5,246 ნახვა

ინტერნეტ პროვაიდერების შემოსავლები ორგანიზაციებისგან 2010-2016

1

წარმოგიდგენთ 2010-2016 წლებში ინტერნეტ პროვაიდერების ორგანიზაციებისგან მიღებულ შემოსავლებს (დღგ-ს გარეშე) პროვაიდერების მიხედვით (ყველა ტექნოლოგია)

———————————————————————————————————
———————————————————————————————————

2010 წელი — 33 პროვაიდერი – შემოსავალი – 18 908 222 ლარი
2011 წელი — 49 პროვაიდერი – შემოსავალი – 24 652 642 ლარი
2012 წელი — 76 პროვაიდერი – შემოსავალი – 29 251 161 ლარი
2013 წელი — 106 პროვაიდერი – შემოსავალი – 33 600 420 ლარი
2014 წელი — 126 პროვაიდერი – შემოსავალი – 40 805 204 ლარი
2015 წელი — 145 პროვაიდერი – შემოსავალი – 45 142 996 ლარი
2016 წელი — 147 პროვაიდერი – შემოსავალი – 48 083 968 ლარი

2010-2016 წელი — 188 პროვაიდერის ჯამური შემოსავალი 240 444 615 ლარი

———————————————————————————————————

მაგთის და კავკასუსის 2016 წლის შემოსავალი საერთოა

ორგანიზაციებისგან შემოსავლები 2010-2016

ინტერნეტ პროვაიდერების შემოსავლები ორგანიზაციებისგან 2010-2016 წლებში დღგ-ს გარეშე