3,230 ნახვა

ინტერნეტ პროვაიდერების მიერ გაყიდული საბითუმო ინტერნეტის მოცულობა და მიღებული შემოსავლები

2
წარმოგიდგენთ გლობალის შემომტანი პროვაიდერების მიერ ადგილობრივ და უცხოური პროვაიდერებისთვის მიყიდულ ინტერნეტის მოცულობას 2013 წლიდან 2014 წლის ივნისის ჩათვლით თვეების მიხედვით და მიღებულ შემოსავლებს
აქ წარმოდგენილი და დამატებით სხვა მონაცემებით აუცილებელია პროვაიდერებს დაუწესდეთ საბითუმო ინტერნეტზე ზედა ზღვრული ტარიფი რადგან კომპანიებს ბევრად იაფი უჯდებათ ყველა ხარჯის ჩათვლით და სხვა ქვეყნის ინტერნეტ პროვაიდერებს ბევრად იაფად აწვდიან საბითუმო ინტერნეტს და ამას ერთადერთი ახსნა აქვს , არ უნდათ პატარა პროვაიდერები განვითარდნენ , არ უნდათ განსაკუთრებით რეგიონებში შემცირდეს ინტერნეტის ფასები და გაიზარდოს ინტერნეტის სიჩქარე !
გლობალური ინტერნეტის შემსყიდველი კომპანიების მიერ , ადგილობრივი პროვაიდერებისთვის მიყიდული ინტერნეტის მოცულა და მიღებული შემოსავლები

კავკასუს ონლაინი

სილქნეტი

ოპტიკურ ბოჭკოვანი
ტელეკომუნიკაციის
ქსელი- ფოპტნეტი

დელტა კომმი

გაყიდული გლობალური
ინტერნეტის მოცულობა Mb/S
გაყიდული გლობალური
ინტენრეტისგან
მიღებული შემოსავლები

მოცულობა

შემოსავლები

მოცულობა შემოსავლები მოცულობა შემოსავლები
გლობალი ლოკალი გლობალი ლოკალი გლობალი ლოკალი გლობალი ლოკალი გლობალი გლობალი გლობალი გლობალი
იან.13 2,625 318 126255 37520 1,070 1,152 68675 7950 15,000 465617 800 135973
თებ.13 2,625 315 127936 40386 1,225 146 70169 7375 15,000 464577 800 124942
მარ.13 2,625 315 128096 40386 1,276 1,106 75119 7375 15,000 465701 800 126869
აპრ.13 2,625 315 127819 40386 1,053 1,106 75823 7375 15,000 562391 800 136848
მაის.13 2,625 315 92642 40386 1,082 1,106 76266 7375 15,000 559086 800 140502
ივნ.13 1,850 48533 1,043 46 77588 1782 15,000 563481 800 139103
ივლ.13 1,850 48569 1,459 246 76865 4625 15,000 566036 900 187695
აგვ.13 5,650 104549 1,110 246 74922 7290 15,000 567024 900 205372
სექ.13 650 29818 1,131 246 74352 7290 15,000 529405 900 211851
ოქტ.13 650 29898 1,276 200 75738 5508 15,000 463931 900 222379
ნოემ.13 700 28702 1,679 200 80048 5508 15,000 475052 900 244348
დეკ.13 950 38848 1,860 246 88704 7290 15,000 487528 900 252921
იან.14 950 38848 1,635 246 93176 7291 15,000 425129 900 259778
თებ.14 950 40762 1,657 796 84140 19173 15,000 471879 900 259778
მარ.14 1,250 46229 1,657 846 80971 17896 15,000 478143 1,500 270277
აპრ.14 2,500 92458 1,642 365 86133 10620 20,000 478413 1,500 279449
მაის.14 1,250 46229 2,028 421 88472 12360 20,000 478413 1,500 293598
ივნ.14 1,250 46229 2,578 270 98417 10414 20,000 477657 1,500 301973
ჯამი 33,575 1,578 1242420 199064 26,461 8,999 1445578 154497 285,000 8979463 18,000 3793656


