3,301 ნახვა 9,820 ნახვა
შენიშვნა

ინტერნეტ პროვაიდერების მფლობელები 2014 წლის მდგომარეობით

business

 

 

 

 

 

ინტერნეტ პროვაიდერების და მობილური ოპერატორების მფლობელების მონაცემები 2014 წლის 16 ოქტომბრის მდგომარეობით , ეს არის ოფიციალური მონაცემები მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან

146 კომპანიიდან
1.კავკასუს ონლაინის მფლობელები — გაურკვეველია !
2.სილქნეტის მფლობელები — გაურკვეველია!
3.რკინიგზის ტელეკომის მფლობელები — გაურკვეველია !
4.ახალი ქსელების 46.2380% ს მფლობელი — გაურკვეველია !
5.სი-ჯი-სი ს 26% ს მფლობელები ნაწილობრივ გაურკვეველია
6.შპს მობიტელი (ბილაინი) ს 49% ს მფლობელი გაურკვეველია !
6.შპს სერვისლაინი (i-max)ს 70% წილის მფლობელები გაურკვეველია
7.შპს BLACK SEA TELECOM ს მფლობელები გაურკვეველია

ინტერნეტ და მობილური ოპერატორებს მომხმარებლებლის პირად ინფორმაციებზე მიუწვდებათ ხელი , კომპანიებს აქვთ შესაძლებლობა მოუსმინონ მომხმარებლებს, დაადგინენ ადგილმდებარეობა, წაიკითხონ SMS შეტყობინებები, ნახონ რომელ საიტებზე შედის მომხმარებელი , რამდენხანს რჩერდება და ა.შ
მომხმარებლებმა კი არ იციან კომპანიის რეალური მფლობელებიც კი !
ინტერნეტ პროვაიდერებმა და მობილურმა ოპერატორებმა უნდა:
1. გაამჟღავნონ ბენეფიციარი აქციონერების ვინაობა და მფლობელობის სტრუქტურა საკუთარ ვებ-გვერდებზე გამოაქვეყნონ !
2. აცნობონ მომხმარებლებს იმის შესახებ, თუ რა შემთხვევაში და როგორ აგროვებს, მართავს, ინახავს, იცავს და აზიარებს კომპანია მონაცემებს მომხმარებლების შესახებ ან როდის და რა შემთხვევაში უმჟღავნებს მონაცემებს სხვა კომპანიებს და ხელისუფლებას !

დეტალურად ყველა კომპანიის მფლობელები :
Continue reading

4,255 ნახვა

ინტერაქტიური ციფრული ტელევიზია (IPTV ) ს მოხმარებელთა რაოდენობა საქართველოში

iptv3[1]
IPTV-ციფრული ინტერაქტიური ტელევიზიაა, რომლის სიგნალიც აბონენტს IP ქსელის დახმარებით მიეწოდება. მისი მთავარი უპირატესობა საკაბელო და თანამგზავრულ მაუწყებლობასთან შედარებით ინტერაქტიურობა და სხვადასხვა დამატებითი სერვისების (Video on Demand (VoD), TVoIP, Time Shifted TV, Network Personal Video Recorder, Electronic Program Guide, Near Video on Demand) ფართო არჩევანია, იმდენად რამდენადაც IP პროტოკოლის შესაძლებლობები პროვაიდერ კომპანიას საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, არა მარტო ვიდეომომსახურებები, არამედ დამატებითი სერვისების გაცილებით ფართო პაკეტი შესთავაზოს. ამასთან, იგი Triple Play-ს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ელემენტსაც წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოში საკმაოდ სწრაფად იზრდება აღნიშნული პროდუქტის მომხმარებელთა რიცხვიც.
წარმოგიდგენთ საქართველოში IPTV ს მომხმარებელთა რაოდენობას ქალაქებისა და პროვაიდერების მიხედვით 2013 წლის დეკემბრის მდგომარეობით

IPTV --- 2013

IPTV ს მომხმარებელთა რაოდენობა 2013 წლის დეკემბერში

3,029 ნახვა

საქართველოში შინამეურნეობების და ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ტექნოლოგიების მიხედვით

Internet-Service-providers-in-Sierra-Leone[1]

კიდევ ერთი დეტალური მონაცემები ქალაქებსა და დაბებში ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობის შესახებ. შინამეურნეობების რაოდენობა, Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის და DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა
# კერძო შინამეურნეობების რიცხვი Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა
ქ. თბილისი 311643 2442 189864 88165 18
დაბა წყნეთი 2171 0 0

იმერეთი

კერძო შინამეურნეობების რიცხვი Wi-Fi/Wi-Max ს მომხმარებელთა რაოდენობა ოპტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა DSL ს მომხმარებელთა რაოდენობა Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერის რაოდენობა ოპტიკის პროვაიდერის რაოდენობა DSL ს პროვაიდერის რაოდენობა
ქ. ქუთაისი 54807 86 4051 25397 5 2 3
ქ.ტყიბული 4609 732 2 521 4 1 1
ქ.წყალტუბო 5131 113 4 1967 4 1 1
ქ.ჭიათურა 4241 311 2 1503 2 1 1
ქ.ბაღდათი 1400 94 0 419 3 0 1
ქ.ვანი 1323 52 0 520 2 0 1
ქ.ზესტაფონი 7572 69 5 3726 4 1 3
დაბა შორაპანი 468 54 0 0 2 0 0
ქ.თერჯოლა 1523 409 0 582 5 0 2
ქ.სამტრედია 8384 760 15 2283 5 2 3
დაბა კულაში 555 104 0 0 2 0 0
ქ.საჩხერე 1789 215 0 616 3 0 1
დაბა ხარაგაული 763 0 0 0 0 0 0
ქ.ხონი 3320 152 0 732 3 0 1
სულ 95885 3151 4079 38266 18

