვანეთი 466100 126 807 5746 110 ( 1105 მომხმარებელი ) 14835 546 466 --- (282967/77939 ოჯახი ) 89 --- (4026/1138 ოჯახი ) 50 --- (7598/2092 ოჯახი ) 327 --- (271343/74709 22
  სამეგრელო და ზემო სვანეთი დეტალურად

  სამეგრელო და ზემო სვანეთი მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  ქ. ფოთი 47149 13 228 724 6030 525
  აბაშის რაიონი 28707 8499 211 25 ( 193 მომხმარებელი ) 40 —( 22277 / 6626 ოჯახი ) 0 —( 0 / 0 ) 1 — (168/42 ოჯახი ) 39 — (22109/6584 ოჯახი )
  ქ. აბაშა 6430 1873 18 519 1
  ზუგდიდის რაიონი 167760 126 807 3257 16 ( 161 მომხმარებელი ) 58 — ( 98866 / 26891 ოჯახი ) 1 — (99/28 ოჯახი ) 1 — (186/55 ოჯახი ) 56 — (98581/26808 ოჯახი )
  ქ. ზუგდიდი 68894 17097 3096 5268 15
  მარტვილის რაიონი 44627 12069 397 20 —( 148 მომხმარებელი ) 72 — (39018 / 10490 ოჯახი ) 1 — (53/19 ოჯახი ) 5 — (750/197 ოჯახი ) 66 — (38215/10274 ოჯახი ) 2
  ქ. მარტვილი 5609 1579 249 90 1
  მესტიის რაიონი 14248 3740 60 1 — ( 60 მომხმარებელი ) 117 — (11673/3060 ოჯახი ) 76 — (3330/897 ოჯახი ) 29 — (4292/1097 ოჯახი ) 12 — (4051/1066 ოჯახი ) 17
  დაბა მესტია 2575 680 0 0 0
  სენაკის რაიონი 52112 14 535 253 5 ( 53 მომხმარებელი ) 61 — ( 24030 / 7020 ოჯახი ) 8 — (407/151 ოჯახი ) 10 — (1577/503 ოჯახი ) 43 — (22046/6366 ოჯახი ) 2
  ქ. სენაკი 28082 7515 200 2341 4
  ჩხოროწყუს რაიონი 30124 8919 259 19 — ( 199 მომხმარებელი ) 29 — (5084/7366 ოჯახი ) 1 — (83/18 ოჯახი ) 3 — (465/152 ოჯახი ) 25 — (24536/7196 ოჯახი )
  დაბა ჩხოროწყუ 5040 1553 60 0 0
  წალენჯიხის რაიონი 40133 10 159 255 1 ( 11 მომხმარებელი ) 34 — (26383/6482 ოჯახი ) 0 — ( 0 / 0 ) 0 — ( 0 / 0 ოჯახი ) 34 — (26383/6482 ოჯახი )
  ქ. წალენჯიხა 8956 2382 244 243 0
  ქ. ჯვარი 4794 1295 0 3 0
  ხობის რაიონი 41240 11670 323 23 —( 280 მომხმარებელი ) 55 — (5636/10004 ოჯახი ) 2 — (54/25 ოჯახი ) 1 — (160/46 ოჯახი ) 52 — (35422/9933 ოჯახი ) 1
  ქ. ხობი 5604 1666 50 341 0
  აბაშის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ზუგდიდის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  მარტვილის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  მესტიის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  სენაკის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ჩხოროწყუს რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  წალენჯიხის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ხობის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]

  სამცხე-ჯავახეთი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Otic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  სამცხე-ჯავახეთი 207598 56 679 1695 53 --- ( 1246 მომხმარებელი ) 7580 409 248 --- (142063/38421 ოჯახი ) 21 --- (1345/368 ოჯახი ) 44 --- (6547/1757 ოჯახი ) 183 --- (134171/ 36296 ოჯახი ) 9
  სამცხე-ჯავახეთი დეტალურად

