4, 501 ნახვა

საქართველოში Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებლეთა რაოდენობა და დეტალური მონაცემები

Wi-fi
საქართველოში Wi-Fi/ Wi-Max ს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა

საქართველოში 2014 წლის თებერვლის მდგომარეობით 98 Wi-Fi / Wi-MAX პროვაიდერია , მომხმარებელთა რაოდენობა კი 42 800 ,
დეტალურად რეგიონებში 2002 წლის მონაცემებით ოჯახების რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით , 2014 წლის თებერვლის მონაცემებით Wi-Fi/Wi-Max ს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით , Wi-Fi/Wi-Max პროვაიდერების რაოდენობა ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით და სხვა დამატებითი მონაცემები
დეტალურად სპოილერებში არსებული ცხრილები

შინამეურნეობების საერთო რაოდენობა ქალაქებში შინამეურნეობების რაოდენობა დაბაში შინამეურნეობების რაოდენობა სოფლად შინამეურნეობების რაოდენობა Wi-Fi ინტერნეტის საერთო მომხმარებელთა რაოდენობა (ფიზიკური პირები ) ქალაქში Wi-Fi ინტერნეტ მომხმარებლის რაოდენობა დაბებში ინტერნეტ მომხმარებლის რაოდენობა სოფლებში ინტენრეტის მომხმარებელთა რაოდენობა Wi-Fi პროვაიდერის რაოდენობა ქალაქში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა დაბაში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა სოფლებში Wi-Fi ინტერნეტ პროვაიდერის რაოდენობა ქალაქის რაოდენობა დაბის რაოდენობა სოფლის რაოდენობა ქალაქის რაოდენობა Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით დაბის რაოდენობა Wi-Fi ს მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით სოფლის რაოდენობა Wi-Fi ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით
თბილისი 311643 311643 2442 2442 18
იმერეთი 206489 94099 1786 110604 8589 2934 158 5497 18 18 4 11 11 3 543 11 2 224
გურია 40445 7729 2735 29981 502 77 8 417 7 4 1 5 2 5 186 2 2 26
კახეთი 126173 25231 232 100710 4972 929 0 4043 11 7 0 8 9 1 280 5 0 86
შიდა ქართლი 91370 28027 3516 59827 2929 1054 359 1516 13 9 4 10 4 2 581 4 2 100
ქვემო ქართლი 133215 47062 5326 80827 8470 2319 527 5624 14 5 3 13 7 8 346 6 4 107
აჭარა 91886 38498 6417 46971 4821 2976 558 1287 12 8 5 8 2 7 333 2 3 27
სამცხე-ჯავახეთი 56679 14867 3391 38421 1695 352 97 1246 9 6 3 8 5 7 253 4 5 54
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 126807 46635 2233 77939 5746 4581 60 1105 16 12 2 9 8 2 487 7 1 110
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 17965 2420 547 14998 345 275 0 70 4 2 0 3 3 2 263 3 0 3
მცხეთა-მთიანეთი 37753 4203 3885 29665 2221 357 202 1662 11 5 2 9 2 5 602 1 1 50
დაბა წყნეთი 2171 2171 43 0 0 1
ჯამი 1,242,596 620,414 32,239 589,986 42,752 18,296 1,969 22,487 98 (+ 8 მარტო იურიდული) 0 0 0 54 43 3875 46 20 786

რეგიონებში ინტერნეტ პროვაიდერები და მომხმარებელთა რაოდენობა

თბილისი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
1 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 760
2 შპს INTERMEDIARY 400013748 *** 275
3 შპს ინტერკომი *** 197
4 შპს ალტერნეტი 204524924 www.alternet.ge 181
5 შპს სერვისლაინი (i-max) 202359214 www.i-max.ge 181
6 შპს net4you 454407614 www.net4you.ge 156
7 შპს niknet 406083508 *** 151
8 შპს City Net 400082334 *** 150
9 შპს გეოფლაი 406027623 *** 77
10 შპს სქაი სერვისი-Sky Service 400100699 *** 74
11 შპს სქაიტელეკომი-Skytelecom LTD 404984610 *** 69
12 სს სილქნეტი 204566978 www.silknet.com 51
13 შპს კავკასიის ციფრული ქსელი 202943182 www.cdn.ge 35
14 შპს Airnet აირნეტი 405003561 *** 24
15 შპს ულტრა სერვისი 401945197 www.interneti.ge 22
16 შპს მაქსლინკი 404958499 *** 19
17 შპს თრია-ნეტ 404946680 www.tria-net.ge 17
18 შპს აირკონექტი 400065683 www.airconnect.ge *** 3
სულ 2442