გლობალური ინტერნეტის გადამყიდავი კომპანიების მიერ ,
სხვა პროვაიდერებისთვის მიყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულა და მიღებული შემოსავლები

Profservice

აირმაქსი

კავკასიის ციფრული ქსელი

მიკრონეტი

რკინიგზის ტელეკომი

სიმნეტი

ჯეო ნეტი

გაყიდული გლობალური
ინტერნეტის მოცულობა Mb/S
გაყიდული გლობალური
ინტენრეტისგან მიღებული შემოსავლები
მოცულობა Mb/s შემოსავლები მოცულობა Mb/s შემოსავლები მოცულობა Mb/s შემოსავლები მოცულობა Mb/s შემოსავლები მოცულობა Mb/s შემოსავლები მოცულობა Mb/s შემოსავლები
იან.13 40 1695 159 11525 6 254
თებ.13 50 2119 129 10881 6 255 6 400
მარ.13 24 1416 50 2119 129 8949 6 255 6 400
აპრ.13 30 1780 50 2119 129 8949 6 255 12 800
მაის.13 30 1780 50 2119 129 8949 6 255 6 400
ივნ.13 30 1780 50 2119 169 10747 6 255 6 400
ივლ.13 30 1780 50 2119 65 4703 6 255 6 400
აგვ.13 30 1780 50 2119 50 3941 6 255 6 400
სექ.13 30 1780 50 2119 45 3432 6 255 6 400
ოქტ.13 30 1780 50 2119 45 3432 6 255 6 400
ნოემ.13 30 1780 50 2119 45 3432 6 255 6 400
დეკ.13 35 1950 40 2373 50 2119 45 3432 6 255 6 400
იან.14 30 1025 12 694 40 2373 50 2966 45 3432 9 423 6 400
თებ.14 35 1375 12 946 40 2373 50 2966 50 3814 9 423 6 400
მარ.14 35 1375 12 946 40 2373 50 2966 50 3814 6 450
აპრ.14 35 1375 12 946 40 2373 50 2966 50 3814 6 450
ჯამი 170 Mb/s 7100 48 Mb/s 3532 464 Mb/s 27521 790 Mb/s 36868 1,334 MB/s 97246 90 Mb/s 3905 96 Mb/s 6500

გლობალური ინტერნეტის შემსყიდველი კომპანიების მიერ , სხვა ქვეყნის პროვაიდერებისთვის მიყიდული ინტერნეტის მოცულა და მიღებული შემოსავლები

კავკასუს ონალინი

სილქნეტი

დელტა კომმი

გაყიდული გლობალური
ინტერნეტის მოცულობა Mb/s
გაყიდული გლობალური
ინტენრეტისგან
მიღებული შემოსავლები
მოცულობა შემოსავლები მოცულობა შემოსავლები
იან.13 35,000 566831 3,000 54694
თებ.13 75,050 1014628 3,000 44650
მარ.13 35,050 561545 3,000 44758
აპრ.13 35,050 560683 3,000 44572
მაის.13 39,610 586776 10,000 159928
ივნ.13 60,110 1098657 10,000 160884
ივლ.13 60,110 1057898 10,000 187646
აგვ.13 60,110 1032503 13,000 233441
სექ.13 60,110 1069883 10,000 196399
ოქტ.13 60,110 1079926 10,000 197143
ნოემ.13 60,110 1094098 13,500 197709
დეკ.13 60,595 1121462 16,000 215301
იან.14 58,295 1151553 26,000 267285 3000 15254
თებ.14 58,810 1130614 26,000 373868 3000 53375
მარ.14 58,810 1129452 26,000 421196 3000 53320
აპრ.14 117,620 2647114 26,000 426787 3000 63752
მაის.14 59,255 1328284 26,000 427029 3000 63799
ივნ.14 145,415 1166362 26,000 426353 3000 53073
ჯამი 1139,220 19,398,269 260,500 4,079,643 18,000 302,573