2, 281 ნახვა

DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქების და პროვაიდერების მიხედვით

1
2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით DSL ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქების და ინტერნეტ პროვაიდერების მიხედვით

 

სილქნეტი 74.75%
კავკასუს ონლაინი 2.20%
ახალი ქსელები 14.53%
ახტელი 6.60%
სი-ჯი-სი 0.93%
გლობალ-ერთი 0.07%
ა-ნეტი 0.14%
ივერია ქსელი 0.53%
რკინიგზის ტელეკომი 0.13%
სერვისნეტ 0.10%
სხვა 0.01%

სილქნეტი 51 ქალაქიდან 35 ქალაქში DSL ინტერნეტის ერთადერთი მიმწოდებელი პროვაიდერია ,  დარჩენილი 16 ქალაქიდან

8 ქალაქში ბაზრის 90% ზე მეტი უკავია
8 ქალაქში ბაზრის 50 დან 90% მდე ,
3 ქალაქში 35 დან 45 % მდე

ქალაქი მომხმარებელთა პროცენტული რაოდენობა
გორი 99.39%
ოზურგეთი 97.58%
ბათუმი 96.88%
კასპი 95.27%
სამტრედია 89.14%
ფოთი 81.29%
ზესტაფონი 70.13%
თბილისი 67.62%
ზუგდიდი 58.71%
რუსთავი 44.28%
თერჯოლა 41.24%
ქუთაისი 34.96%

კავკასუს ონლაინს ფაქტობრივად მხოლოდ 5 ქალაქში ყავს DSL ინტერნეტის მომხმარებელი

ქალაქი მომხმარებელთა პროცენტული რაოდენობა
რუსთავი 5.72%
თბილისი 3.73%
ქუთაისი 2.55%
ბათუმი 1.80%
გორი 0.61%

ახალი ქსელები  7 ქალაქში აწვდის DSL ინტერნეტს

ქალაქი მომხმარებელთა პროცენტული რაოდენობა
ქუთაისი 62.49%
თერჯოლა 58.76%
ზესტაფონი 29.84%
ზუგდიდი 20.16%
ფოთი 18.59%
თბილისი 12.46%
კასპი 4.73%

ახალი ქსელების საკუთრებაში არსებული ახტელი მხოლოდ თბილისში არის DSL ინტერნეტის მიმწოდებელი და  ბაზრის 15,76% უკავია,  ახალი ქსელების შვილობილი კომპანია ივერია ქსელი მხოლოდ ზუგდიდში არის და ბაზრის 21.7% უკავია,  ახალი ქსელების კიდევ ერთი  შვილობილი კომპანია სი-ჯი-სი ს  რუსთავში ბაზრის 50% უკავია

 

დეტალური ცხრილი