იმერეთი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქ 438724490 *** 1739 92 5 1 86 538 84 1117
2 შპს სკაინეტ 412676509 *** 1676 103 8 95 161 1515
3 შპს აირმაქსი 400034645 www.airmax.ge 887 74 4 1 69 58 1 828
4 შპს FlyNet 212919831 www.flynet.ge 794 30 3 27 99 0 695
5 შპს იმერნეტი 430024911 www.imerneti.ge **** 488 50 3 1 46 49 53 386
6 შპს FlyLink 419617784 *** 403 1 1 0 0 403 0 0
7 ინდ. მეწარმე მირზა აბულაძე 21001020046 *** 402 1 1 0 0 402 0 0
8 შპს ლუკნეტ (LukNet) 404913233 *** 368 38 2 1 35 122 20 226
9 შპს MAXNET 439393390 www.maxnet.ge 364 3 3 0 0 364 0 0
10 ინდ. მეწარმე თეიმურაზ აბულაძე 41001015252 *** 299 7 1 0 6 268 0 31
11 ინდ.მეწარმე ბესიკი წაქაძე (სვირინეტი ) 130073873 www.svirinet.sviri.ge 255 20 2 0 18 2 0 253
12 შპს სამნეტ (samnet) 438724356 *** 240 1 1 0 0 240 0 0
13 შპს აირკონექტი 400065683 www.airconnect.ge *** 205 20 1 0 19 29 0 176
14 შპს რკინიგზის ტელეკომი 202239737 www.grt.ge 162 1 1 0 0 162 0 0
15 შპს ულტრანეტ 421267809 www.ultranet.ge *** 152 8 1 0 7 46 0 106
16 შპს AIR NET 439393540 *** 145 15 1 0 14 31 0 114
17 სს სილქნეტი 204566978 www.silknet.com 12 1 1 0 0 12 0 0
18 შპს NEW NET 438724720 *** 7 1 1 0 0 7 0 0
სულ 8598 2993 158 5447
იმერეთი დეტალურად

იმერეთში ქალაქების და სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში


გახსნა
გადმოწერა

[_/su_spoiler]
გურია

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს ექსპრეს ნეთვორქ 415090608 *** 143 12 0 0 12 0 0 143
2 შპს ლუკნეტ (LukNet) 404913233 *** 90 8 1 0 7 3 0 87
3 შპს მიკრონეტ 204557960 www.micronet.ge 83 7 0 2 5 0 8 75
4 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 68 1 0 0 1 0 0 68
5 შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქ 438724490 *** 47 5 1 0 4 3 0 44
6 შპს გურია-ნეტი 433643667 *** 46 1 1 0 0 46 0 0
7 შპს რკინიგზის ტელეკომი 202239737 www.grt.ge 25 1 1 0 0 25 0 0
სულ 502 77 8 417

გურია დეტალურად

გურიაში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში


გახსნა
გადმოწერა

[_/su_spoiler]
კახეთი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 1542 8 0 0 8 0 0 1542
2 შპს ფრინეტი 431166793 www.freenet.ge 1154 57 3 54 87 0 1067
3 შპს მიკრონეტ 204557960 www.micronet.ge 747 21 0 0 21 0 0 747
4 შპს YOURNET 438108398 *** 402 1 1 0 0 402 0 0
5 შპს სილქნეტი 204566978 www.silknet.com 256 3 3 0 0 256 0 0
6 შპს რეალნეტი 406070512 *** 229 8 1 0 7 18 0 211
7 შპს ლაივ ნეტ 406096120 *** 184 7 0 0 7 0 0 184
8 შპს თელნეტი 431165856 www.telnet.ge *** 130 1 1 0 0 130 0 0
9 შპს ინტერკომი —- **** 123 10 1 0 9 21 0 102
10 შპს Profservice 400052063 *** 123 6 1 0 5 9 0 114
11 შპს NEO.NET 440389606 *** 72 4 0 0 72 0 0 72
სულ 4962 923 0 4039
კახეთი დეტალურად
კახეთში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა
გადმოწერა