Continue reading

5,365 ნახვა

საქართველოში Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებლეთა რაოდენობა და დეტალური მონაცემები

Wi-fi
საქართველოში Wi-Fi/ Wi-Max ს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა

საქართველოში 2014 წლის თებერვლის მდგომარეობით 98 Wi-Fi / Wi-MAX პროვაიდერია , მომხმარებელთა რაოდენობა კი 42 800 ,
დეტალურად რეგიონებში 2002 წლის მონაცემებით ოჯახების რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით , 2014 წლის თებერვლის მონაცემებით Wi-Fi/Wi-Max ს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით , Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერების რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით და სხვა დამატებითი მონაცემები
დეტალურად სპოილერებში არსებული ცხრილები

შინამეურნეობების საერთო რაოდენობა ქალაქებში შინამეურნეობების რაოდენობა დაბაში შინამეურნეობების რაოდენობა სოფლად შინამეურნეობების რაოდენობა Wi-Fi ინტერნეტის საერთო მომხმარებელთა რაოდენობა (ფიზიკური პირები ) ქალაქში Wi-Fi ინტერნეტ მომხმარებლის რაოდენობა დაბებში ინტერნეტ მომხმარებლის რაოდენობა სოფლებში ინტენრეტის მომხმარებელთა რაოდენობა Wi-Fi პროვაიდერის რაოდენობა ქალაქში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა დაბაში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა სოფლებში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა ქალაქის რაოდენობა დაბის რაოდენობა სოფლის რაოდენობა ქალაქის რაოდენობა Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით დაბის რაოდენობა Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით სოფლის რაოდენობა Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით
თბილისი 311643 311643 2442 2442 18
იმერეთი 206489 94099 1786 110604 8589 2934 158 5497 18 18 4 11 11 3 543 11 2 224
გურია 40445 7729 2735 29981 502 77 8 417 7 4 1 5 2 5 186 2 2 26
კახეთი 126173 25231 232 100710 4972 929 0 4043 11 7 0 8 9 1 280 5 0 86
შიდა ქართლი 91370 28027 3516 59827 2929 1054 359 1516 13 9 4 10 4 2 581 4 2 100
ქვემო ქართლი 133215 47062 5326 80827 8470 2319 527 5624 14 5 3 13 7 8 346 6 4 107
აჭარა 91886 38498 6417 46971 4821 2976 558 1287 12 8 5 8 2 7 333 2 3 27
სამცხე-ჯავახეთი 56679 14867 3391 38421 1695 352 97 1246 9 6 3 8 5 7 253 4 5 54
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 126807 46635 2233 77939 5746 4581 60 1105 16 12 2 9 8 2 487 7 1 110
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 17965 2420 547 14998 345 275 0 70 4 2 0 3 3 2 263 3 0 3
მცხეთა-მთიანეთი 37753 4203 3885 29665 2221 357 202 1662 11 5 2 9 2 5 602 1 1 50
დაბა წყნეთი 2171 2171 43 0 0 1
ჯამი 1,242,596 620,414 32,239 589,986 42,752 18,296 1,969 22,487 98 (+ 8 მარტო იურიდული) 0 0 0 54 43 3875 46 20 786

რეგიონებში ინტერნეტ პროვაიდერები და მომხმარებელთა რაოდენობა

თბილისი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
1 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 760
2 შპს INTERMEDIARY 400013748 *** 275
3 შპს ინტერკომი *** 197
4 შპს ალტერნეტი 204524924 www.alternet.ge 181
5 შპს სერვისლაინი (i-max) 202359214 www.i-max.ge 181
6 შპს net4you 454407614 www.net4you.ge 156
7 შპს niknet 406083508 *** 151
8 შპს City Net 400082334 *** 150
9 შპს გეოფლაი 406027623 *** 77
10 შპს სქაი სერვისი-Sky Service 400100699 *** 74
11 შპს სქაიტელეკომი-Skytelecom LTD 404984610 *** 69
12 სს სილქნეტი 204566978 www.silknet.com 51
13 შპს კავკასიის ციფრული ქსელი 202943182 www.cdn.ge 35
14 შპს Airnet აირნეტი 405003561 *** 24
15 შპს ულტრა სერვისი 401945197 www.interneti.ge 22
16 შპს მაქსლინკი 404958499 *** 19
17 შპს თრია-ნეტ 404946680 www.tria-net.ge 17
18 შპს აირკონექტი 400065683 www.airconnect.ge *** 3
სულ 2442

