2, 000 ნახვა

რუმინეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები (2 )

რუმინეთში ინტერნეტ პროვაიდერ MITnet ის  მიერ ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები

  1. 1000 მგბ/წმ – 100  RON = 54.9848 GEL
  2. 100   მგბ/წმ –  40   RON = 21.9939 GEL
  3. 50     მგბ/წმ –  27   RON = 14.8459 GEL

———————————————–

Continue reading