[_/su_spoiler]
შიდა ქართლი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს მმ ნეთვორქს (“MM Networks”) 218081867 www.mmnet.ge 773 1 1 0 0 773 0 0
2 შპს ლომისი 2011 417875687 *** 711 60 2 1 57 26 6 679
3 შპს ეარლინკი 417874508 *** 394 23 1 0 22 1 0 393
4 შპს ნეტ სითი 440885295 *** 309 1 0 1 0 0 309 0
5 შპს დანი კომპიუტერსი 243917847 *** 205 1 1 0 0 205 0 0
6 შპს აირკონექტი 400065683 www.airconnect.ge *** 144 10 1 0 9 18 0 126
7 შპს სტარ ნეთვორქსი 440886490 www.star.com.ge 124 8 1 1 6 10 43 71
8 შპს iConnect 415083830 *** 120 13 0 0 13 0 0 120
9 შპს გლობალკომი 218081126 www.globalcom.ge *** 63 13 1 0 12 12 0 51
10 შპს რეალნეტი 406070512 *** 32 5 1 1 3 7 1 24
11 შპს ჯეო ნეტი 416299534 *** 29 3 0 0 3 0 0 29
12 შპს ალტერნეტი 204524924 www.alternet.ge 18 5 1 0 4 2 0 16
13 შპს ინტერკომი *** 6 2 0 0 2 0 0 6
სულ 2928 1054 359 1515
შიდა ქართლი დეტალურად

შიდა ქართლში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში


გახსნა
გადმოწერა

[_/su_spoiler]
ქვემო ქართლი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს ჯენეტ 434158403 *** 1831 1 1 0 0 1831 0 0
2 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 1522 10 1 0 9 22 0 1500
3 შპს მიკრონეტ 204557960 www.micronet.ge 1191 10 0 1 9 0 331 860
4 შპს საქ. ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია (სიჯისი) 204876081 www.cgc.ge 1017 1 0 0 1 0 0 1017
5 შპს საბნეტი 434158608 *** 990 56 3 2 51 275 33 682
6 შპს ზანეტი 426517655 *** 788 21 2 0 19 129 0 659
7 შპს SKYGROUP 404962493 *** 385 21 1 1 19 62 163 160
8 შპს PC&I Networks 426518468 *** 301 8 0 0 8 0 0 301
9 შპს გეო ვლან 426518878 *** 168 1 0 0 1 0 0 168
10 შპს ინტერკომი *** 146 1 0 0 1 0 0 146
11 შპს ჯეო ნეტი 416299534 *** 65 1 0 0 1 0 0 65
12 შპს G-NET 404884675 www.G-net.ge 31 1 0 0 1 0 0 31
13 შპს გეოფლაი 406027623 *** 19 2 0 0 2 0 0 19
14 შპს Profservice 400052063 *** 16 1 0 0 1 0 0 16
სულ 8470 2319 527 5624
ქვემო ქართლი დეტალურად

ქვემო ქართლში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა

გადმოწერა

[_/su_spoiler]
აჭარა

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 2550 4 2 1 1 2234 165 151
2 შპს ექსტრანეტ 445402314 www.extranet.ge 701 6 1 2 5 243 67 391
3 შპს ეარ ლაინი 404893987 *** 425 20 1 1 18 4 5 416
4 შპს NEW-NET 445421696 *** 268 2 0 1 1 0 227 41
5 შპს აირნეტი AIRNET 439861419 *** 220 2 0 0 2 0 0 220
6 შპს ა-ნეტი 404893978 www.a-net.ge 216 1 1 0 0 216 0 0
7 შპს სერვისლაინი 202359214 www.i-max.ge 166 1 1 0 0 166 00 00
8 შპს NSN GRUP 446954635 *** 138 2 1 1 76 0 62
9 შპს მაქსნეტი Max.net 438726112 *** 94 1 0 1 0 0 94 0
10 შპს აჭარანეტ 446754557 *** 35 1 1 0 0 35 0 0
11 შპს ნეტსერვისი NetService 445435315 *** 5 1 0 0 1 0 0 5
12 შპს GOLDNET 446955055 www.gold.net.ge 3 2 1 0 1 2 0 1
სულ 4821 2942 558 1287
აჭარა დეტალურად

