2,567 ნახვა

ყაზახეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები

web

ყაზახეთში     ინტერნეტ პროვაიდერ  ALMATV  ს მიერ, 

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული

ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები :

 

  1.  5   მგბ/წმ  — 2900 KZT = 27.8551 GEL
  2. 10 მგბ/წმ  — 3500 KZT = 33.6182  GEL
  3. ლოკალის სიჩქარე  1გბ/წმ მდე

————————————————————

ტრაფიკით

  1. 2 მგბ/წ გლობალი და   7 მგბ/წმ ლოკალი + 60   GB ტრაფიკი —   1850 KZT = 17.7696 GEL
  2. 4 მგბ/წ გლობალი და   7 მგბ/წმ ლოკალი + 120 GB ტრაფიკი —   3500 KZT = 33.6182 GEL
  3. 6 მგბ/წ გლობალი და   10  მგბ/წმ ლოკალი + 240 GB ტრაფიკი —3950 KZT = 37.9405 GEL
  4. 10 მგბ/წ გლობალი და 15  მგბ/წმ ლოკალი + 480 GB ტრაფიკი — 5500 KZT =  52.8286 GEL

 

Source : ISP ALMA TV