  სამცხე-ჯავახეთი მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  ადიგენის რაიონი 20752 5676 42 8 — ( 42 მომხმარებელი ) 55 — (18404/4858 ოჯახი ) 9 — (658/161 ოჯახი ) 17 — (2655/662ოჯახი ) 29 — (15091/4035 ოჯახი )
  დაბა აბასთუმანი 1368 507 0 0 0
  დაბა ადიგენი 980 311 0 0 0
  ასპინძის რაიონი 13010 3494 99 5 — ( 96 მომხმარებელი ) 23 — ( 9767 / 2584 ოჯახი ) 1 — (81/17 ოჯახი ) 5 — (660/185 ოჯახი ) 17 — (9026/2382 ოჯახი )
  დაბა ასპინძა 3243 910 3 0 0
  ახალქალაქის რაიონი 60975 16 400 344 9 ( 270 მომხმარებელი ) 64 — ( 51173 / 13942 ოჯახი ) 1 — (63/15 ოჯახი ) 9 — (1209/347 ოჯახი ) 54 — (49901/13580 ოჯახი )
  ქ. ახალქალაქი 9802 2458 74 1462 2
  ახალციხის რაიონი 46134 12 933 800 22 ( 562 მომხმარებელი ) 46 — ( 22651 / 6417 ოჯახი ) 3 — (239/69 ოჯახი ) 6 — (934/267 ოჯახი ) 37 — (21478/6081 ოჯახი ) 1
  ქ. ახალციხე 18452 5 069 21 2817 397
  ქ. ვალე 5031 1447 217 0 0
  ბორჯომის რაიონი 32422 9199 287 5 ( 153 მომხმარებელი ) 29 —(12050/ 3247 ოჯახი ) 6 — (222/84 ოჯახი ) 1 — (161/51 ოჯახი ) 22 — (11667/3112 ოჯახი ) 9
  ქ. ბორჯომი 14445 4289 40 2399 9
  დაბა ახალდაბა 2377 609 63 0 0
  დაბა ბაკურიანი 1985 607 4 0 0
  დაბა ბაკურიანის ანდეზიტი 514 149 9 0 0
  დაბა წაღვერი 1051 298 18 0 0
  ნინოწმინდის რაიონი 34305 8977 123 4 ( 123 მომხმარებელი ) 902 1 31 — ( 28018 / 7373 ოჯახი ) 1 — (82/22 ოჯახი ) 6 — (928/245ოჯახი ) 24 — (27008/7106 ოჯახი )
  ქ. ნინოწმინდა 6287 1604 0
  ადიგენის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ასპინძის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ახალქალაქის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ახალციხის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ბორჯომის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ნინოწმინდის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]

  ქვემო ქართლი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  ქვემო ქართლი 497530 133215 8470 107 --- ( 5624 მომხმარებელი ) 8780 24809 333 --- (311025/80827 ოჯახი ) 62 --- (2839/1170 ოჯახი ) 38 --- (5630/1838 ოჯახი ) 233 --- (302556/77819 ოჯახი ) 15
  ქვემო ქართლი დეტალურად

