7,850 ნახვა

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა სოფლებში 2016


წამოგიდგენთ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობას სოფლების და პროვაიდერების მიხედვით 2016 წლის ნოემბრის მონაცემებით

———————————————————————————————————

3609 სოფლიდან 284 სოფელში არის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი 19 913 მომხმარებლით
———————————————————————————————————

დელტა-ნეტი — 18531 მომხმარებელი — 248 სოფელი
ფრინეტი — 805 მომხმარებელი — 10 სოფელი
ა-ნეტი — 189 მომხმარებელი — 9 სოფელი
ახალი ქსელები — 102 მომხმარებელი — 1 სოფელი
გრიინეტი Ltd Greenet — 99 მომხმარებელი — 3 სოფელი
ლუკნეტ (LukNet) — 88 მომხმარებელი — 6 სოფელი
აირმაქსი — 27 მომხმარებელი — 5 სოფელი
ნიუნეტი – (448397752) — 27 მომხმარებელი — 2 სოფელი
სვირინეტი — 24 მომხმარებელი — 1 სოფელი
ვი-ჯი-ეს ნეთვორქ — 19 მომხმარებელი — 11 სოფელი
აილინკ — 2 მომხმარებელი — 2 სოფელი