იმერეთი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქ 438724490 *** 1739 92 5 1 86 538 84 1117
2 შპს სკაინეტ 412676509 *** 1676 103 8 95 161 1515
3 შპს აირმაქსი 400034645 www.airmax.ge 887 74 4 1 69 58 1 828
4 შპს FlyNet 212919831 www.flynet.ge 794 30 3 27 99 0 695
5 შპს იმერნეტი 430024911 www.imerneti.ge **** 488 50 3 1 46 49 53 386
6 შპს FlyLink 419617784 *** 403 1 1 0 0 403 0 0
7 ინდ. მეწარმე მირზა აბულაძე 21001020046 *** 402 1 1 0 0 402 0 0
8 შპს ლუკნეტ (LukNet) 404913233 *** 368 38 2 1 35 122 20 226
9 შპს MAXNET 439393390 www.maxnet.ge 364 3 3 0 0 364 0 0
10 ინდ. მეწარმე თეიმურაზ აბულაძე 41001015252 *** 299 7 1 0 6 268 0 31
11 ინდ.მეწარმე ბესიკი წაქაძე (სვირინეტი ) 130073873 www.svirinet.sviri.ge 255 20 2 0 18 2 0 253
12 შპს სამნეტ (samnet) 438724356 *** 240 1 1 0 0 240 0 0
13 შპს აირკონექტი 400065683 www.airconnect.ge *** 205 20 1 0 19 29 0 176
14 შპს რკინიგზის ტელეკომი 202239737 www.grt.ge 162 1 1 0 0 162 0 0
15 შპს ულტრანეტ 421267809 www.ultranet.ge *** 152 8 1 0 7 46 0 106
16 შპს AIR NET 439393540 *** 145 15 1 0 14 31 0 114
17 სს სილქნეტი 204566978 www.silknet.com 12 1 1 0 0 12 0 0
18 შპს NEW NET 438724720 *** 7 1 1 0 0 7 0 0
სულ 8598 2993 158 5447
იმერეთი დეტალურად

იმერეთში ქალაქების და სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში


გახსნა
გადმოწერა

[_/su_spoiler]
გურია

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს ექსპრეს ნეთვორქ 415090608 *** 143 12 0 0 12 0 0 143
2 შპს ლუკნეტ (LukNet) 404913233 *** 90 8 1 0 7 3 0 87
3 შპს მიკრონეტ 204557960 www.micronet.ge 83 7 0 2 5 0 8 75
4 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 68 1 0 0 1 0 0 68
5 შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქ 438724490 *** 47 5 1 0 4 3 0 44
6 შპს გურია-ნეტი 433643667 *** 46 1 1 0 0 46 0 0
7 შპს რკინიგზის ტელეკომი 202239737 www.grt.ge 25 1 1 0 0 25 0 0
სულ 502 77 8 417

გურია დეტალურად

გურიაში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში


გახსნა
გადმოწერა

[_/su_spoiler]
კახეთი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 1542 8 0 0 8 0 0 1542
2 შპს ფრინეტი 431166793 www.freenet.ge 1154 57 3 54 87 0 1067
3 შპს მიკრონეტ 204557960 www.micronet.ge 747 21 0 0 21 0 0 747
4 შპს YOURNET 438108398 *** 402 1 1 0 0 402 0 0
5 შპს სილქნეტი 204566978 www.silknet.com 256 3 3 0 0 256 0 0
6 შპს რეალნეტი 406070512 *** 229 8 1 0 7 18 0 211
7 შპს ლაივ ნეტ 406096120 *** 184 7 0 0 7 0 0 184
8 შპს თელნეტი 431165856 www.telnet.ge *** 130 1 1 0 0 130 0 0
9 შპს ინტერკომი —- **** 123 10 1 0 9 21 0 102
10 შპს Profservice 400052063 *** 123 6 1 0 5 9 0 114
11 შპს NEO.NET 440389606 *** 72 4 0 0 72 0 0 72
სულ 4962 923 0 4039
კახეთი დეტალურად
კახეთში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა
გადმოწერა

[_/su_spoiler]
შიდა ქართლი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს მმ ნეთვორქს (“MM Networks”) 218081867 www.mmnet.ge 773 1 1 0 0 773 0 0
2 შპს ლომისი 2011 417875687 *** 711 60 2 1 57 26 6 679
3 შპს ეარლინკი 417874508 *** 394 23 1 0 22 1 0 393
4 შპს ნეტ სითი 440885295 *** 309 1 0 1 0 0 309 0
5 შპს დანი კომპიუტერსი 243917847 *** 205 1 1 0 0 205 0 0
6 შპს აირკონექტი 400065683 www.airconnect.ge *** 144 10 1 0 9 18 0 126
7 შპს სტარ ნეთვორქსი 440886490 www.star.com.ge 124 8 1 1 6 10 43 71
8 შპს iConnect 415083830 *** 120 13 0 0 13 0 0 120
9 შპს გლობალკომი 218081126 www.globalcom.ge *** 63 13 1 0 12 12 0 51
10 შპს რეალნეტი 406070512 *** 32 5 1 1 3 7 1 24
11 შპს ჯეო ნეტი 416299534 *** 29 3 0 0 3 0 0 29
12 შპს ალტერნეტი 204524924 www.alternet.ge 18 5 1 0 4 2 0 16
13 შპს ინტერკომი *** 6 2 0 0 2 0 0 6
სულ 2928 1054 359 1515
შიდა ქართლი დეტალურად

