2,490 ნახვა

სერბეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები

int

სერბეთში     ინტერნეტ პროვაიდერ  RADIJUS VEKTOR  ს მიერ, 

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული

ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები :

 

  1. 4       მგბ/წმ   —- 890    RSD = 18.3833 GEL
  2. 8       მგბ/წმ   —- 1190  RSD = 24.5800 GEL
  3. 20    მგბ/წმ   —- 1590   RSD = 32.8422 GEL
  4. 50    მგბ/წმ   —- 2490   RSD = 51.4321 GEL
  5. 100 მგბ/წმ   —- 4990   RSD = 103.071 GEL

 

Source : ISP  RADIJUS VEKTOR