4, 747 ნახვა

შესყიდული და გაყიდული გლობალური ინტერნეტის ხარჯები და შემოსავლები 2013-2016 წელი

1

წარმოგიდგენთ 2013-2016 წლებში სილქნეტის და კავკასუს ონლაინის მიერ შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობას და ხარჯებს და სხვა ქვეყნის ოპერატორებზე გაყიდული ინტერნეტის მოცულობას და შემოსავლებს დეტალურად
არსებული მონაცემები გამოქვეყნებულია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ანალიტიკურ პორტალზე
სამწუხაროდ პორტალზე გამოქვეყნებული მონაცემების ფორმატი არ არის მარტივად დამუშავებადი , ასევე მონაცემები არ არის სრულყოფილად გამოქვეყნებული
გამოქვეყნებული მონაცემების ანალიზით

———————————————————————————————————
კომპანიებს თითქმის გაუნახევრად ინტერნეტის ხარჯები და სილქნეტი თითქმის 2 – 3 ჯერ ძვირად, MegaFon (რუსეთი)სგან ყიდულობს 50-55% ინტერნეტს
სილქნეტის მიერ 2015 წელს ნაყიდი ინტერნეტი და ხარჯი
MegaFon (რუსეთი) სგან — 375 000 მბ/წმ (50,24% ) და ხარჯი 2 218 795 ლარი (50,24%)
ევროპისგან — 330 000 მბ/წმ (41,51%) და ხარჯი 901 657 ლარი (20,42%)
თურქეთისგან — 60 000 მგბ/წმ (7,55%) და ხარჯი 825 681 ლარი (18,70%)

———————————————————————————————————
2 მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
———————————————————————————————————


1.1. სილქნეტს 2016 წელს , გლობალური ინტერნეტის ხარჯები 43,73% თ შეუმცირდა 2015 წელთან შედარებით
( 4 416 036 ლარიდან დან 2 484 959 ლარამდე )
1.2 კავკასუს 2016 წელს , გლობალური ინტერნეტის ხარჯები 57.82 % თ შეუმცირდა 2015 წელთან შედარებით
(14 304 463 ლარიდან 6 033 919 ლარამდე
)

2. ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
სილქნეტისა და რუსული კომპანია MegaFon ს კავშირები

სილქნეტის მიერ MegaFon სგან შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ხარჯები
2013 წელს — 0 მბ/წმ — ხარჯი 0 ლარი
2014 წელს — 40 000 მბ/წმ — 9,83% — ( ხარჯი — 492 237 ლარი — 22,59% )
2015 წელს — 375 000 მბ/წმ — 50,24% — ( ხარჯი — 2 218 797 ლარი — 50,24% )
2016 წელს — 360 000 მბ/წმ — 55,13% — ( ხარჯი — 1 896 702 ლარი — 76.33% )

ფრანკფურტში (გერმანია ) და ბულგარეთში შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ხარჯები

ფრანკფურტში შესყიდული მოცულობა და ხარჯები
2013 წელს — 214 344 მბ/წმ — 85,62% — ( ხარჯი — 596 910 ლარი — 82,48% )
2014 წელს — 182 000 მბ/წმ — 44,72% — ( ხარჯი — 452 655 ლარი — 20,77% )
2015 წელს — 240 000 მბ/წმ — 30,19% — ( ხარჯი — 596 036 ლარი — 13,50% )
2016 წელს — 288 000 მბ/წმ — 44,10% — ( ხარჯი — 551 178 ლარი — 22,18% )
ბულგარეთში შესყიდული მოცულობა და ხარჯები
2013 წელს — 36 000 მბ/წმ — 14,38% — ( ხარჯი — 126 771 ლარი — 17,52% )
2014 წელს — 120 000 მბ/წმ — 29.48% — ( ხარჯი — 424 217 ლარი — 19,47% )
2015 წელს — 90 000 მბ/წმ — 11,32% — ( ხარჯი — 305 621 ლარი — 6,92% )
2016 წელს — 0 მბ/წმ — ხარჯი — 0 ლარი

Turkcell Superonline – (თურქეთი) სგან შესყიდული მოცულობა და ხარჯები
2013 წელს — 0 მბ/წმ — ხარჯი — 0 ლარი
2014 წელს — 25 000 მბ/წმ — 6,14% — ( ხარჯი — 268 296 ლარი — 12,31% )
2015 წელს — 60 000 მბ/წმ — 7,55% — ( ხარჯი — 825 681 ლარი — 18,70% )
2016 წელს — 5 000 მბ/წმ — 0,77% — ( ხარჯი — 37 079 ლარი — 1,49% )

Delta Telecom – (აზერბაიჯანი) სგან შესყიდული მოცულობა და ხარჯები
2014 წელს — 40 000 მბ/წმ — 9,83% — ( ხარჯი — 541 528 ლარი — 24,85% )
2015 წელს — 30 000 მბ/წმ — 3,77% — ( ხარჯი — 469 901 ლარი — 10,64% )
2016 წელს — 0 მბ/წმ — ხარჯი — 0 ლარი

———————————————————————————————————
———————————————————————————————————

სილქნეტის მიერ შესყიდული ინტერნეტის მოცულობა და ხარჯი
2013 წელი — 250 344 მბ/წმ – ხარჯი – 723 681 ლარი
2014 წელი — 407 000 მბ/წმ – ხარჯი – 2 178 933 GEL
2015 წელი — 795 000 მბ/წმ – ხარჯი – 4 416 036 GEL
2016 წელი — 653 000 მბ/წმ – ხარჯი – 2 484 959 GEL
———————————————————————————————————
კავკასუსის მიერ შესყიდული ინტერნეტის მოცულობა და ხარჯი

2013 წელი — 759 915 მბ/წმ — 3 537 425 ლარი
2014 წელი — 915 778 მბ/წმ — 3 693 002 ლარი
2015 წელი — 1 052 800 მბ/წმ — 14 304 463 ლარი
2016 წელი — 1 166 000 მბ/წმ — 6 033 919 ლარი
———————————————————————————————————

სხვა ქვეყნის ოპერატორებზე გაყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და შემოსავლები 2013-2016
კავკასუსის შემოსავლები

2013 წელი — 419 685 მბ/წმ — შემოსავალი — 6 679 705 ლარი
2014 წელი — 107 520 მბ/წმ — შემოსავალი — 1 805 452 ლარი
2015 წელი — 42 000 მბ/წმ — შემოსავალი — 853 666 ლარი
2016 წელი — 51 485 მბ/წმ — შემოსავალი — 587 979 ლარი

სილქნეტის შემოსავლები
2013 წელი — 0 მბ/წმ — შემოსავალი — 0 ლარი
2014 წელი — 100 000 მბ/წმ — შემოსავალი — 1 632 667 ლარი
2015 წელი — 145 000 მბ/წმ — შემოსავალი — 2 546 056 ლარი
2016 წელი — 0 მბ/წმ — შემოსავალი — 0 ლარი

შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ხარჯები – სილქნეტი 2013-2016 (კომპანიების მიხედვით )

შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ხარჯები 2013-2016 – სილქნეტი

შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ხარჯები – სილქნეტი 2013-2016

შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ხარჯები – კავკასუს ონლაინი 2013-2016

შესყიდული გლობალური ინტერნეტის ხარჯები და სხვა ქვეყნის ოპერატორებზე გაყიდული ინტერნეტისგან შემოსავლები 2013-2016 წელი

სხვა ქვეყნის ოპერატორებზე გაყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და შემოსავლები 2013-2016