თანამონაწილეობის სისტემა რეალური განვითარებისთვის

საქართველოს დამოუკიდებლოს მოპოვებიდან დღემდე, ერთ წრეზე ვტრიალებთ და ვერადა ვერ ვახერხებთ რეალურ განვითარებას . მუდმივად მთავრობების და პოლიტიკოსებს ვაგინებთ და ხშირად დამსახურებულად მაგრამ , პრობლემები არც გინებით და არც ხელისუფლებების ცვლილებით გვარდება !
საქართველოში დღემდე არ არსებობს ძლიერი და კონკრეტულ პრობლემებზე მუდმივად აქტიური ე.წ სამოქალაქო საზოგადოება და დღემდე არ გაგვაჩნია სტაბილური და ძლიერი სამოქალაქო სოლიდარობა და პასუხისმგებლობა საკუთარი ქვეყნის წინაშე !
ყოველთვის ვცდილობთ ჩვენი და ჩვენი მოქალაქეების უფლებები სხვამ დაიცვას და ისევ მთავრობის გინებამდე მივდივართ !
მეც რიგითი ქართველი ვარ და მეც ხშირად ვაგინებ მაგრამ დიდიხანია მივხვდი , გინებით პრობლემა რო არ მოგვარდება !
ჩვენ ყველამ თუ არ შევცვალეთ ჩვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ , ჩვენ თუ არ გავაკეთეთ ქვეყნის რეალური განვითარებისთვის საჭირო საქმე და ჩვენვე არ დავიცავით ჩვენი და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების უფლებები , კიდევ უსასრულოდ ვიტრიალებთ ერთ წრეზე რომელსაც მე უსასრულო ჭაობი დავარქვი.

თანამონაწილეობა რეალური განვითარებისთვის ბევრისთვის შეიძლება უცხოა და ბევრს არ უყვარს და მათ შორის მთავრობაც დიდად არ ფიქრობს მაგრამ მაინც დავწერ რას ვგულისხმობ და რა უნდა გავაკეთოთ რიგითმა მოქალაქეებმა და რა უნდა გააკეთოს მთავრობამ .

მე როგორც რიგით მოქალაქეს, არ მაქვს შესაძლებლობა საძელმწიფოს განვითარებისთვის საჭირო პროექტები დავგეგმო და განვახორციელო .
მე როგორც რიგით მოქალაქეს არ მაქვს შესაძლებლობა , კონკრეტული სახელმწიფო პროექტებს თუნდაც მცირედი ფინანსური რესურსებით დავეხმარო და მოქალაქეების ჩართულობით და მათ შორის ფინანსური თანამონაწილეობით განვახორციელოთ სხვადასხვა სახელმწიფოს და მოქალაქეებისთვის აუცილებელი პროექტები!
ერთი პატარა მაგალითი :
თბილისის მეტრო დღემდე არ არის შშმ პირებისთვის ადაპტირებული, განსაკუთრებით ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისთვის. თბილისის მეტროპოლიტენი სხვადასხვა მიზეზის და მათ შორის შეზღუდული ფინანსური რესურსების გამო , დღემდე ვერ ახერხებს პრობლემის მოგვარებას და ტარიფის გაზრდაც არ უნდა და ეს ნორმალურიც არის მაგრამ , თბილისის მეტროპოლიტენს ტარიფის გაზრდის გარეშე, შეუძლია მოქალაქეებს თხოვოს თანამონაწილეობა და ნებაყოფლობითი ფინანსური თანამონაწილეობით შეაგროვოს პრობლემის მოგვარებისთვისთვის საჭირო ფინანსები . ჩემი აზრით მეტროს მგზავრების მინიმუმ 50% ( დაახლოებით 200 000 მგზავრი დღეში ) თუნდაც 1 ლარს ჩარიცხავს და ყოველდღე ერთი თვის განმავლობაში ჩარიცხული 1 ლარით (თვეში 6 მლნ ლარი ) შესაძლებელი იქნება პრობლემის მოგვარება .
მსგავსი უამრავი მაგალითის მოყვანა შეიძლება.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რის გამოც დღეს ვწერ, არის შემდეგი პრობლემა:

საქართველოში დღემდე კატასტროფულად მაღალია სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე მოქალაქეების რაოდენობა და დღეს არსებული სოციალური სისტემას არ შეუძლია პრობლემის მოგვარება ! დახმარება არის დახმარებისთვის და გადარჩენისთვის და არა პრობლემის მოგვარებისთვის და განვითარებისთვის.

