2,844 ნახვა

საქართველოს საჯარო სკოლებში ინტერნეტის სიჩქარე

4_899048561[1]

  • დღეის მდგომარეობით ინტერნეტი მიეწოდება ყველა საჯარო სკოლას
  • სსიპ  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა სკოლებთან კავშირს უზრუნველყოფს ორი პროვაიდერის – შპს ,,მაგთიკომისა” და შპს ,,დელტა კომმის მეშვეობით:
  • შპს ,,დელტა კომმი ” 553 საჯარო სკოლასთან კავშირს ახორციელებს  ოპტიკური არხებით, სკოლის კავშირის სიჩქარე შეადგენს 50 მგბ/წმ-მდე 
  • შპს ,,მაგთიკომი” – 1512 საჯარო სკოლასთან EVDO ტექნოლოგიით,19 საჯარო სკოლასთან – სატელიტით. შპს ,,მაგთიკომით” ჩართული სკოლების სიჩქარეა :
  1. 256  კბ/წმ-მდე  — 632  სკოლა
  2. 512 კბ/წმ-მდე   — 737 სკოლა
  3. 1    მგბ/წმ -მდე — 162 სკოლა
  4. 50  მგბ/წმ-მდე  — 553 სკოლა  ( დელტა კომმი )

სკოლების ინტერნეტით უზრუნველყოფისათვის, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ ინტერნეტ პროვაიდერებისათვის ყოველთვიურად გადახდილი  თანხები:

სკოლების რაოდენობა თითოეულ  წერტილზე ინტერნეტის სიჩქარე თითოეულ წერტილზე მომსახურების ყოველთვიური გადასახადი,დღგ-ს ჩათვლით ყოველთვიურად ყველა სკოლისთვის გადახდილი თანხა (ათასი ლარი ) ინტერნეტ პროვაიდერი
632 256 კბ/წმ-მდე 138.10 ლარი 87279.2 შპს „მაგთიკომი“
737 512 კბ/წმ-მდე 163.90 ლარი 142904.3 შპს „მაგთიკომი“
162 1   მგბ/წმ-მდე 196.60 ლარი 31849.2 შპს „მაგთიკომი“
553 50 მგბ/წმ-მდე 188.80 ლარი 104406.4 შპს „დელტა კომმი“

საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის ინტერნეტის უზრუნველყოფისთვის  ყოველთვიურად სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან გადახდილი თანხა 366 439 ლარი  ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადახდილი თანხა 4  397 269 ლარი საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის სია და სკოლებში ინტერნეტი ტექნოლოგიების მიხედვით 

გადმოწერა