აჭარაში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა
გადმოწერა
[_/su_spoiler]
სამცხე-ჯავახეთი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 ინდ.მეწარმე თინა გოზალიშვილი 47001022363 *** 389 18 1 0 17 217 0 172
2 შპს სიმნეტი 424066441 *** 274 5 1 0 4 7 0 267
3 ინდ. მეწარმე გრიგორ ღევენიან 07001003842 *** 257 12 1 0 11 15 0 242
4 შპს ბორჯომულა 426109123 *** 224 9 1 3 5 40 31 153
5 შპს ახალნეტ 438725319 *** 210 6 1 0 5 59 0 151
6 ინდ.მეწარმე რუსლან ინასარიძე 47001004811 *** 162 12 0 1 11 0 3 159
7 ინდ.მეწარმე ნათია კუპატაძე 54001022565 *** 115 7 1 0 6 14 0 101
8 შპს რეალნეტი 406070512 *** 63 1 0 1 0 0 63 0
9 შპს საბნეტი 434158608 *** 1 1 0 0 1 0 0 1
სულ 1695 352 97 1246
სამცხე-ჯავახეთი დეტალურად
სამცხე-ჯავახეთში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა
გადმოწერა
[_/su_spoiler]
სამეგრელო-ზემო სვანეთი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს ორდუნეტ 419984869 *** 1644 1 1 0 0 1644 0 0
2 შპს SKYNET 419985449 *** 1120 1 1 0 0 1120 0 0
3 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 452 1 1 0 0 452 0 0
4 შპს ვესტნეტი 444547368 www.westnet.ge 399 37 2 0 35 49 0 350
5 შპს სკაილაინ 419984814 *** 330 1 1 0 0 330 0 0
6 შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქ 438724490 *** 327 45 2 0 43 38 0 289
7 შპს ექსპრეს ნეთვორქ 415090608 *** 272 1 1 0 0 272 0 0
8 ინდ.მეწარმე ცირა სორდია 19001051183 *** 257 4 1 0 3 221 0 36
9 ინდ. მეწარმე თორნიკე ანთია 51001001580 *** 244 1 1 0 1 244 0 0
10 შპს ჰაილაინი 442260811 *** 203 18 0 1 17 0 48 155
11 შპს lidernet 439862141 *** 150 13 3 0 10 65 0 85
12 შპს Best.net 439861874 *** 117 1 1 0 0 117 0 0
13 შპს პრონეტ PRONET 442260615 *** 92 18 0 1 17 0 12 80
14 შპს მიკრონეტ 204557960 www.micronet.ge 60 1 0 0 1 0 0 60
15 ლუკნეტ (LukNet) 404913233 *** 49 1 0 0 7 0 0 47
16 შპს აი-ეს-პი 405010009 *** 30 2 1 0 1 29 0 1
6 სულ 5746 4581 60 1105
სამეგრელო-ზემო სვანეთი დეტალურად
სამეგრელო-ზემო სვანეთში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა
გადმოწერა
[_/su_spoiler]
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს MAXNET 439393390 www.maxnet.ge 190 2 2 0 0 190 0 0
2 შპს მიკრონეტ 204557960 www.micronet.ge 153 2 1 1 85 0 68
3 შპს ვი-ჯი-ეს ნეთვორქ 438724490 *** 1 1 0 0 1 0 0 1
4 შპს საბნეტი 434158608 *** 1 1 0 0 1 0 0 1
5 სულ 345 275 70
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი დეტალურად
რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა
გადმოწერა
[_/su_spoiler]
მცხეთა-მთიანეთი

პროვაიდერი ID საიტი მომხმარებელთა რაოდენობა
(ფიზიკური პირი )
დასახლებული პუნქტი ქალაქი დაბა სოფელი ქალაქში მომხმარებელი დაბაში მომხმარებელი სოფელში მომხმარებელი
1 შპს G-NET 404884675 www.G-net.ge **** 452 6 0 0 6 0 0 452
2 შპს ინტერკომი —- *** 421 24 1 0 23 33 0 388
3 შპს ვიტელ ჯორჯია (მაქსიმალი) 204532728 www.maximali.ge 327 1 0 0 1 0 0 327
4 POWERNET 435428672 *** 317 1 1 0 0 317 0 0
5 შპს ეარნეტი —- 259 4 0 1 3 0 184 75
6 შპს იმპულსი 400024978 *** 144 6 0 0 6 0 0 144
7 შპს მაქსლინკი 404958499 *** 118 12 0 1 11 0 18 100
8 ინდ.მეწარმე ნუგზარ ლაფანაშვილი 16001001155 *** 104 10 1 0 9 1 0 103
9 შპს ალტერნეტი 204524924 www.alternet.ge 46 10 1 0 9 3 0 43
10 შპს WIPEX 404949204 www.wipex.ge 20 2 0 0 2 0 0 20
11 შპს სერვისლაინი (i-max) 202359214 www.i-max.ge 3 1 1 0 0 3 0 0
12 სულ 2211 357 202 1652
მცხეთა მთიანეთი დეტალურად
მცხეთა-მთიანეთში სოფლების რაოდენობა, შინამეურნეობების რაოდენობა, პროვაიდერების რაოდენობა და პროვაიდერების ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა ქალაქებსა და სოფლებში

გახსნა
გადმოწერა
[_/su_spoiler]