2,263 ნახვა

ინტერნეტ პროვაიდერების ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა

ინტერნეტ პროვაიდერების ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით

Caucasus Online 141354
Silknet 54444
ახტელი 1435
ახალი ქსელები 6400
დელტა-ნეტი 1812
ა-ნეტი 3272
სიჯისი 19958
Xnet 124
ჯეონეთი 38
სხვა 27