2,141 ნახვა

სომხეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები (2)

hiline

სომხეთში     Beeline ს მიერ ინტერნეტ  მომხმარებლისთვის შეთავაზებული

ოპტიკური ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები :

 

  1. 4    მგბ/წმ  —-  4000    AMD = 17.1445 GEL
  2. 8    მგბ/წმ  —-  6000    AMD = 25.7168 GEL 
  3. 10 მგბ/წმ  —-  8000    AMD = 34.2890 GEL
  4. 15 მგბ/წმ  —-  12000 AMD = 51.4335 GEL 

 

Source : Beeline.am