2,560 ნახვა

ესტონეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები (2 )

internet

ესტონეთში  ინტერნეტ პროვაიდერ Uus Prorgram  ს მიერ,

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები :

 

  1. 10 მგბ/წმ ** —-   7 ევრო –
  2. 20 მგბ/წმ ** —-   9 ევრო
  3. 30 მგბ/წმ ** —-  10 ევრო
  4. 60 მგბ/წმ ** —-  14 ევრო
  5. 100 მგბ/წმ    —-  19 ევრო
  6. 150 მგბ/წმ    —-  25 ევრო
  7. 200 მგბ/წმ    —-  32 ევრო

** ღამით სიჩქარე დამატებით    10 მგბ/წმ

** 10 , 20, 30, 60 მგბ/წმ იანი პაკეტების ლოკალური სიჩქარე 100 მგბ/წმ

 

Source : ISP Uus Program