2,599 ნახვა

ეგვიპტეში ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები

i

ეგვიპტეში  ინტერნეტ პროვაიდერ NOOR  ს მიერ, 

ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული

ინტერნეტის  სიჩქარე და ფასები :

 

ADSL

  1. 1 მგბ/წმ —- 119.58 EGP  = 29.5128 GEL 
  2. 2 მგბ/წმ —- 202.50 EGP  = 49.9778 GEL
  3. 4 მგბ/წმ —- 322.08 EGP  = 79.4906 GEL
  4. 8 მგბ/წმ —- 666.66 EGP  = 164.534 GEL

 

Source : ISP Noor