2,472 ნახვა

ხარისხიანი ინტერნეტის ხელმისაწვდომის პრობლემა საქართველოში

1

ინტერნეტი ის პროდუქტია რომელიც ყველასთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და არ შეიძლება ხარისხიანნ ინტერნეტზე ისეთი ტარიფები იყოს დაწესებული რომელსაც უმრავლესობა ვერ გადაიხდის ! ინტერნეტ პროვაიდერს არ უნდა ქონდეს უფლება მოსახლეობა ძარცვონ და ქვეყნის რეალურ განვითარებას ხელი შეუშალონ ! უმრავლესობა ქვეყანაში ხარისხიანი ინტერნეტი ბევრად იაფია და მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია , მათ შორის განვითარებად ქვეყნებშიც ! საქართველოში კი უმრავლესობისთვის არ არის ხარისხიანი ინტერნეტი ხელმისაწვდომი, ეს დასტურდება ტექნოლოგიების მიხედვით ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობით და ფასებით , სამწუხაროდ ინტერნეტ პროვაიდერებს ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ინტერნეტის პაკეტების მიხედვით გასაიდუმლოებული აქვთ და ეს ინფორმაცია საჯარო რომ იყოს ყველასთვის ნათელი გახდებოდა უმრავლესობისთვის ტარიფი დიდ გავლენას რომ ახდენს და მინიმინიმალური პაკეტი რომ აქვთ არჩეული არა იმიტომ რო მათ არ სჭირდებათ სწრაფი ინტერნეტი არამედ უმრავლესობას არ შეუძლია ინტერნეტში 50 ლარი და მეტი გადაიხადოს , რეგიონებში კი უხარისხო DSL ინტერნეტის 8მგბ/წმ მდე სიჩქარეზე 116 ლარი აქვს დაწესებული სილქნეტს, ოპტიკური ინტერნეტი კი მხოლოდ 11 ქალაქშია ხელმისაწვდომი და 11 ქალაქიდან სრულად არცერთი არ არის დაქსელილი , მაგალითად ბათუმში DSL ინტენრეტი მიეწოდება 22832 მომხმარებელს და მხოლოდ 5665 მომხმარებელს მიეწოდება ოპტიკური ინტერნეტი,
ქუთაისშიDSL ინტერნეტი 25397 მომხმარებელს მიეწოდება და მხოლოდ 4051 ს ოპტიკური ინტერნეტი , მხოლოდ 2 ქალაქია სადაც ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა მეტია DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობას და ეს ქალაქებია თბილისი და რუსთავი მაგრამ აქაც პრობლემებია რადგან თბილისში 88165 მომხმარებელს მიეწოდება DSL ინტერნეტი და რუსთავში 3919  მომხმარებელს