დღემდე ვერ ვახერხებთ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები ამოვიყვანოთ გაჭირვების ჭაობიდან
და განვითარების ეტაპზე გადავიყვანოთ .

დღემდე არ გვაქვს სოციალურად დაუცველებისთვის ეფექტური დახმარების ცენტრალური სისტემა .
აუცილებელია ერთიანი ცენტრალიზებული საინფორმაციო სისტემის შექმნა !

თანამონაწილეობის პრინციპით დახმარება , როგორც ფინანსური ასევე მატერიალური , განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა და ა.შ .

მაგალითად ერთიან საინფორმაციო პორტალზე საჭიროა ყველა დასახლებული პუნქტის მიხედვით სოციალურად დაუცველთა შესახებ საერთო მონაცემები ( ბენეფიციარების შესწავლის და თანხმობის შემდეგ დეტალური ინფორმაცია გამოქვეყნდება .) ყველა ბენეფიციარის მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაციის შემდეგ , ყველასთვის გაადვილდება მიზნობრივი დახმარებები, კომპანიებს ექნებათ შესაძლებლობა ნახონ ბენეფიციარების შესახებ განათლება/პროფესია და გამოცდილებაზე ინფორმაცია და შემდეგ დაასაქმონ და ა.შ
ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არაფულადი დახმარების მსურველისთვის დეტალური ინფორმაცია , თუკი ერთი სოფლის 2 ოჯახს სჭირდება ტანსაცმელი , შესაძლებლობა ექნება დახმარების მსურველს , ორივე ოჯახისთვის გადაანაწილოს დახმარება და ა.შ . სისტემა უნდა იყოს სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან ინტეგრირებული და ინფორმაცია უნდა იყოს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ ბენეფიციარების დახმარების შესახებ .
მაგალითად ბენეფიციარი თუ ცხოვრობს ისეთ სახლში რომელიც სასწრაფოდ საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას , დახმარების მსურველს შესაძლებლობა ექნება სამშენებლო მასალით დაეხმაროს და მუნიციპალიტეტი და კომპანიები რემონტში დაეხმარებიან ან პირიქით ( თანამონაწილეობის პრინციპი ) . ასევე შეიძლება მაგალითად სოფლებში მცირე სათბურის მოწყობაში დახმარება და ა.შ

დღეს სახელმწიფოს საკუთრებაში არის სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების დიდი ნაწილი და დღემდე არც მათი დამუშავება და არც გამოყენება არ ხდება .
შესაძლებელია განსაკუთრებით საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველებს თუნდაც 0.5 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი გადავცეთ და დავეხმაროთ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის წარმოებაში ან სხვა საქმეში რომლითაც სტაბილური შემოსავლის შესაძლებლობას გაუჩენს.

დღეს ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა სოციალური დახმარება ძირითადად გათვლილია ერთჯერად ან ყოველთვიურ მცირე ფინანსურ დახმარებაზე და ეს პრობლემას ვერ აგვარებს რადგან საჭიროა ისეთი დახმარების სისტემა რომლითაც ბენეფიციარს რეალურად განვითარების შესაძლებლობას მისცემს და აღარ იქნება დახმარებაზე დამოკიდებული .
თუნდაც კომუნალურების ვაუჩერიზაციის სისტემა რომელიც კარგია მაგრამ არავინ ფიქრობს თუნდაც ბენეფიციარს დაეხმაროს ენერგოდამზოგავი სისტემების დანერგვაში ( ეკო.ნათურები , სახლის თბოიზოლაცია და ა.შ ) .
დღემდე არ გვაქვს ბენეფიციარებზე მორგებული და ბენეფიციარების დასაქმებაზე ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო სწავლების სისტემა და ა.შ
ერთი სიტყვით საჭიროა სისტემა რომელიც დახმარების პოტენციურ მსურველს მიაწვდის დეტალურ ინფორმაციას იმ ადამიანებზე ვისაც რეალურად დახმარება სჭირდება და დღეს ეს პრობლემა რეალურად არსებობს რადგან არ ვიცით ვის სად და როგორი დახმარება სჭირდება და ასევე ესეთი სისტემა აუცილებელია მიზნობრიობისთვის.
ჩვენ მოქალაქეებს უნდა გვქონდეს ინფორმაცია. ჩვენ მოქალაქეებს უნდა შეგვეძლოს თანამონაწილეობის პრინციპით პრობლემის მოგვარებაში და განვითარებაში მონაწილეობა
და ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევძლოთ რეალური განვითარება და ეს შეუძლებელია თითოეული მოქალაქის თანამონაწილეობის და სახელმწიფოს ეფექტური პოლიტიკის გარეშე !

