2,279 ნახვა

ესტონეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები

4

ესტონეთში  ინტერნეტ პროვაიდერ Starman ს მიერ,

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები

  1. 200 მგბ/წმ — —- 25.99 € =  62.6725 GEL
  2. 60   მგბ/წმ — —–19.99 € =  48.2030 GEL
  3. 10   მგბ/წმ — —– 15.99 € = 38.5584 GEL
  4. 2      მგბ/წმ — —–   9.99 € = 24.0884 GEL
  • +
  • 5. 200 მგბ/წმ + IPTV 70 არხი + 12 HD —-  39.98 € = 96.4018 GEL
  • 6. IPTV – 20 არხით –  1.99 € —
  • 7 .IPTV – 40 არხით –  4.99 €
  • 8. IPTV –  70 არხით – 8.90 €

————————————————————

Internet Speed and Price In Estonia

Continue reading