2,069 ნახვა

ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ინტერნეტ პროვაიდერების  ,  ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები

”სილქნეტი” – ს ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები 
ინტერნეტის გლობალურ  რესურსთან დაშვებისათვის მოთხოვნილი გამტარუნარიანობის  სიმძლავრის მოცულობა გამოხატული მბ/წმ ერთეულში ინტერნეტის გლობალურ
რესურსთან 1 მგბ/წმ
გამტარუნარიანობის
სიმძლავრით დაშვების
საფასური,  დღგ-ს ჩათვლით (აშშ-დოლარი)
1- 5 72.73
5- 10 64.90
10 – 25 60.61
25- 50 48.48
50- 100 36.36
100 – 250 33.33
250 – 500 24.10
500 – 1000 23.03
1000 და მეტი 21.21
”კავკასუს ონლაინის” – ს ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები 
ინტერნეტის გლობალურ  რესურსთან დაშვებისათვის მოთხოვნილი გამტარუნარიანობის  სიმძლავრის მოცულობა გამოხატული მბ/წმ ერთეულში ინტერნეტის გლობალურ
რესურსთან 1 მბ/წმ
გამტარუნარიანობის
სიმძლავრით დაშვების
საფასური ლარში დღგ-ს
ჩათვლით
1– 10 120
11– 25 100
26– 50 80
51– 100 60
101 –150 55
151 — 200 50
201 — 500 45
501 — 1000 43
1001 – 5000 40
5001 – 10 000 35
”სისტემ ნეტ” -ის  ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაშვების ტარიფები
ინტერნეტის გლობალურ  რესურსთან დაშვებისათვის მოთხოვნილი გამტარუნარიანობის  სიმძლავრის მოცულობა გამოხატული მბ/წმ ერთეულში ინტერნეტის გლობალურ
რესურსთან 1 მბ/წმ
გამტარუნარიანობის
სიმძლავრით დაშვების
საფასური ,  არ შეიცავს დღგ-ს(აშშ-დოლარი )
1- 10 34.09
10- 20 32.78
20 – 50 31.47
50 – 100 30.16
100 – 500 28.85
500 – 1000 28.06
1000 – 2000 27.54
2000 – 5000 24.78
5000 – 10 000 20.52
10 000 და  მეტი 17.10

წყარო : GNCC