შიდა ქართლში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში


გახსნა
გადმოწერა

[_/su_spoiler]
ქვემო ქართლი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს ჯენეტ 434158403 *** 1831 1 1 0 0 1831 0 0
2 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 1522 10 1 0 9 22 0 1500
3 შპს მიკრონეტ 204557960 www.micronet.ge 1191 10 0 1 9 0 331 860
4 შპს საქ. ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია (სიჯისი) 204876081 www.cgc.ge 1017 1 0 0 1 0 0 1017
5 შპს საბნეტი 434158608 *** 990 56 3 2 51 275 33 682
6 შპს ზანეტი 426517655 *** 788 21 2 0 19 129 0 659
7 შპს SKYGROUP 404962493 *** 385 21 1 1 19 62 163 160
8 შპს PC&I Networks 426518468 *** 301 8 0 0 8 0 0 301
9 შპს გეო ვლან 426518878 *** 168 1 0 0 1 0 0 168
10 შპს ინტერკომი *** 146 1 0 0 1 0 0 146
11 შპს ჯეო ნეტი 416299534 *** 65 1 0 0 1 0 0 65
12 შპს G-NET 404884675 www.G-net.ge 31 1 0 0 1 0 0 31
13 შპს გეოფლაი 406027623 *** 19 2 0 0 2 0 0 19
14 შპს Profservice 400052063 *** 16 1 0 0 1 0 0 16
სულ 8470 2319 527 5624
ქვემო ქართლი დეტალურად

ქვემო ქართლში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა

გადმოწერა

[_/su_spoiler]
აჭარა

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 2550 4 2 1 1 2234 165 151
2 შპს ექსტრანეტ 445402314 www.extranet.ge 701 6 1 2 5 243 67 391
3 შპს ეარ ლაინი 404893987 *** 425 20 1 1 18 4 5 416
4 შპს NEW-NET 445421696 *** 268 2 0 1 1 0 227 41
5 შპს აირნეტი AIRNET 439861419 *** 220 2 0 0 2 0 0 220
6 შპს ა-ნეტი 404893978 www.a-net.ge 216 1 1 0 0 216 0 0
7 შპს სერვისლაინი 202359214 www.i-max.ge 166 1 1 0 0 166 00 00
8 შპს NSN GRUP 446954635 *** 138 2 1 1 76 0 62
9 შპს მაქსნეტი Max.net 438726112 *** 94 1 0 1 0 0 94 0
10 შპს აჭარანეტ 446754557 *** 35 1 1 0 0 35 0 0
11 შპს ნეტსერვისი NetService 445435315 *** 5 1 0 0 1 0 0 5
12 შპს GOLDNET 446955055 www.gold.net.ge 3 2 1 0 1 2 0 1
სულ 4821 2942 558 1287
აჭარა დეტალურად

