5,858 ნახვა

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა სოფლებში

97921399[1]
წამოგიდგენთ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობას სოფლების და პროვაიდერების მიხედვით
ჯამში 2014 წლის დეკემბერში 3421 სოფლიდან 81 სოფელში არის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი 8123 მომხმარებელით

მეორე ცხრილში კი ქალაქების და დაბების მიხედვით არსებული მომხმარებელთა რაოდენობა 2014 და 2013 წლის დეკემბრის მონაცემებით
2013 წლის დეკემბერში, არცერთ სოფელში არ ფიქსირდებოდა ოპტიკური ინტერნეტი კომუნიკაციების მარეგულირებლის ინფორმაციით