GEORGIAN MAP DATA


საქართველოს გეოინფორმაციული მონაცემები

1. – საქართველოს დასახლებული პუნქტები
2. – შინამეურნეობა დასახლებული პუნქტების მიხედვით — 2014 წლის აღწერა
3. – სულადობა დასახლებული პუნქტების მიხედვით — 2014 წლის აღწერა
4. – დასახლებული პუნქტების კორდინატები — საქსტატის მონაცემები ( 2014 წლის აღწერა )
4.1 — გრძედი / განედი და X / Y კორდინატები

სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

ქართული ჰოსტინგ პროვაიდერის შემოსავლები 2011-2017 წლებში

საქართველოში რეგისტრირებული ჰოსტინგ პროვაიდერის შემოსავლები წლების მიხედვით , სამწუხაროდ ჰოსტინგ პროვაიდერების მომხმარებელთა რაოდენობა უცნობია, ასევე უცნობია .GE დომენებზე აქტიური საიტების რაოდენობაც რომლის შესახებ ინფორმაცია აქვს კავკასუს ონლაინს მაგრამ არ ასაჯაროებს , უცნობი არის ქართულ ჰოსტინგ პროვაიდერების მიერ დაჰოსტილი .COM დომენებზე არსებული საიტების რაოდენობაც

2011 წელს — 11 ჰოსტინგ პროვაიდერი — შემოსავალი — 320 382 ლარი
2012 წელს — 6 ჰოსტინგ პროვაიდერი — შემოსავალი — 427 294 ლარი
2013 წელს — 11 ჰოსტინგ პროვაიდერი — შემოსავალი — 1 016 353 ლარი
2014 წელს — 11 ჰოსტინგ პროვაიდერი — შემოსავალი — 1 266 495 ლარი
2015 წელს — 18 ჰოსტინგ პროვაიდერი — შემოსავალი — 1 565 468 ლარი
2016 წელს — 21 ჰოსტინგ პროვაიდერი — შემოსავალი — 2 079 634 ლარი
2017 წელს — 26 ჰოსტინგ პროვაიდერი — შემოსავალი — 2 641 961 ლარი
ჯამში 2011-2017 წლებში მიღებული შემოსავალი — 9 317 590 ლარი

საქართველოში რეგისტრირებული ჰოსტინ პროვაიდერების შემოსავლები 2011-2017 წლებში

სახელმწიფო ინტერნეტიზაციის პროექტის რუკა 2018

ვაქვეყნებ სახელმწიფო ინტერნეტიზაციის პროექტის მიხედვით , ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის რუკას

ოუფენ ნეტის მიერ გამოცხადებული ქსელის მშენებლობის სატენდერო დოკუმენტაცია : ოუფენ ნეტი

ქუთაისი-ტყიბული-ამბროლაურის მაგისტრალი

ქუთაისი – ცაგერი – ლენტეხის მაგისტრალი

ზუგდიდი – ჯვარი – მესტიის მაგისტრალი

სამტრედია – ჩოხატაური – ოზურგეთის მაგისტრალი

შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ხარჯები – 2013-2017 (განახლებული )


წარმოგიდგენთ 2013-2017 წლებში სილქნეტის , მაგთის და კავკასუს ონლაინის მიერ შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობას და ხარჯებს.

არსებული მონაცემები გამოქვეყნებულია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ანალიტიკურ პორტალზე 
სამწუხაროდ პორტალზე გამოქვეყნებული მონაცემების ფორმატი არ არის მარტივად დამუშავებადი , ასევე მონაცემები არ არის სრულყოფილად გამოქვეყნებული.
გამოქვეყნებული მონაცემების ანალიზით

———————————————————————————————————
კომპანიებს თითქმის გაუნახევრდათ ინტერნეტის ხარჯები და სილქნეტი თითქმის 2 – 3 ჯერ ძვირად, MegaFon (რუსეთი)სგან ყიდულობს 50-55% ინტერნეტს

შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ხარჯები – მაგთიკომი 2016-2017

შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ხარჯები – სილქნეტი 2013-2017

შესყიდული გლობალური ინტერნეტის მოცულობა და ხარჯები 2013-2017 – სილქნეტი (კომპანიების მიხედვით

სრულად წაკითხვა… / Continue reading …

იმპორტირებული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების რაოდენობა 2007-2017 წ.წ