აჭარაში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა
გადმოწერა
[_/su_spoiler]
სამცხე-ჯავახეთი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 ინდ.მეწარმე თინა გოზალიშვილი 47001022363 *** 389 18 1 0 17 217 0 172
2 შპს სიმნეტი 424066441 *** 274 5 1 0 4 7 0 267
3 ინდ. მეწარმე გრიგორ ღევენიან 07001003842 *** 257 12 1 0 11 15 0 242
4 შპს ბორჯომულა 426109123 *** 224 9 1 3 5 40 31 153
5 შპს ახალნეტ 438725319 *** 210 6 1 0 5 59 0 151
6 ინდ.მეწარმე რუსლან ინასარიძე 47001004811 *** 162 12 0 1 11 0 3 159
7 ინდ.მეწარმე ნათია კუპატაძე 54001022565 *** 115 7 1 0 6 14 0 101
8 შპს რეალნეტი 406070512 *** 63 1 0 1 0 0 63 0
9 შპს საბნეტი 434158608 *** 1 1 0 0 1 0 0 1
სულ 1695 352 97 1246
სამცხე-ჯავახეთი დეტალურად
სამცხე-ჯავახეთში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა
გადმოწერა
[_/su_spoiler]
სამეგრელო-ზემო სვანეთი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს ორდუნეტ 419984869 *** 1644 1 1 0 0 1644 0 0
2 შპს SKYNET 419985449 *** 1120 1 1 0 0 1120 0 0
3 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 452 1 1 0 0 452 0 0
4 შპს ვესტნეტი 444547368 www.westnet.ge 399 37 2 0 35 49 0 350
5 შპს სკაილაინ 419984814 *** 330 1 1 0 0 330 0 0
6 შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქ 438724490 *** 327 45 2 0 43 38 0 289
7 შპს ექსპრეს ნეთვორქ 415090608 *** 272 1 1 0 0 272 0 0
8 ინდ.მეწარმე ცირა სორდია 19001051183 *** 257 4 1 0 3 221 0 36
9 ინდ. მეწარმე თორნიკე ანთია 51001001580 *** 244 1 1 0 1 244 0 0
10 შპს ჰაილაინი 442260811 *** 203 18 0 1 17 0 48 155
11 შპს lidernet 439862141 *** 150 13 3 0 10 65 0 85
12 შპს Best.net 439861874 *** 117 1 1 0 0 117 0 0
13 შპს პრონეტ PRONET 442260615 *** 92 18 0 1 17 0 12 80
14 შპს მიკრონეტ 204557960 www.micronet.ge 60 1 0 0 1 0 0 60
15 ლუკნეტ (LukNet) 404913233 *** 49 1 0 0 7 0 0 47
16 შპს აი-ეს-პი 405010009 *** 30 2 1 0 1 29 0 1
6 სულ 5746 4581 60 1105
სამეგრელო-ზემო სვანეთი დეტალურად
სამეგრელო-ზემო სვანეთში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა
გადმოწერა
[_/su_spoiler]
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს MAXNET 439393390 www.maxnet.ge 190 2 2 0 0 190 0 0
2 შპს მიკრონეტ 204557960 www.micronet.ge 153 2 1 1 85 0 68
3 შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქ 438724490 *** 1 1 0 0 1 0 0 1
4 შპს საბნეტი 434158608 *** 1 1 0 0 1 0 0 1
5 სულ 345 275 70
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი დეტალურად
რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა
გადმოწერა
[_/su_spoiler]
მცხეთა-მთიანეთი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს G-NET 404884675 www.G-net.ge **** 452 6 0 0 6 0 0 452
2 შპს ინტერკომი —- *** 421 24 1 0 23 33 0 388
3 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 327 1 0 0 1 0 0 327
4 POWERNET 435428672 *** 317 1 1 0 0 317 0 0
5 შპს ეარნეტი —- 259 4 0 1 3 0 184 75
6 შპს იმპულსი 400024978 *** 144 6 0 0 6 0 0 144
7 შპს მაქსლინკი 404958499 *** 118 12 0 1 11 0 18 100
8 ინდ.მეწარმე ნუგზარ ლაფანაშვილი 16001001155 *** 104 10 1 0 9 1 0 103
9 შპს ალტერნეტი 204524924 www.alternet.ge 46 10 1 0 9 3 0 43
10 შპს WIPEX 404949204 www.wipex.ge 20 2 0 0 2 0 0 20
11 შპს სერვისლაინი (i-max) 202359214 www.i-max.ge 3 1 1 0 0 3 0 0
12 სულ 2211 357 202 1652
მცხეთა მთიანეთი დეტალურად
მცხეთა-მთიანეთში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა
გადმოწერა
[_/su_spoiler]

10,302 ნახვა

GE დომენის რეგისტრაციის სტატისტიკური მონაცემები

domainname[1]
.Ge დომენის დეტალურ სტატისტიკურ მონაცემებს სამწუხაროდ კავკასუს ონლაინი ინტერნეტში არ აქვეყნებს , ვდებ 2006 წლამდე არსებულ რეგისტრაციის მონაცემებს რომელიც გამოქვეყნებულია ინტერნეტის განვითარების ჯგუფის მიერ , ეს მონაცემებიც ადასტურებს კავკასუს ონლაინს საკმარისი შემოსავლები რო აქვს .Ge დომენის რეგისტრაციიდან და არსებული შემოსავლები რო არ ხმარდება მომსახურების განვითარებას! შეგახსენებთ სომხეთის დომენური სახელის ონლაინ რეგისტრაცია და მართვა შესაძლებელია!
სომხური დომენური სახელების რეესტრი არის არაკომერციული ორგანიზაცია ”სომხეთის ინტერნეტ საზოგადოება (ISOC AM)” და 16 აკრედიტირებული რეგისტრატორია !
საქართველოში .GE დომენის რეესტრიც და ერთადერთი რეგისტრატორიც კავკასუს ონლაინი არის !

ვეცდები მოვიპოვო .GE დომენის დეტალური მონაცემები და გამოვაქვეყნებ, მანამდე კი დავიწყე სხვა ქვეყნებში არსებული მდგომარეობის შესწავლა და როგორც კი დავასრულებ საინტერესო მონაცემებს დავდებ საიტზე

2013

.GE დომენის რეგისტრაციის სტატისტიკა წლების მიხედვით

Continue reading

3,408 ნახვა

ინტერნეტ პროვაიდერების შემოსავლები და მომხმარებელთა რაოდენობა (Full )

business
წარმოგიდგენთ ინტერნეტ პროვაიდერების მომხმარებელთა რაოდენობას 2014 წლის თებერვლის ჩათვლით ტექნოლოგიის მიხედვით და ინტერნეტ პროვაიდერების საცალო მომსახურებისგან მიღებულ შემოსავლებს 2010 წლიდან 2013 წლამდე