  ქვემო ქართლი მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  ქ. რუსთავი 116384 33 671 23 3916 24786
  ბოლნისის რაიონი 74301 18306 453 20 ( 275 მომხმარებელი ) 45 — ( 56651 / 13572 ოჯახი ) 1 — (40/8 ოჯახი ) 4 — (642/149 ოჯახი ) 40 — (55969/13415 ოჯახი)
  ქ. ბოლნისი 9944 2614 3 882 2
  დაბა თამარისი 434 123 12 0 0
  დაბა კაზრეთი 7272 1997 163 0 0
  გარდაბნის რაიონი 114348 29 211 4755 29 ( 4296 მომხმარებელი ) 47 — ( 98203 / 25281 ოჯახი ) 3 — (122/31 ოჯახი ) 3 — (479/164 ოჯახი ) 41 — (97602/ 25086) ოჯახი
  ქ. გარდაბანი 11858 2935 128 1277 17
  დაბა დიდი ლილო 2420 589 331 0 0
  დაბა კოჯორი 1867 406 0 0 0
  დმანისის რაიონი 28034 7505 144 11 — ( 82 მომხმარებელი ) 56 — (24607/6565 ოჯახი ) 13 — (698/250 ოჯახი ) 9 — (1283/361 ოჯახი ) 34 — (22626/5954 ოჯახი ) 3
  ქ. დმანისი 3427 940 62 309 0
  თეთრიწყაროს რაიონი 25354 8262 298 11 — (290 მომხმარებელი ) 73 — (18561/6017 ოჯახი ) 34 — (1360 /678 ოჯახი ) 9 — (1226/488 ოჯახი ) 30 — (15975/4851 ოჯახი ) 9
  ქ. თეთრიწყარო 4041 1359 8 256 0
  დაბა მანგლისი 2752 886 0 0 0
  მარნეულის რაიონი 118221 29867 2797 36 ( 681 მომხმარებელი ) 72 — ( 94526 / 23836 ოჯახი ) 4 — (202/74 ოჯახი ) 4 — (648/197 ოჯახი ) 63 — (93676/23565 ოჯახი ) 1
  ქ. მარნეული 20065 4910 2095 1900 4
  დაბა შაუმიანი 3630 1121 21 0 0
  წალკის რაიონი 20888 6 393 0 0 41 — (18477 /5556 ოჯახი ) 7 — (417/129 ოჯახი ) 9 — (1352/479 ოჯახი ) 25 — (16708/4948 ოჯახი ) 2
  ქ. წალკა 1741 633 0 240 0
  დაბა ბედიანი 344 78 0 0 0
  დაბა თრიალეთი 326 126 0 0 0
  ბოლნისის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  გარდაბნის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  დმანისის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  თეთრიწყაროს რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  მარნეულის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  წალკის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]

  შიდა ქართლი

  მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი ) Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  შიდა ქართლი 314039 91370 2928 99 --- ( 1515 მომხმარებელი ) 13765 1809 349 --- (200222/59827 ოჯახი ) 77 --- (2920/1120 ოჯახი ) 56 --- (8093/2705 ოჯახი ) 216 --- (189209/56002 ოჯახი ) 41
  შიდა ქართლი დეტალურად

  შიდა ქართლი მოსახლეობა შინამეურნეობა Wi-Fi მომხმარებელი ) Wi-Fi სოფელი DSL Fiber-Optic სოფლის რაონოდება 1-99 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 100-199 მდე ადამიანით სოფლის რაოდენობა 200 და მეტი ადამიანით სოფლის რაოდენობა დაუსახლებელი სოფელი
  გორის რაიონი 148686 43507 1803 57 —( 994 მომხმარებელი ) 136 — (99170/28956 ოჯახი ) 19 — (647/236 ოჯახი ) 17 — (2435/872 ოჯახი ) 100 — (96088/27848 ოჯახი ) 26
  ქ. გორი 49516 14 551 809 5879 1803
  კასპის რაიონი 52217 15913 280 24 — ( 262 მომხმარებელი ) 68 — (36984/11765 ოჯახი ) 14 — (712/293 ოჯახი ) 13 — (1754/618 ოჯახი ) 41 — (34518/10854 ოჯახი ) 3
  ქ. კასპი 15233 4148 18 1945 2
  ქარელის რაიონი 50422 14 514 579 12 — ( 206 მომხმარებელი ) 75 — (39687/11609 ოჯახი ) 21 — (551/206 ოჯახი ) 11 — (1726/495 ოჯახი ) 43 — (37410/10908 ოჯახი ) 5
  ქ. ქარელი 7185 1865 15 851 0
  დაბა აგარა 3545 1040 358 0 0
  ხაშურის რაიონი 62714 17436 266 6 — ( 53 ოჯახი ) 70 — (24381/7497 ოჯახი ) 23 — (1010/385 ოჯახი ) 15 — (2178/720 ოჯახი ) 32 — (21193/6392 ოჯახი ) 7
  ქ. ხაშური 28560 7463 212 5090 4
  დაბა სურამი 9773 2476 1 0 0
  გორის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  კასპის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ქარელის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]
  ხაშურის რაიონი


  გახსნა

  [_/su_spoiler]