საქართველოში 2007-2017 წლებში იმპორტირებული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების რაოდენობა — 5 964 108 კგ – 90 650 946 ლარი
საქართველოში ოპტიკური-ბოჭკოვანი კაბელის წარმოების შემთხვევაში, იმპორტის ჩანაცვლება , ხარჯების შემცირება , ხალხის დასაქმება და მინიმუმ მეზობელ ქვეყნებში ექსპორტი არის შესაძლებელი

კომუნიკაციების კომისიის წევრების დეკლარირებული შემოსავლები 2000-2016

კომუნიკაციების კომისიის წევრების 2000-2016 წლების დეკლარირებული შემოსავლები –  15 წევრის არასრული ჯამური სახელფასო შემოსავალი —  14 602 182 ლარი

ყველაზე მეტი ჯამური შემოსავალი  1 829 815 ლარი – სოფიო ბრიტანჩუკი (2008 – 2015 წლები )

მართალია  კომისიის წევრების ხელფასი , ავტორიზებული კომპანიების მიერ გადახდილი რეგულირების საფასურით  ფინანსდება მაგრამ , როდესაც ხელფასით მილიონრები ხდებიან , უბრალო მომხმარებლის ინტერესების დაცვაზე მნიშვნელოვანი , კომპანიების ინტერესების დაცვა ხდება პრიორიტეტი და მომხმარებლის ძარცვის ხარჯზე , კომპანიების შემოსავლების ზრდის შედეგად იზრდება კომისიის ბიუჯეტიც და იზრდება კომისიის წევრების შემოსავლებიც  !

 

საქართველოში ორგანიზაციებისთვის ინტერნეტის ფასები 2017

წარმოგიდგენთ მაგთის და სილქნეტის,  ინტერნეტის ფასებს ორგანიზაციებისთვის – 2017 წელი

  • სილქნეტის გლობალის 100 მგბ/წმ – 2900 ლარი საშუალოდ
  • მაგთის გლობალი  100 მგბ/წმ და 1 გბტ/წმ ლოკალი — 6500 ლარი

პ.ს არსებული ფასები კატასტროფულად გაბერილია და ეს არის დანაშაული ! მარეგულირებელი კომისია უარს ამბობს ზღვრული ტარიფების დაწესებაზე, სახელმწიფოს და ბიზნესის ინტერესების დაცვაზე და ხელს უწყობს ბიზნეს მაფიის გამდიდრებას ! კიდევ ერთხელ შევახსენებ მარეგულირებელს, ხარისხიანი ინტერნეტის ყველასთვის ხელმისაწვდომობა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნის რეალური განვითარებისთვის !

რეკომენდაციები მარეგულირებელს 2018

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის
თავმჯდომარეს ბ-ნი კახი ბექაურს

ბატონო კახი

1. გთხოვთ დაიწყოთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საიტის , დადგენილებების და ბრძანებების თარგმნა აფხაზურ ენაზე
საქართველოს კონსტიტუციით, აფხაზურ ენას, ქართულ ენასთან ერთად, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, აქვს სახელმწიფო ენის სტატუსი
— ბელგიის სამეფოს ოფიციალური ენები არის – ნიდერლანდური , ფრანგლული და გერმანული . ბელგიის სამეფოს ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებლის საიტი ( www.bipt.be) ხელმისაწვდომია 4 ენაზე ( ნიდერლანდური, ფრანგლული, გერმანული და ინგლისური
— შვეიცარიის კონფედერაციის ოფიციალური ენები არის – გერმანული , ფრანგული , იტალიური და რეტორომანული
– შვეიცარიის კონფედერაციის კომუნიკაციების მარეგულირებლის საიტი www.comcom.admin.ch ხელმისაწვდომია 5 ენაზე ( გერმანული, ფრანგული, იტალიური , რეტორომანული და ინგლისური )
— ფინეთის რესპუბლიკის ოფიციალური ენები არის – ფინური და შვედური .
ფინეთის რესპუბლის საიტი www.viestintavirasto.fi ხელმისაწვდომია 3 ენაზე ( ფინური , შვედური და ინგლისური )
—- ესპანეთის სამეფოს ოფიციალური ენები არის – ესპანური , კატალანური , ბასკური, გალისიური და ოქსიტანური
ესპანეთის სამეფოს კომუნიკაციების მარეგულირებლის საიტი www.cnmc.es ხელმისაწვდომია 5 ენაზე ( ესპანური , კატალანური , ბასკური, გალისიური და ინგლისური )
საქართველოს მთავრობის ოფიციალური საიტი www.gov.ge და  საიტზე გამოქვეყნებული სიახლეები ხელმისაწვდომია ქართულ, აფხაზურ და ინგლისურ ენაზე