კომპანია

ფიზიკური

იურიდიული

საცალო შემოსავლები

Fiber DSL Wi-Fi/
Wi-Max
HSPA/
EVDO
CDMA Ethernet Fiber DSL Wi-Fi/
Wi-Max
HSPA/
EVDO
CDMA Ethernet 2010 2011 2012 2013 ჯამი
ჯამი 221689 202142 42411 35540 8692 108 10864 11036 2172 4716 168 24 83,623,431 104,761,051 121,211,673 141,013,585 450,609,740
1 სს სილქნეტი 48265 153601 319 112 165 6180 6048 3 110 53 29,812,171 45,589,673 52,357,366 57,848,255 185,607,465
2 შპს კავკასუს ონლაინი 138298 2729 3056 1911 32,183,333 36,571,034 40,139,891 45,463,384 154,357,642
3 შპს მაგთიკომი 35428 8527 4606 115 5,634,227 6,861,181 7,123,087 7,458,288 27,076,783
4 შპს ახალი ქსელები 6341 28717 156 1868 4,060,440 4,809,473 5,630,642 6,588,004 21,088,558
5 შპს ახტელი 1412 13313 23 584 2,505,603 2,940,832 2,866,761 3,025,629 11,338,825
6 სიჯისი 19753 1776 1017 205 182 22 1,226,416 2,032,518 3,023,083 3,740,335 10,022,352
7 შპს ვიტელ ჯორჯია
(მაქსიმალი)
7221 583 1,042,330 1,597,186 2,087,837 2,341,194 7,068,547
8 გაერთიანებული ტელეკომი 3,503,598 3,503,598
9 შპს დელტა-ნეტი 2894 255 39,079 422,893 2,324,274 2,786,246
10 შპს ჯეონეთი 1 38 4 513,836 509,230 428,252 373,878 1,825,196
11 შპს ა-ნეტი 2601 239 216 671 63 29 80,212 557,096 955,368 1,592,676
12 შპს ივერია ქსელი 969 141 382,694 421,897 403,818 358,255 1,566,664
13 შპს მიკრონეტ 2234 24 68,884 254,610 475,782 646,117 1,445,393
14 შპს კავკასიის ციფრული ქსელი 28 35 16 304 230,322 349,919 422,510 432,983 1,435,734
15 შპს სკაინეტ 1676 8 26 23,328 275,596 763,085 1,062,009
16 შპს ალტერნეტი 220 95 164,466 236,238 315,084 302,523 1,018,312
17 სს გლობალ ერთი 7 38 10 103 225,227 243,566 260,513 227,617 956,923
18 შპს სერვისნეტ 463 141 67 268,290 319,399 302,317 890,006
19 ააიპ ასოციაცია გრენა 6 15 18 274,485 207,152 165,095 172,211 818,944
20 შპს ჯენეტ 1831 26 41,818 226,517 419,589 687,924
21 შპს Skynet 39 39,681 193,227 436,048 668,995
22 შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქ 4 2118 17 30,955 239,756 362,097 632,807
23 ვანექსი 609,264 609,264
24 შპს ფასტ ნეტ 433 34 39,305 103,340 238,189 201,125 581,959
25 შპს სერვისლაინი 350 12 133,774 158,680 145,285 125,134 562,873
26 შპს ეარნეტი 259 31 15,745 98,885 166,987 247,812 529,429
27 შპს ინტელკომ ჯგუფი 151,745 159,501 35,062 178,629 524,936
28 შპს რკინიგზის ტელეკომი 261 187 20 14 114,334 126,308 116,883 138,045 495,570
29 შპს ორდუნეტ 1644 19 155,636 339,104 494,740
30 შპს გლობალკომი 832 63 2 18 12,610 29,170 30,593 379,276 451,649
31 შპს G-NET 12 483 13 1 15,537 196,707 172,916 385,160
32 შპს მმ ნეთვორქს (“MM Networks”) 773 42 16,845 63,415 120,778 176,000 377,038
33 შპს ექსტრანეტ 701 7 1,470 108,330 210,775 320,575
34 შპს ზანეტი 788 11 2,075 49,062 113,255 151,169 315,561
35 შპს FlyNet 794 20 2,610 16,065 86,900 186,503 292,078
36 შპს ფრინეტი 1168 2 26 16,520 87,955 177,655 282,130
37 ინდ. მეწარმე
თორნიკე ანთია
244 4 50,090 116,494 114,277 280,861
38 შპს ინტერკომი 896 19 72,964 196,004 268,968
39 შპს ბოლნისის ახალი ქსელები 271 1 6 25,548 38,589 61,919 86,541 212,597
40 შპს ვებკომი 78,363 77,400 49,879 205,642
41 შპს იმერნეტი 498 5 11,724 90,504 101,975 204,203
42 შპს ნატექსი 45 27,989 72,185 101,888 202,062
43 შპს ვესტნეტი 401 18 16,185 70,887 96,209 183,281
44 შპს ლომისი 2011 711 26 11,898 56,860 112,158 180,916
45 შპს საბნეტი 994 18 41,029 139,008 180,036
46 სამეცნიერო-ტექნიკური
ასოციაცია “ინტეროპტიკა”
257 8 17,083 27,781 39,864 72,249 156,976
47 შპს ნეტ სითი 309 2 3,405 67,335 82,559 153,299
48 შპს სკაილაინ 330 16 32,665 114,965 147,630
49 შპს ეარ ლაინი 426 9 13,614 49,119 82,681 145,414
50 შპს აირმაქსი 887 17 23,852 115,835 139,687
