2,652 ნახვა

ჩეხეთში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები (2)

Internet

ჩეხეთში  ინტერნეტ პროვაიდერ  Poda   ს მიერ,

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები :

 

ინტერნეტი

  1. 30    მგბ/წმ Down/ UP  6   მგბ/წმ  —  350 CZK  = 30.7114 GEL 
  2. 100 მგბ/წმ Down/ UP  20 მგბ/წმ  —  500 CZK  = 43.8735 GEL

—————————————————————————————————

ინტერნეტი + IPTV

  1. 30    მგბ/წმ Down/ UP  6   მგბ/წმ + IPTV  (70 TV ) —  390 CZK = 34.2213 GEL
  2. 100 მგბ/წმ Down/ UP  30 მგბ/წმ + IPTV  (74 TV)   —  540 CZK = 47.3834 GEL
  3. 100 მგბ/წმ Down/ UP  60 მგბ/წმ + IPTV  (81 TV)   —  610 CZK = 53.5257 GEL
  4. 100 მგბ/წმ Down/UP +  IPTV  (108 TV )                      —    830 CZK = 72.8300 GEL

 

Source : ISP PODA.CZ