2. დაიწყეთ შშმ პირებისათვის საიტი ადაპტირება , აუცილებელია ხმოვანი საიტი! 
აუცილებელია ბრაილის შრიფტით დაიბეჭდოს და ხელმისაწვდომი გახდეს საქართველოს კანონი. ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ , მაუწყებლობის შესახებ , ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების შესახებ რეგლამენტი . კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულება და ძირითადი კომპანიების ხელშეკრულებები და მომსახურების პირობები

3. ინტერნეტ პროვაიდერებს დაავალდებულეთ საიტზე მომსახურების პირობების და ხელშეკრულების გამოქვეყნება
2017 წლის აპრილის მონაცემებით , 185 ინტერნეტ პროვაიდერიდან მხოლოდ 51 ს ქონდა საიტი , დანარჩენი ინტერნეტ პროვაიდერების მომსახურების და ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტში არსად არ იყო . მარეგულირებლის საიტზე არ ქვეყნდება პროვაიდერების მომსახურების და ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაცია და შეუძლებელია მონიტორინგის განხორციელება

4. კომისიის სხდომის ტრანსლირების ჩანაწერები დაარქივეთ და გამოაქვეყნეთ ინტერნეტში , უფასოდ და ულიმიტოდ არის შესაძლებელი იუთუბზე , ასევე კომისიის Facebook გვერდზე .

 

თარიღი: 25.01.2018

საზოგადოებრივი გაერთიანება ”შემცირდეს ინტერნეტის ფასები და გაიზარდოს ინტერნეტის სიჩქარე

112 ს შემოსავლები – მობილური და ფიქსირებული ქსელის აბონენტებისგან

 

წარმოგიდგენთ 112 ს შემოსავლებს , მობილური და ფიქსირებული სატელეფონო ოპერატორის აბონენტებისგან

112-ის მომსახურება არის უფასო. თუმცა, გადაუდებელი დახმარების სერვისთან წვდომისთვის გათვალისწინებულია თვეში ერთხელ გადასახადი.
ყოველთვიური გადასახადი შეადგენს:

ა) ფიზიკური პირისთვის – 0.20 ლარს;
ბ) იურიდიული პირისთვის, ორგანიზაციისთვის, დაწესებულებისთვის – 0.50 ლარს.

2012 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 31 მაისის ჩათვლით მიღებული შემოსავლები დეტალურად

მონაკოში ინტერნეტის ფასები 2017


მონაკოში    ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები პროვაიდერების და პაკეტების მიხედვით
ფასები ეროვნულ ვალუტაში და ავტომატურად განახლებადი ექვივალენტ ლარში/დოლარში/ევროში
ფასებში არ არის გათვალისწინებული აქციით არსებული ფასები .
პროვაიდერების საიტზე არსებული პაკეტები და ფასები მუდმივად განახლებადია

1.სახლი

გადმოწერა ფასი GEL USD
1 გბტ/წმ – (1000 მგბ/წმ ) 49,90 EUR 147,01 GEL 59,33 USD

2. ბიზნესი

გადმოწერა ფასი GEL USD
1 გბტ/წმ – (1000 მგბ/წმ ) 79,99 EUR 235,66 GEL 95,10 USD

პოლონეთში ინტერნეტის ფასები 2017


პოლონეთში    ინტერნეტის სიჩქარე და ფასები პროვაიდერების და პაკეტების მიხედვით
ფასები ეროვნულ ვალუტაში და ავტომატურად განახლებადი ექვივალენტ ლარში/დოლარში/ევროში
ფასებში არ არის გათვალისწინებული აქციით არსებული ფასები .
პროვაიდერების საიტზე არსებული პაკეტები და ფასები მუდმივად განახლებადია

1.სახლი

გადმოწერა ფასი GEL USD EUR
100 მგბ/წმ 40 PLN 27,52 GEL 11,11 USD 9,35 EUR
300 მგბ/წმ 50 PLN 34,41 GEL 13,88 USD 11,68 EUR
600 მგბ/წმ 70 PLN 48,17 GEL 19,44 USD 16,35 EUR
1000 მგბ/წმ 110 PLN 75,69 GEL 30,55 USD 25,70 EUR

2.ბიზნესი

გადმოწერა ფასი GEL USD EUR
100 მგბ/წმ 130 PLN 89,45 GEL 36,10 USD 30,37 EUR
300 მგბ/წმ 150 PLN 103,22 GEL 41,65 USD 35,05 EUR
600 მგბ/წმ 180 PLN 123,86 GEL 49,98 USD 42,05 EUR
1000 მგბ/წმ 200 PLN 137,62 GEL 55,54 USD 46,73 EUR