51 შპს ულტრანეტ 152 3 760 43,140 91,565 135,465
52 შპს ეარლინკი 394 3 13,337 42,569 76,392 132,298
53 ინდ.მეწარმე
ბესიკი წაქაძე
254 9 3,918 47,775 71,718 123,412
54 შპს ლუკნეტ (LukNet) 507 6 0 31,282 91,462 122,744
55 შპს ცირა სორდია 257 4 45,700 66,614 112,314
56 შპს სისტემ ნეტ 2 5 69,664 13,007 49 25,128 107,848
57 შპს YOURNET 402 105,876 105,876
58 ინდ.მეწარმე
ოლეგი უგრეხელიძე
432 21,120 83,641 104,761
59 შპს სამნეტ (samnet) 240 1 3 13,101 42,992 48,437 104,530
60 შპს სიმნეტი 274 13 41,912 61,464 103,376
61 PC&I Networks 301 3 1,865 32,839 65,470 100,173
62 SKYGROUP 385 3 5,976 92,033 98,009
63 ინდ.მეწარმე
თინა გოზალიშვილი
389 2 5,905 29,946 61,366 97,217
64 Alpha Telecom 50,630 41,665 0 92,295
65 შპს დელტა კომმი 2 74,205 11,592 85,797
66 შპს გეოფლაი 96 4 570 34,000 44,495 79,065
67 შპს Xnet 124 3 17,688 61,275 78,963
68 შპს იმპულსი 144 4 2,061 26,336 47,133 75,530
69 შპს POWERNET 317 1 0 72,566 72,566
70 შპს თელნეტი 130 600 31,575 20,095 19,497 71,767
71 ინდ.მეწარმე ნათია კუპატაძე 115 12,893 34,888 21,460 69,241
72 შპს MAXNET 554 3 64,794 64,794
73 შპს ბორჯომულა 224 1 80 20,015 41,175 61,270
74 შპს FlyLink 403 9 61,195 61,195
75 შპს გეო ვლან 168 2 11,490 49,200 60,690
76 შპს INTERMEDIARY 275 7,150 15,220 37,930 60,300
77 შპს აირკონექტი 352 6 804 56,469 57,273
78 შპს მირზა აბულაძე 402 57,020 57,020
79 შპს ახალნეტ 210 53,887 53,887
80 შპს GeNet ჯინეტი 179 3 6,817 46,557 53,374
81 შპს ჯეო ნეტი 94 16,600 24,980 41,580
82 შპს რეალნეტი 324 2 4,920 36,359 41,279
83 შპს Georgianairlink 36 40,438 40,438
84 ლუნეტი 20,749 19,001 0 39,750
85 შპს iConnect 120 0 6,935 31,536 38,471
86 ინდ.მეწარმე
თეიმურაზი აბულაძე
299 6,010 32,443 38,453
87 შპს აირნეტი AIRNET 220 2,284 33,494 35,778
88 შპს ულტრა სერვისი 22 78 1 2 5,924 9,450 6,399 13,393 35,166
89 შპს ვიფინეტი wifinet 82 5 12,770 20,750 33,520
90 შპს BOATEXPRESS 32,403 32,403
91 შპს Profservice 139 1 30,029 30,029
92 ინდ.მეწარმე
იური სარჯველაძე
1 52 2 4 27,308 27,308
93 შპს GOLDNET 3 23,030 23,030
94 შპს დანი კომპიუტერსი 205 0 3,520 18,620 22,140
95 შპს NSN GRUP 138 22,069 22,069
96 შპს თრია-ნეტ 17 2 3,120 18,360 21,480
97 შპს best.net 117 21,010 21,010
98 ინდ.მეწარმე
რუსლან ინასარიძე
162 6,200 14,160 20,360
99 შპს NEW-NET 268 19,995 19,995
100 City Net 149 1 19,647 19,647
101 გრიგორ ღევენიან 257 1 19,563 19,563
102 შპს NEW NET 7 8 4,950 13,747 18,697
103 lშპს idernet 150 4 12,711 12,711
104 შპს ლაივ ნეტ 174 1 11,574 11,574
105 ინდ. მეწარმე
ნუგზარ ლაფანაშვილი
104 4 11,370 11,370
106 შპს AIR NET 145 5 10,697 10,697
107 შპს net4you 156 1 10,516 10,516
108 შპს NEO.NET 72 9,850 9,850
109 შპს სტარ ნეთვორქსი 124 8,970 8,970
110 შპს ინფორმაციული ტექნოლოგიების
კონსულტაცია და
მომსახურება
2 1,216 1,568 3,293 2,225 8,300
111 შპს პრონეტ PRONET 92 3 8,185 8,185
112 შპს მაქსლინკი 137 2 8,040 8,040
113 შპს niknet 151 7,770 7,770
114 შპს SKY FI 5 2 6,777 6,777
115 შპს სქაიტელეკომი-Skytelecom LTD 69 6,483 6,483
116 შპს WIPEX 20 259 5,030 5,289
117 შპს BLACK SEA TELECOM 6 1,128 918 1,224 1,224 4,494
118 შპს ჰაილაინი 203 1 3,100 3,100
119 შპს აჭარანეტ 35 2 2,080 2,080
120 შპს G-Connect 1 6 2,024 2,024
121 შპს დამოუკიდებელი
ტელეკომპანია მეგა-ტვ
53 1,606 1,606
122 შპს Airnet აირნეტი 24 1,055 1,055
123 შპს icom აიქომი 17 1 1,038 1,038
124 შპს ბლექსინეტ 967 967
125 სქაი სერვისი-Sky Service 74 690 690
126 შპს მაქსნეტი Max.net 94 483 483
127 შპს აი-ეს-პი 30 3 60 60
128 შპს გრიინეტი Ltd Greenet 525 19
129 შპს გურია-ნეტი 24 29
130 შპს პროლაინი 1 14
131 შპს ლაინ ნეტი 87
132 შპს ჯეო-ტივი 54
133 შპს ექსპრეს ნეთვორქ 415 16
134 შპს ნეტსერვისი NetService 23

