1, 995 ნახვა

ესტონეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები

4

ესტონეთში  ინტერნეტ პროვაიდერ Starman ს მიერ,

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები

 1. 200 მგბ/წმ — —- 25.99 € =  62.6725 GEL
 2. 60   მგბ/წმ — —–19.99 € =  48.2030 GEL
 3. 10   მგბ/წმ — —– 15.99 € = 38.5584 GEL
 4. 2      მგბ/წმ — —–   9.99 € = 24.0884 GEL
 • +
 • 5. 200 მგბ/წმ + IPTV 70 არხი + 12 HD —-  39.98 € = 96.4018 GEL
 • 6. IPTV – 20 არხით –  1.99 € —
 • 7 .IPTV – 40 არხით –  4.99 €
 • 8. IPTV –  70 არხით – 8.90 €

————————————————————

Internet Speed and Price In Estonia

 

 1. 200 mbps — —- 25.99 €
 2. 60   mbps — —–19.99 €
 3. 10   mbps — —– 15.99 €
 4. 2      mbps — —–   9.99 €
 • +
 • 5. 200 mbps  + IPTV  70 Chanel + 12 HD —-  39.98 €
 • 6. IPTV – 20 Chanel –  1.99 € —
 • 7 .IPTV – 40 Chanel –  4.99 €
 • 8. IPTV –  70 Chanel  – 8.90 €

 

Source : ISP Starman.ee