2,600 ნახვა

სერბეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები (4)

 

internet

სერბეთში     ინტერნეტ პროვაიდერ  POŠTANET  ს მიერ, 

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული

ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები :

 

ADSL

  1. 2   მგბ/წმ  —  1020 RSD = 21.0631 GEL
  2. 5    მგბ/წმ —  1440 RSD = 29.7361 GEL
  3. 6    მგბ/წმ —  1500 RSD = 30.9751 GEL
  4. 10 მგბ/წმ —  1920  RSD = 39.6482 GEL
  5. 20 მგბ/წმ —  2820  RSD = 58.2332 GEL

———————————————————

DOCIS

  1. 2   მგბ/წმ  — 900     RSD = 18.5862 GEL  
  2. 6   მგბ/წმ  —  1200 RSD  = 24.7816 GEL
  3. 10 მგბ/წმ —  1620 RSD  = 33.4551 GEL

Source : ISP POŠTANET.rs