2,273 ნახვა 13,983 ნახვა

უკაბელო Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებლეთა რაოდენობა საქართველოში

Wi-fi2014 წლის  თებერვლის მდგომარეობით საქართველოში  უკაბელო Wi-Fi / Wi-MAX ტექნოლოგიით 98 ინტერნეტ პროვაიდერი 42 800 მომხმარებელს აწვდის ინტერნეტს, საკმაოდ დიდ ნაწილს სამწუხაროდ საიტიც კი არ აქვს მათი მომსახურება რო შევისწავლო, იმედია მოვახერხებ და არსებული პროვაიდერების მიერ მომხარებლისთვის შეთავაზებულ ინტერნეტის სიჩქარეს და ფასებს დავადგენ.
ახლა კი იხილეთ ცხრილი პროვაიდერების მომხმარებელთა რაოდენობის შესახებ და პროვაიდერების მომხმარებლების მიხედვით ქალაქებისა და სოფლების რაოდენობა , უახლოეს მომავალში კიდევ დავუბრუნდები ამ მიმართულებას და დეტალურად მონაცემებს წარმოვადგენ და სავარაუდოდ მალე პირველ ციფრულ რუკას წარმოვადგენ სადაც დატანილი იქნება მონაცემები ყველა ქალაქსა და სოფელში არსებული ინტერნეტ მომხმარებლების რაოდენობის შესახებ , ინტერნეტ პროვაიდერების რაოდენობა, მოსახლეობის რაოდენობა , შინამეურნეობების რაოდენობა და შესაძლოა მოხერხდეს ოპტიკის და DSL ქსელის დატანა ქუჩების მიხედვით და ა.შ . ციფრული რუკით შესაძლებელი იქნება დეტალური ანალიზის გაკეთება .

Continue reading

4,320 ნახვა

ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა საქართველოში

4

2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით Fiber-Optic  ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქების და ინტერნეტ პროვაიდერების მიხედვით

DSl ინტერნეტისგან განსხვაბით  ოპტიკურ ინტერნეტი  54 ქალაქიდან  ძირითადად 11 ქალაქშია და 228 747  მომხმარებელია   ,  26 ქალაქის საერთოდ მომხმარებელთა რაოდენობა კი 117  არის,  26 ქალაქიდან ყველაზე მეტი გარდაბანშია 17 მომხმარებელით 

 

1.ქალაქების მიხედვით  ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 

ქალაქი  რაოდენობა 
თბილისი 189864
რუსთავი 24786
ბათუმი 5665
ქუთაისი 4051
გორი 1803
თელავი 670
ფოთი 525
ქობულეთი 487
ახალციხე 397
საგარეჯო 372
გურჯაანი 127
გარდაბანი  17
სხვა 25  ქალაქის საერთო რაოდენობა   100

2.კომპანიების მიხედვით  მომხმარებელთა პროცენტული რაოდენობა

  Continue reading

2,837 ნახვა

DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქების და პროვაიდერების მიხედვით

1
2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქების და ინტერნეტ პროვაიდერების მიხედვით

 

სილქნეტი 74.75%
კავკასუს ონლაინი 2.20%
ახალი ქსელები 14.53%
ახტელი 6.60%
სი-ჯი-სი 0.93%
გლობალ-ერთი 0.07%
ა-ნეტი 0.14%
ივერია ქსელი 0.53%
რკინიგზის ტელეკომი 0.13%
სერვისნეტ 0.10%
სხვა 0.01%

სილქნეტი 51 ქალაქიდან 35 ქალაქში DSL ინტერნეტის ერთადერთი მიმწოდებელი პროვაიდერია ,  დარჩენილი 16 ქალაქიდან

8 ქალაქში ბაზრის 90% ზე მეტი უკავია
8 ქალაქში ბაზრის 50 დან 90% მდე ,
3 ქალაქში 35 დან 45 % მდე

Continue reading

2,677 ნახვა

ინტერნეტი ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს — მარკ ცუკერბერგი

5

 

 

 

 

 

 

მსოფლიოს ყველაზე დიდი სოციალური ქსელის Facebook-ის შემქმნელი მარკ ცუკერბერგი აცხადებს, რომ ინტერნეტი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სერვისია და მასზე წვდომა მსოფლიოს აბსოლუტურად ყველა მოსახლეს უნდა ჰქონდეს. ის ისეთივე იოლად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის, როგორც სასწრაფო დახმარების ტელეფონით გამოძახება.

ცუკერბერგმა თავის ხედვაზეც ისაუბრა, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს გეგმა. ამჟამად მსოფლიოს მხოლოდ ერთ მესამედს აქვს ინტერნეტზე წვდომა. დანარჩენი შემთხვევაში კი ორი მიზეზია: Continue reading